Limba: RO
Currency: RON
  • RON
Bine ai venit in libraria noastra online! |

Cosul de Cumparaturi

0 items

Dropdown Categories

Fise de procedura civila pentru admiterea in magistratura si avocatura. Spete si grile (Editia a 2-a) | Carte de: Gabriela Raducan, Madalina Dinu

Code: 978-606-27-0156-7 | Rating: Rating: 08
Descriere

EXTRAS:

FISA NR. 1

PRINCIPIILE PROCESULUI CIVIL

Sediul materiei: art. 5-23 NCPC

Noţiune – constituie regulile de bază care fundamentează întregul proces civil, guvernând atât faza judecăţii, cât şi faza executării silite.

I. Principiul liberului acces la justiţie

- este un principiu constituţional (art. 21 din Constituţie) în raport de care orice persoană se poate adresa justiţiei pentru apărarea drepturilor, a libertăţilor şi a intereselor legitime, nicio lege neputând îngrădi exercitarea acestui drept;

- art. 5 alin. (1) NCPC statuează asupra obligativităţii judecătorilor de a primi şi soluţiona orice cerere care este de competenţa instanţelor judecătoreşti, potrivit legii, ceea ce înseamnă că niciun judecător nu ar putea refuza solu- ţionarea unei cereri cu care în mod legal a fost învestit, pe motiv că legea nu prevede, este neclară sau incompletă;

- ierarhia temeiurilor de soluţionare a unei cereri este următoarea: textul de lege, uzanţele, analogia legii şi, ca ultimă alternativă (subsidiară), principiile generale ale dreptului, acestea stând la baza reglementării procesului civil [art. 5 alin. (3) NCPC].

(...)

Detalii tehnice

ISBN: 978-606-27-0156-7
Titlul cartii: Fise de procedura civila pentru admiterea in magistratura si avocatura. Spete si grile (Editia a 2-a) | Carte de: Gabriela Raducan, Madalina Dinu
Autor (i):: Gabriela Raducan, Madalina Dinu
Publicat de: Editura Hamangiu
Data aparitiei: 18 Nov. 2014
Formatul: Carte in format tiparit
Numar de pagini: 424
Price: 65.00 Lei
Cantitate:
Trimite unui prieten Voteaza / Scrie opinia ta Adauga la lista de dorinte Compara cu alte produse

CUPRINS

FIŞA NR. 1. Principiile procesului civil

FIŞA NR. 2. Acţiunea civilă. Noţiune şi condiţii de exercitare

FIŞA NR. 3. Clasificarea acţiunilor civile

FIŞA NR. 4. Participanţii la procesul civil. Instanţa de judecată. Incidente privind compunerea şi constituirea completului de judecată. Incompatibilitatea

FIŞA NR. 5. Participanţii la procesul civil. Părţile. Coparticiparea procesuală

FIŞA NR. 6. Participanţii la procesul civil. Terţii intervenienţi

FIŞA NR. 7. Participarea procurorului în procesul civil

FIŞA NR. 8. Reprezentarea persoanelor fizice în procesul civil

FIŞA NR. 9. Competenţa materială a instanţelor judecătoreşti. Determinarea competenţei materiale după valoarea obiectului cererii

FIŞA NR. 10. Competenţa teritorială a instanţelor judecătoreşti

FIŞA NR. 11. Incidente procedurale referitoare la competenţă

FIŞA NR. 12. Citarea şi comunicarea actelor de procedură

FIŞA NR. 13. Nulitatea actelor de procedură

FIŞA NR. 14. Termenele procedurale

FIŞA NR. 15. Decăderea. Repunerea în termen

FIŞA NR. 16. Fazele şi etapele procesului civil

FIŞA NR. 17. Etapa scrisă. Cererea de chemare în judecată. Verificarea şi regularizarea cererii de chemare în judecată. Fixarea primului termen de judecată

FIŞA NR. 18. Etapa scrisă. Întâmpinarea. Cererea reconvenţională

FIŞA NR. 19. Reguli generale privind judecata procesului civil

FIŞA NR. 20. Cercetarea procesului civil

FIŞA NR. 21. Excepţiile procesuale

FIŞA NR. 22. Probele. Reguli comune privind admisibilitatea, administrarea şi aprecierea probelor

FIŞA NR. 23. Proba prin înscrisuri

FIŞA NR. 24. Proba prin declaraţiile martorilor

FIŞA NR. 25. Mărturisirea. Interogatoriul

FIŞA NR. 26. Expertiza

FIŞA NR. 27. Prezumţiile

FIŞA NR. 28. Mijloacele materiale de probă

FIŞA NR. 29. Cercetarea la faţa locului

FIŞA NR. 30. Administrarea probelor de către avocaţi sau consilieri juridici

FIŞA NR. 31. Procedura asigurării probelor

FIŞA NR. 32. Dezbaterea în fond a procesului

FIŞA NR. 33. Suspendarea judecăţii

FIŞA NR. 34. Perimarea

FIŞA NR. 35. Actele procesuale de dispoziţie ale părţilor. Renunţarea la judecată. Renunţarea la dreptul pretins. Achiesarea. Tranzacţia judiciară

FIŞA NR. 36. Deliberarea şi pronunţarea hotărârii judecătoreşti

FIŞA NR. 37. Hotărârea judecătorească. Clasificarea hotărârilor. Structura şi efectele hotărârii

FIŞA NR. 38. Termenul de graţie

FIŞA NR. 39. Cheltuielile de judecată

FIŞA NR. 40. Executarea provizorie (vremelnică) a hotărârilor judecătoreşti

FIŞA NR. 41. Îndreptarea, lămurirea şi completarea hotărârii judecătoreşti

FIŞA NR. 42. Dispoziţii generale privind căile de atac

FIŞA NR. 43. Contestaţia în anulare

FIŞA NR. 44. Revizuirea

FIŞA NR. 45. Procedura necontencioasă judiciară

FIŞA NR. 46. Procedura divorţului

FIŞA NR. 47. Măsuri asigurătorii. Sechestrul asigurător. Poprirea asigurătorie. Sechestrul judiciar

FIŞA NR. 48. Procedura partajului judiciar

FIŞA NR. 49. Ordonanţa preşedinţială

FIŞA NR. 50. Procedura ofertei de plată şi consemnaţiunii

FIŞA NR. 51. Procedura ordonanţei de plată

FIŞA NR. 52. Procedura cu privire la cererile de valoare redusă

FIŞA NR. 53. Executarea silită. Scopul şi obiectul

FIŞA NR. 54. Titlurile executorii

FIŞA NR. 55. Competenţa executorului judecătoresc

FIŞA NR. 56. Cererea de executare silită şi încuviinţarea executării silite

FIŞA NR. 57. Contestaţia la executare

Grile

Răspunsuri

Speţe

Bibliografie selectivă 

ISBN: 978-606-27-0156-7
Titlul cartii: Fise de procedura civila pentru admiterea in magistratura si avocatura. Spete si grile (Editia a 2-a) | Carte de: Gabriela Raducan, Madalina Dinu
Autor (i):: Gabriela Raducan, Madalina Dinu
Publicat de: Editura Hamangiu
Data aparitiei: 18 Nov. 2014
Formatul: Carte in format tiparit
Numar de pagini: 424

by Admin, 18 Nov 2014

Aceste fise se remarca prin numeroase exemple, care faciliteaza insusirea materiei si disting volumul de fata printre altele de acelasi gen, iar in cea de-a doua parte a lucrarii este dedicata testelor grila si spetelor, a caror rezolvare corecta inlesneste asimilarea informatiilor parcurse.