Limba: RO
Currency: RON
  • RON
Bine ai venit in libraria noastra online! |

Cosul de Cumparaturi

0 items

Dropdown Categories

Contractul de Donatie in Noul Cod civil, o lucrare de Bujorel Florea

Code: 978-606-27-0034-8 | Rating: Rating: 10
Descriere

Donaţia este un contract solemn, unilateral şi cu titlu gratuit prin care una dintre părţi numită donator, cu intenţie liberală îşi micşorează în mod actual şi irevocabil patrimoniul său cu un drept (real sau de creanţă), mărind patrimoniul celeilalte părţi numită donatar, fără a urmări să primească  ceva în schimb.

Lucrarea de fata prezinta trasaturile esentiale ale contractului de donatie, astfel cum sunt acestea reglementate prin Noul Cod civil al Romaniei, intrat deja in vigoare inca din anul 2011; totodata in caracterizarea generala a acestui tip de contract, sunt relevate aspecte legate de conditiile de validitate, principiul irevocabilitatii donatiei, drepturile si obligatiile partilor, atat din perspectiva raporturilor dintre ele, cat si fata de terti, precum si cazurile de revocare a donatiei.
 
Totodata, sunt prezentate dispozitiile referitoare la raportul donatiilor si la partajul de ascendent prin donatie. Opiniile exprimate in literatura juriedicaaferente legislatiei anterioare si celei in vigoare, precum si punctele de vedere ale autorului in ceea ce priveste controversele juridice in aria examinata sunt completate de trimiterile la practica judiciara care isi mentine aplicabilitatea si in prezent.

Detalii tehnice

ISBN: 978-606-27-0034-8
Titlul cartii: Contractul de Donatie in Noul Cod civil
Autor (i):: Bujorel Florea
Publicat de: Editura Hamangiu
Colectia: Comentarii practice
Data aparitiei: 2014
Formatul: A5
Numar de pagini: 176
Price: 29.00 Lei
Cantitate:
Trimite unui prieten Voteaza / Scrie opinia ta Adauga la lista de dorinte Compara cu alte produse

Cuprins

Capitolul I. Sediul materiei, noţiunea, caracterele juridice, interpretarea şi delimitarea contractului de donaţie

Secţiunea 1. Sediul materiei şi noţiunea de contract de donaţie

Secţiunea a 2-a. Caracterele juridice

Secţiunea a 3-a. Interpretarea şi delimitarea contractului de donaţie

Capitolul al II-lea. Condiţiile de validitate a contractului de donaţie

Secţiunea 1. Condiţiile de fond

1.1. Capacitatea părţilor

1.1.1. Capacitatea de a dona

1.1.2. Incapacităţi de a dispune prin donaţii

1.1.3. Incapacităţi de a primi prin donaţii

1.1.4. Incapacităţi privind donaţiile de organe

1.1.5. Incapacităţi privind donaţiile făcute partidelor politice

1.1.6. Natura juridică a autorizaţiilor necesare încheierii contractelor de donaţie

1.2. Consimţământul părţilor

1.3. Obiectul donaţiei

1.4. Cauza donaţiei

Secţiunea a 2-a. Condiţiile de formă

2.1. Promisiunea de donaţie

2.2. Încheierea contractului de donaţie între persoane prezente

2.3. Încheierea contractului de donaţie între persoane absente

2.4. Înscrisul estimativ

2.5. Donaţii exceptate de la regula formei autentice

2.5.1. Donaţiile indirecte

2.5.2. Donaţiile deghizate

2.5.3. Darurile manuale

Secţiunea a 3-a. Clauze care nu afectează valabilitatea contractului de donaţie

3.1. Substituţia fideicomisară

3.2. Substituţia vulgară

3.3. Fideicomisul simplu

Capitolul al III-lea. Principiul irevocabilităţii donaţiilor

Secţiunea 1. Definirea principiului

Secţiunea a 2-a. Clauze incompatibile cu principiul irevocabilităţii donaţiei

2.1. Condiţia potestativă

2.2. Plata datoriilor viitoare nedeterminate ale donatorului

2.3. Dreptul de denunţare unilaterală a donaţiei

2.4. Dreptul de a dispune de bunul donat

Secţiunea a 3-a. Clauze compatibile cu principiul irevocabilităţii

Secţiunea a 4-a. Donaţia reziduală

Secţiunea a 5-a. Revocabilitatea şi nulitatea donaţiilor între soţi

Capitolul al IV-lea. Efectele contractului de donaţie

Secţiunea 1. Consideraţii generale. Efectul translativ al donaţiei

Secţiunea a 2-a. Efectele contractului de donaţie între părţi

2.1. Obligaţiile donatorului

2.2. Obligaţiile donatarului

Secţiunea a 3-a. Efectele contractului de donaţie faţă de terţi

Capitolul al V-lea. Revocarea donaţiei

Secţiunea 1. Consideraţii prealabile. Revocarea promisiunii de donaţie

Secţiunea a 2-a. Revocarea donaţiei pentru ingratitudine

Secţiunea a 3-a. Revocarea donaţiei pentru neîndeplinirea sarcinii

Secţiunea a 4-a. Revocarea donaţiei pentru survenienţă de copil. Propunere de lege ferenda

Capitolul al VI-lea. Raportul donaţiilor

Secţiunea 1. Noţiune şi reglementare

Secţiunea a 2-a. Caracterizare generală a raportului donaţiilor

Secţiunea a 3-a. Condiţiile obligaţiei de raport al donaţiilor

Secţiunea a 4-a. Corelaţia dintre raport, reducţiune şi partaj

Secţiunea a 5-a. Scutirea de raport

Secţiunea a 6-a. Persoanele care pot cere raportul donaţiilor

Secţiunea a 7-a. Persoanele ţinute de raport. Caracterul personal al obligaţiei de raport

Secţiunea a 8-a. Obiectul obligaţiei de raport

8.1. Donaţiile supuse raportului

8.2. Donaţiile exceptate de la raport

Secţiunea a 9-a. Modalităţi de efectuare a raportului

Secţiunea a 10-a. Căile procedurale de realizare a raportului

Secţiunea a 11-a. Evaluarea bunului în cazul raportului prin echivalent

Secţiunea a 12-a. Ameliorările şi degradările bunului donat supus raportului în natură

Secţiunea a 13-a. Proba în materia raportului donaţiilor

Capitolul al VII-lea. Partajul de ascendent prin donaţie

Secţiunea 1. Noţiune şi reglementare

Secţiunea a 2-a. Condiţiile de validitate a partajului de ascendent

Secţiunea a 3-a. Obiectul partajului de ascendent

Secţiunea a 4-a. Efectele partajului de ascendent

Secţiunea a 5-a. Ineficacitatea partajului de ascendent

5.1. Inefi cacitatea în caz de omisiune a unui descendent

5.2. Inefi cacitatea în caz de nerespectare a rezervei succesorale

Capitolul al VIII-lea. Câteva concluzii

Bibliografie

Index

 

 


Pe scurt despre

Contractul de Donatie in lumina Noului Cod civil


 

Potrivit art. 985 din Noul Cod civil, donaţia este contractul prin care, cu intenţia de a gratifica, o parte, numită donator, dispune în mod irevocabil de un bun în favoarea celeilalte părţi, numită donatar. Comparativ, în vechiul Cod civil definiţia contractului de donaţie se regăsea în art. 801: donaţia este „un act de liberalitate prin care donatorele dă irevocabil un lucru donatarului care-l primeşte”. 
 
Pe baza cadrului legal, în literatura de specialitate donaţia este definită ca fiind acel contract prin care o persoană, numită donator, transferă în mod definitiv şi irevocabil un drept (real sau de creanţă) al său asupra unuia sau mai multor bunuri determinate unei alte persoane, numită donatar, care îl acceptă.[Sursa: Francisc Deak, Tratat de drept civil. Contracte speciale, Editura Actami, Bucureşti, 1999, p. 124; M. Mureşan, Contractele civile speciale, vol. II, Editura Cordial Lex, Cluj Napoca, 1999, p. 8; D. Chirică, Drept civil. Contracte speciale, Editura Lumina Lex. 1 997, p. 137.]
 
Ceea ce caracterizează donaţia este faptul că transmiterea dreptului asupra bunului donat se face de către donator cu intenţia de a-l gratifica pe donatar („animus donandi”), deci fără a primi ceva în schimb.
 
Aşadar, donaţia se înscrie în categoria liberalităţilor. Liberalitatea este un act juridic cu titlu gratuit prin care o parte îşi asumă obligaţia de a da celeilalte părţi , de regulă, un bun, diminuându-şi astfel patrimoniul fără a primi în schimb vreun echivalent.
 
 

Notă juridică privind preluarea de continut fara autorizare

 

Comentariile personale adaugate de operatorii nostri, cat si prezentarea subiectului din cadrul rubricii "Pe scurt despre" nu pot fi preluate fara mentionarea sursei informatiei, respectiv: http://www.lexmag.ro/product.php?ProductID=434. Va multumim!

 


 
ISBN: 978-606-27-0034-8
Titlul cartii: Contractul de Donatie in Noul Cod civil
Autor (i):: Bujorel Florea
Publicat de: Editura Hamangiu
Colectia: Comentarii practice
Data aparitiei: 2014
Formatul: A5
Numar de pagini: 176

by Administrator Libraria LexMag.ro, 29 Oct 2014

Donaţia este o liberalitate, întrucât are ca efect micşorarea patrimoniului donatorului cu bunul donat şi mărirea corespunzătoare a patrimoniului donatarului. Prin aceasta, donaţia se distinge de contractele dezinteresate (comodat, mandat sau depozit cu titlu gratuit), prin care, chiar dacă se procură un folos patrimonial altei persoane, nu se micşorează patrimoniul dispunătorului.