Limba: RO
Currency: RON
  • RON
Bine ai venit in libraria noastra online! |

Cosul de Cumparaturi

0 items

Dropdown Categories

Autonomie locala si subsidiaritate in dreptul francez si in dreptul roman | Carte de: Violeta-Irina Stratan

Code: 978-606-673-458-5
Descriere

EXTRAS:

Lucrarea de faţă îşi propune să analizeze autonomia locală şi subsidiaritatea într-o perspectivă comparativă, prezentându-le mai întâi în cadrul sistemului juridic francez şi apoi în cel al sistemului juridic român, fiind de notorietate faptul că acesta din urmă cunoaşte împrumuturi masive de la cel dintâi, mai ales în domeniul dreptului public, şi în special al dreptului administrativ. Împrumuturile sunt atât de fidele şi asemănările atât de vizibile încât putem vorbi chiar de un soi de aculturaţie juridică.

Deşi dreptul nostru administrativ nu a suferit o „transformare globală [...] care să implice punerea în practică a unor mijloace de constrângere de natură şi grade diferite” la contactul cu dreptul administrativ francez, transferurile juridice provenind din Hexagon sunt evidente. Succesul acestora - justificat, pe de o parte, de 4 E. Brosset, L'impossibilité pour les collectivités territoriales françaises d'exercer le pouvoir législatif à l'épreuve de la révision constitutionnelle sur l'organisation décentralisée de la République, în RFDC nr. 4/2004, similitudinea trăsăturilor fundamentale dintre cele două ordini juridice (sub aspectul formei de guvernământ, al regimului politic şi al organizării administrativ-teritoriale), iar pe de altă parte, de nevoia dreptului nostru administrativ de a adopta, la ceas de reformă, un model nou, provenit dintr-o societate ale cărei trăsături fundamentale nu diferă prea mult de cea în care operează normele sale - ne permite raportarea la noţiunea de aculturaţie.

Domeniul care face obiectul studiului nostru abundă de asemenea transferuri juridice, al căror rol s-a dovedit extrem de important în evoluţia sa de la o administraţie centralizată, moştenire a unui sistem totalitar, spre regimul de autonomie locală care îl caracterizează în prezent.

Detalii tehnice

ISBN: 978-606-673-458-5
Titlul cartii: Autonomie locala si subsidiaritate in dreptul francez si in dreptul roman | Carte de: Violeta-Irina Stratan
Autor (i):: Violeta-Irina Stratan
Publicat de: Editura Universul Juridic
Data aparitiei: 22 Septembrie 2014
Formatul: Carte in format tiparit
Numar de pagini: 248
Price: 30.00 Lei
Cantitate:
Trimite unui prieten Voteaza / Scrie opinia ta Adauga la lista de dorinte Compara cu alte produse

Cuprins

Abrevieri

Notă introductivă

PARTEA ÎNTÂI AUTONOMIA LOCALĂ ŞI

CARACTERISTICILE SALE ÎN STATELE UNITARE

TITLUL I. VARIANTA FRANCEZĂ A AUTONOMIEI LOCALE: LIBERTATEA DE ADMINISTRARE A COLECTIVITĂŢILOR TERITORIALE LOCALE

CAPITOLUL 1 NATURA JURIDICĂ A LIBERTĂŢII DE ADMINISTRARE A COLECTIVITĂŢILOR TERITORIALE FRANCEZE

1. Libertatea de administrare a colectivităţilor teritoriale franceze: principiu de organizare a statului sau libertate fundamentală

2. Libertatea de administrare a colectivităţilor teritoriale franceze.

3. Descentralizarea - principiu matrice pentru libertatea de administrare a colectivităţilor teritoriale franceze

CAPITOLUL 2 LIMITELE LIBERTĂŢII DE ADMINISTRARE A COLECTIVITĂŢILOR TERITORIALE FRANCEZE

1. Unitatea şi indivizibilitatea Republicii

2. Principiul egalităţii

3. Limitele libertăţii de administrare după introducerea principiului subsidiarităţii în dreptul francez: inovaţie sau statu quo ante?

CAPITOLUL 3 CONŢINUTUL LIBERTĂŢII DE ADMINISTRARE A COLECTIVITĂŢILOR TERITORIALE

1. Competenţele colectivităţilor teritoriale franceze înainte de revizuirea constituţională din anul 2003

1.1. Privire istorică asupra repartizării competenţelor colectivităţilor teritoriale în Franţa.

1.2. Blocurile de competenţe

1.3. Clauza generală de competenţă

1.4. Contractualizarea acţiunii publice

2. Autonomia decizională a colectivităţilor teritoriale franceze

3. Autonomia financiară a colectivităţilor teritoriale franceze

4. Influenţele revizuirii constituţionale asupra autonomiei financiare a colectivităţilor teritoriale franceze: rolul subsidiarităţii

TITLUL II. AUTONOMIA LOCALĂ ÎN SISTEMUL JURIDIC ROMÂN

CAPITOLUL 1 AUTONOMIA LOCALĂ LA NIVEL CONSTITUŢIONAL

CAPITOLUL 2 AUTONOMIA LOCALĂ LA NIVEL INFRACONSTITUŢIONAL.

1. Autonomia locală în viziunea Legii administraţiei publice locale

2. Competenţele colectivităţilor teritoriale în legislaţia românească....75 2.1.Aspecte terminologice

2.2. Repere istorice ale descentralizării româneşti: privire specială asupra repartizării competenţelor la nivel local

2.3. Competenţele colectivităţilor teritoriale române în epoca contemporană

PARTEA A DOUA INFLUENŢELE PRINCIPIULUI SUBSIDIARITĂŢII

ASUPRA AUTONOMIEI LOCALE

TITLUL I. AVATARURILE PRINCIPIULUI SUBSIDIARITĂŢII

CAPITOLUL 1 FUNDAMENTELE ŞI METAMORFOZELE PRINCIPIULUI SUBSIDIARITĂŢII ÎN DIVERSE SISTEME SOCIOJURIDICE

1. Originile principiului subsidiarităţii

2. Principiul subsidiarităţii şi repartizarea competenţelor în cadrul sistemelor politice federale

3. Principiul subsidiarităţii şi repartizarea competenţelor în cadrul Uniunii Europene

CAPITOLUL 2 PRINCIPIUL SUBSIDIARITĂŢII DINCOLO DE SISTEMELE POLITICE.

TITLUL II. PRINCIPIUL SUBSIDIARITĂŢII ÎN ORDINEA JURIDICĂ FRANCEZĂ

CAPITOLUL 1 ECOURI ALE PRINCIPIULUI SUBSIDIARITĂŢII ÎN ORDINEA JURIDICĂ FRANCEZĂ

CAPITOLUL 2 INFLUENŢA PRINCIPIULUI SUBSIDIARITĂŢII ASUPRA REPARTIZĂRII COMPETENŢELOR COLECTIVITĂŢILOR TERITORIALE

1. Revizuirea constituţională din anul 2003 şi principiul subsidiarităţii de tip francez

2. Principiul subsidiarităţii de tip francez - un principiu ambivalent

2.1. Principiul subsidiarităţii şi clauza generală de competenţă

2.2. Aplicabilitatea reală a principiului subsidiarităţii ca principiu de repartizare a competenţelor între diferitele autorităţi publice

2.3. Experimentul normativ - corolar al principiului subsidiarităţii

2.3.1. Experimentul normativ şi principiul constituţional al egalităţii

2.3.2. Consacrarea experimentului normativ în Constituţia franceză

2.3.3. Dreptul la experiment recunoscut în favoarea statului

2.3.4. Legea nr. 2004-809 din 13 august 2004 privind libertăţile şi responsabilităţile locale - o formă de manifestare a principiului subsidiarităţii

2.3.5. Dreptul colectivităţilor teritoriale la experiment normativ

2.3.6. Experimentul normativ şi teritorializarea dreptului

2.4. În loc de concluzie: virtuţile principiului subsidiarităţii din perspectiva repartizării competenţelor colectivităţilor teritoriale

CAPITOLUL 3 INFLUENŢELE PRINCIPIULUI SUBSIDIARITĂŢII ASUPRA PARTICIPĂRII CETĂŢENILOR LA VIAŢA PUBLICĂ LOCALĂ

1. Principiul subsidiarităţii - motor al unei noi forme de cetăţenie

2. Referendumul local de tip francez

TITLUL III. PRINCIPIUL SUBSIDIARITĂŢII ÎN ORDINEA JURIDICĂ ROMÂNĂ

CAPITOLUL 1 ECOURI ALE PRINCIPIULUI SUBSIDIARITĂŢII ÎN ORDINEA JURIDICĂ ROMÂNĂ

CAPITOLUL 2 PRINCIPIUL SUBSIDIARITĂŢII ÎN LEGISLAŢIA ROMÂNEASCĂ POSTDECEMBRISTĂ

1. Principiul subsidiarităţii în Legea administraţiei publice locale

2. Principiul subsidiarităţii în Legea-cadru a descentralizării

2.1. Principiul subsidiarităţii şi experimentul normativ de tip românesc

2.2. Concretizarea transferurilor de competenţe prevăzute în Legea-cadru a descentralizării

3. Principiul subsidiarităţii în legislaţia română privind serviciile publice

3.1. Incidenţele principiului subsidiarităţii în domeniul serviciilor publice

3.2. Principiul subsidiarităţii în Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitate publică

3.3. Principiul subsidiarităţii în actele normative care reglementează serviciile publice comunitare

3.4. Principiul subsidiarităţii în legislaţia română privind serviciile de asistenţă socială

CAPITOLUL 3 PRINCIPIUL SUBSIDIARITĂŢII ŞI INFLUENŢA SA ASUPRA PARTICIPĂRII CETĂŢENILOR ROMÂNI LA PROCESUL DECIZIONAL LOCAL

1. Referendumul local în legislaţia română

2. Alte modalităţi de aplicare a principiului consultării cetăţenilor

TITLUL IV. REFLECTAREA PRINCIPIULUI SUBSIDIARITĂŢII ÎN LEGISLAŢIA STATELOR UNIUNII EUROPENE

CONCLUZII ŞI PROPUNERI DE MODIFICARE DE LEGE FERENDA A LEGISLAŢIEI ROMÂNEŞTI BILANŢ

PROPUNERI DE LEGE FERENDA ÎN LEGĂTURĂ CU LEGISLAŢIA ROMÂNEASCĂ PRIVIND ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ LOCALĂ

BIBLIOGRAFIE

Cursuri, manuale, monografii

Studii şi articole de specialitate

Surse electronice

ISBN: 978-606-673-458-5
Titlul cartii: Autonomie locala si subsidiaritate in dreptul francez si in dreptul roman | Carte de: Violeta-Irina Stratan
Autor (i):: Violeta-Irina Stratan
Publicat de: Editura Universul Juridic
Data aparitiei: 22 Septembrie 2014
Formatul: Carte in format tiparit
Numar de pagini: 248