Limba: RO
Currency: RON
  • RON
Bine ai venit in libraria noastra online! |

Cosul de Cumparaturi

0 items

Dropdown Categories

Tratat de procedura penala. Partea generala | Carte de: Ion Neagu, Mircea Damaschin

Code: 978-606-673-376-2 | Rating: Rating: 10
Descriere

EXTRAS:

(...)

Deşi în actualul Cod de procedură penală legiuitorul nu a mai consacrat expres scopul procesului penal, considerăm că definiţia enunţată îşi păstrează valabilitatea, având în vedere dispoziţiile art. 1 alin. (2), în care este prevăzut faptul că normele de procedură penală urmăresc asigurarea exercitării eficiente a atribuţiilor organelor judiciare cu garantarea drepturilor părţilor şi a celorlalţi participanţi în procesul penal astfel încât să fie respectate prevederile Constituţiei, ale tratatelor constitutive ale Uniunii Europene, ale celorlalte reglementări ale Uniunii Europene în materie procesual penală, precum şi ale pactelor şi tratatelor privitoare la drepturile fundamentale ale omului la care România este parte.

În aceste condiţii, observăm că sunt reglementate trei mari obiective ale aplicării normelor procesual penale:

1) asigurarea exercitării eficiente a atribuţiilor organelor judiciare,

2) garantarea drepturilor părţilor şi a celorlalţi participanţi şi

3) respectarea legii.

Cu toate acestea, dezideratele menţionate se subsumează principalului scop al oricărui proces penal, şi anume constatarea infracţiunilor, în vederea tragerii la răspundere penală a celor care se fac vinovaţi de încălcarea legii penale, cu respectarea garanţiilor cuprinse în normele interne şi internaţionale agreate de România.

În acelaşi timp, reamintim că obiectul acestui complex de reglementări îl constituie procesul penal, în care este cuprins şi scopul acestuia.

Definiţiile date în literatura de specialitate anterioară intrării în vigoare a actualului Cod de procedură penală sunt apropiate de aceea formulată de noi, conţinând unele aspecte specifice.

Astfel, unii autori arată că, la procesul penal, participă părţile „ca titulare de drepturi şi obligaţii”. Sub acest aspect, apreciem că şi ceilalţi participanţi sunt titulari de drepturi şi obligaţii şi, în consecinţă, pentru simplificarea definiţiei, am renunţat la precizarea amintită.

(...)

Detalii tehnice

ISBN: 978-606-673-376-2
Titlul cartii: Tratat de procedura penala. Partea generala | Carte de: Ion Neagu, Mircea Damaschin
Autor (i):: Ion Neagu, Mircea Damaschin
Publicat de: Editura Universul Juridic
Colectia: Tratate
Data aparitiei: Iunie 2014
Formatul: Acadaemic
Numar de pagini: 750
Price: 149.00 Lei
Cantitate:
Trimite unui prieten Voteaza / Scrie opinia ta Adauga la lista de dorinte Compara cu alte produse
DIN CUPRINS
CAPITOLUL I
NOŢIUNEA ŞI SISTEMUL PROCESULUI PENAL ŞI ALE DREPTULUI PROCESUAL PENAL 
Secţiunea I. Procesul penal ca mijloc de realizare a justiţiei penale 
§ 1. Definiţia procesului penal 
§ 2. Analiza definiţiei procesului penal
§ 3. Fazele procesului penal român 
3.1. Noţiunea de „fază a procesului penal”
3.2. Organele judiciare care îşi desfăşoară activitatea în fiecare fază a procesului penal şi limitele fazelor procesului penal
3.3. Forme atipice ale procesului penal
Secţiunea a II-a. Dreptul procesual penal. Legăturile dreptului procesual penal cu alte ramuri ale dreptului 
§ 1. Noţiunea, obiectul şi sarcinile dreptului procesual penal
1.1. Noţiunea de „drept procesual penal”
1.2. Obiectul dreptului procesual penal 
1.3. Sarcinile dreptului procesual penal 
§ 2. Legăturile dreptului procesual penal cu alte ramuri de drept
Secţiunea a III-a. Faptele şi raporturile juridice procesual penale
§ 1. Noţiunea şi clasificarea faptelor juridice procesual penale 
1.1. Noţiunea de „fapt juridic procesual penal” 
1.2. Clasificarea faptelor juridice procesual penale
§ 2. Noţiunea, elementele şi trăsăturile raporturilor juridice procesual penale 
2.1. Noţiunea de „raport juridic procesual penal”
2.2. Structura raporturilor juridice procesual penale
2.3. Trăsăturile raporturilor juridice procesual penale 
Secţiunea a IV-a. Ştiinţa dreptului procesual penal. Sarcinile ştiinţei dreptului procesual penal. Legăturile ştiinţei dreptului procesual penal cu ştiinţe auxiliare ale dreptului
§ 1. Noţiunea, obiectul şi metodele ştiinţei dreptului procesual penal
1.1. Noţiunea şi obiectul ştiinţei dreptului procesual penal
1.2. Metodele ştiinţei dreptului procesual penal 
§ 2. Părţile ştiinţei dreptului procesual penal 
§ 3. Sarcinile ştiinţei dreptului procesual penal
§ 4. Legăturile ştiinţei dreptului procesual penal cu ştiinţe auxiliare ale dreptului 
4.1. Consideraţii preliminare 
4.2. Legătura cu criminalistica
4.3. Legătura cu medicina legală
4.4. Psihiatria judiciară 
4.5. Psihologia judiciară
Secţiunea a V-a. Izvoarele juridice ale dreptului procesual penal român
§ 1. Consideraţii preliminare 
§ 2. Izvoarele juridice ale dreptului procesual penal 
2.1. Constituţia 
2.2. Codul de procedură penală 
2.3. Codul penal 
2.4. Codul de procedură civilă şi Codul civil 
2.5. Legile de organizare judiciară 
2.6. Decretele cu putere de lege care conţin dispoziţii procesuale
2.7. Tratatele şi convenţiile internaţionale 
Secţiunea a VI-a. Interpretarea normelor juridice procesual penale  
§ 1. Consideraţii preliminare
§ 2. Felul interpretării 
Secţiunea a VII-a. Aplicarea legii procesual penale române în spaţiu şi timp 
§ 1. Consideraţii preliminare
§ 2. Aplicarea legii procesual penale române în spaţiu
2.1. Consideraţii generale 
2.2. Principiul teritorialităţii legii procesual penale române
2.3. Excepţii de la principiul teritorialităţii legii procesual penale române 
§ 3. Aplicarea legii procesual penale române în timp
3.1. Consideraţii generale
3.2. Principiul activităţii legii procesual penale române 
3.3. Situaţiile tranzitorii şi dispoziţiile tranzitorii 
CAPITOLUL AL II-LEA
PRINCIPIILE APLICĂRII LEGII PROCESUALE PENALE ROMÂNE 
Secţiunea I. Noţiunea şi sistemul principiilor fundamentale ale aplicării legii procesuale penale române 
Secţiunea a II-a. Conţinutul principiilor fundamentale ale aplicării legii procesuale penale române 
CAPITOLUL AL III-LEA 
PARTICIPANŢII ÎN PROCESUL PENAL 
Secţiunea I. Consideraţii generale privind participanţii în procesul penal 
Secţiunea a II-a. Organele judiciare
Secţiunea a III-a. Subiecţii procesuali principali 
Secţiunea a IV-a. Părţile în procesul penal
Secţiunea a V-a. Succesorii, reprezentanţii şi substituiţii procesuali 
Secţiunea a VI-a. Avocatul
CAPITOLUL AL IV-LEA
ACŢIUNILE ÎN PROCESUL PENAL
Secţiunea I. Acţiunea în justiţie 
Secţiunea a II-a. Acţiunea penală 
Secţiunea a III-a. Acţiunea civilă
CAPITOLUL AL V-LEA
COMPETENŢA ÎN MATERIE PENALĂ
Secţiunea I. Noţiunea de „competenţă” şi formele competenţei 
Secţiunea a II-a. Competenţa funcţională, materială şi personală a instanţelor judecătoreşti 
Secţiunea a III-a. Probleme legate de competenţa în materie penală 
CAPITOLUL AL VI-LEA
PROBELE, MIJLOACELE DE PROBĂ ŞI PROCEDEELE
PROBATORII ÎN PROCESUL PENAL 
Secţiunea I. Probele
Secţiunea a II-a. Mijloacele de probă şi procedeele probatorii 
CAPITOLUL AL VII-LEA
MĂSURILE PROCESUALE
Secţiunea I. Consideraţii generale privind măsurile procesuale 
Secţiunea a III-a. Măsurile de siguranţă cu caracter medical
Secţiunea a IV-a. Măsurile asigurătorii, restituirea lucrurilor şi restabilirea situaţiei anterioare săvârşirii infracţiunii 
CAPITOLUL AL VIII-LEA
ACTELE PROCESUALE ŞI PROCEDURALE COMUNE 
Secţiunea I. Actele procesuale şi actele procedurale 
Secţiunea a II-a. Instituţii legate de actele procesuale şi procedurale
Secţiunea a III-a. Cheltuielile judiciare şi amenda judiciară 
(...)
ISBN: 978-606-673-376-2
Titlul cartii: Tratat de procedura penala. Partea generala | Carte de: Ion Neagu, Mircea Damaschin
Autor (i):: Ion Neagu, Mircea Damaschin
Publicat de: Editura Universul Juridic
Colectia: Tratate
Data aparitiei: Iunie 2014
Formatul: Acadaemic
Numar de pagini: 750

by Admin 2015, 06 Apr 2015

A fost prezentata si analizata jurisprudența Inaltei Curți de Casație și Justiție (in special in materia asigurarii unei practici judiciare unitare, prin solutionarea recursului in interesul legii si dezlegarea unor chestiuni de drept) și a Curții Constituționale de pana la data de 10 martie 2015.

by Admin, 19 Feb 2015

A fost avuta in vedere jurisprudenta Inaltei Curti de Casatie si Justitie si a Curtii Constitutionale de pana la data de 1 mai 2014.