Limba: RO
Currency: RON
  • RON
Bine ai venit in libraria noastra online! |

Cosul de Cumparaturi

0 items

Dropdown Categories

Evaziunea fiscala. Practica judiciara recenta | Carte de: Stefania Tudor

Code: 978-606-678-914-1
Descriere

Evaziunea fiscala este unul dintre fenomenele economico-sociale de maxima importanta, cu care toate statele se confrunta intr-o masura mai mare sau mai mica. Periculozitatea sociala si virulenta sa au determinat adoptarea de masuri ferme de ordin penal, in scopul prevenirii si combaterii unor astfel de practici.

O analiza actualizata a practicii judiciare in acest domeniu este mereu necesara din cauza schimbarilor intervenite in cadrul legislativ si a existentei unei jurisprudente neunitare. Solutiile din activitatea instantelor de judecata selectate in culegerea de fata evidentiaza atat probleme de drept material, cat si de drept procesual, cu valoare orientativa, in vederea aplicarii corecte si unitare a normelor legale.

Lucrarea este structurata in trei capitole astfel: in capitolul I sunt analizate infractiunile prevazute de Legea nr. 241/2005 din perspectiva structurii si continutului juridic, capitolul al II-lea cuprinde legaturile si asemanarile infractiunilor de evaziune fiscala cu alte infractiuni, iar capitolul al III-lea vizeaza aspectele de ordin procesual si situatiile tranzitorii, toate acestea si prin raportare la dispozitiile noilor Coduri penal si de procedura penala, intrate in vigoare la 1 februarie 2014.

Demersul poate prezenta utilitate in primul rand pentru practicieni (judecatori, procurori, avocati), dar si pentru toti cei interesati de corecta interpretare si aplicare a dispozitiilor legale referitoare la evaziunea fiscala.

Detalii tehnice

ISBN: 978-606-678-914-1
Titlul cartii: Evaziunea fiscala. Practica judiciara recenta | Carte de: Stefania Tudor
Autor (i):: Stefania Tudor
Publicat de: Editura Hamangiu
Colectia: Practica
Data aparitiei: 3 Septembrie 2014
Formatul: Carte in format tiparit
Numar de pagini: 336
Price: 35.00 Lei
Cantitate:
Trimite unui prieten Voteaza / Scrie opinia ta Adauga la lista de dorinte Compara cu alte produse

Cuprins

Capitolul I. Structura şi conţinutul juridic al infracţiunii

1. Infracţiunea prevăzută de art. 9 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 241/2005. Reţinere şi nevărsare, cu intenţie, a sumelor reprezentând impozite sau contribuţii cu reţinere la sursă. Infracţiune continuată. Latura obiectivă

2. 1.Evaziune fiscală prevăzută în art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005. Evidenţierea în actele contabile sau în alte documente legale a unor operaţiuni fictive. Subiect activ

2. Noţiunea de „operaţiuni fictive”

3. Evaziune fiscală prevăzută de art. 9 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 241/2005. Ascunderea bunului ori a sursei impozabile sau taxabile. Lipsa elementului material. Efectuarea de acte sau fapte de comerţ cu bunuri a căror provenienţă nu este dovedită. Contravenţie

4. Infracţiunea prevăzută de art. 9 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 241/2005. Inexistenţa activităţii desfăşurate la sediul societăţii. Lipsa laturii obiective. Contravenţie

5. Evaziune fiscală în formă continuată. Venituri obţinute dintr-un contract comercial de prestări servicii, neincluse în evidenţa contabilă. Elementele constitutive ale infracţiunii prevăzute de art. 9 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 241/2005

6. Infracţiunea prevăzută de art. 9 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 241/2005. Aplicarea în mod nelegal a formei simplificate de taxare inversă. Cuantumul prejudiciului. Gradul de pericol social al unei infracţiuni

7. Sustragerea de bunuri supuse accizelor, în scopul de a le însuşi şi de a le vinde contra unor sume de bani. Lipsa intenţiei de sustragere de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale. Nereţinerea infracţiunii de evaziune fiscală prevăzute de art. 9 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 241/2005. Furt calificat

8. 1. Infracţiunea prevăzută de art. 6 din Legea nr. 241/2005. Reţinerea şi nevărsarea sumelor reprezentând contribuţii cu reţinere la sursă

2.Evaziune fiscală prevăzută de art. 9 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 241/2005. Neînregistrarea sumelor în contabilitate. Lipsa prejudiciului adus bugetului de stat. Achitare

9.

1.Evaziune fiscală prevăzută de art. 9 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 241/2005. Executarea de evidenţe contabile duble. Elementul material

2. Dreptul de a nu contribui la propria incriminare. Evaziune fiscală prevăzută de art. 9 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 241/2005

10. Infracţiunea prevăzută de art. 9 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 241/2005. Răspunderea organizării şi conducerii contabilităţii societăţii

11. Evaziune fiscală prevăzută de art. 9 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 241/2005. Plata impozitului pe veniturile nerezidenţilor. Evitarea dublei impuneri

12.

1. Plata dividendelor fără reţinerea impozitului aferent. Consecinţe

2. Stabilirea prejudiciului. Prejudiciul cert

13. Infracţiunea prevăzută de art. 9 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 241/2005. Omisiunea evidenţierii operaţiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale. Determinarea incorectă de către inculpat a taxei pe valoarea adăugată. Consecinţe

Capitolul al II-lea. Legături şi asemănări cu alte infracţiuni

14. Infracţiunea prevăzută în art. 270 alin. (3) C. vamal. Infracţiunea de evaziune fiscală prevăzută în art. 9 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 241/2005. Deosebiri

15. Concurs real cu infracţiunea de instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată

16. Evaziune fiscală. Infracţiunea de folosire de acte nereale prevăzută de art. 177 din Legea nr. 141/1997. Distincţie

17.

1. Fals intelectual prevăzut în art. 43 din Legea nr. 82/1991. Evaziune fiscală prevăzută în art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005

2. Sesizarea instanţei. Condiţii

18. Evaziune fiscală prevăzută în art. 9 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 241/2005. Ascunderea bunului ori a sursei impozabile sau taxabile. Condiţii privind realizarea elementului material al infracţiunii

19.

1.Evaziune fiscală. Fals în declaraţii. Concurs de infracţiuni cu conexitate etiologică

2. Individualizarea judiciară a executării pedepsei

20. Concurs de infracţiuni. Evaziune fiscală şi fals în înscrisuri sub semnătură privată

Capitolul al III-lea. Aspecte procesuale şi situaţii tranzitorii

21. Infracţiuni de evaziune fiscală. Aplicarea în timp a legii penale

22. Infracţiuni de evaziune fiscală prevăzute în art. 9 din Legea nr. 241/2005. Sentinţă pronunţată de judecătorie după intrarea în vigoare a Legii nr. 202/2010. Căi de atac

23. Infracţiuni de evaziune fiscală. Judecata în primă instanţă. Instanţa competentă. Situaţii tranzitorii

24. Competenţa judecării cauzei în caz de casare cu trimitere spre rejudecare în fond. Dispoziţii tranzitorii cuprinse în Legea nr. 202/2010

25. Aplicarea obligatorie a pedepsei accesorii. Individualizarea modului de executare a pedepsei principale. Consecinţe

26. Pedeapsa complementară a interzicerii unor drepturi. Condiţii de aplicare

27.

1. Condamnare pentru săvârşirea unor infracţiuni de evaziune fiscală. Individualizarea pedepsei. Criterii

2. Circumstanţe atenuante. Reducerea pedepsei

28. Infracţiune de evaziune fiscală săvârşită în stare de recidivă mare postexecutorie. Individualizarea pedepsei

29. Infracţiune de evaziune fiscală săvârşită înăuntrul termenului de încercare. Revocarea obligatorie a suspendării condiţionate a executării pedepsei. Executarea pedepsei rezultante în regim de detenţie

30. Menţinerea arestării preventive în cursul judecăţii. Condiţii ce trebuie îndeplinite

31. Complicitate la evaziune fiscală şi sprijinire a unui grup infracţional organizat. Cerere de liberare provizorie sub control judiciar. Condiţii privind oportunitatea acordării

32. Complicitate la evaziune fiscală. Constituirea unui grup infracţional organizat. Cerere de liberare provizorie sub control judiciar. Respingere

33. Cerere de liberare provizorie sub control judiciar. Valorificarea circumstanţelor personale ale inculpatului

34. Evaziune fiscală în formă continuată. Instituirea măsurilor asigurătorii

35. Luarea măsurilor asigurătorii în cazul infracţiunilor prevăzute de Legea nr. 241/2005. Condiţii

36. Menţinerea sechestrului asigurător instituit prin ordonanţa procurorului. Imposibilitatea modificării din oficiu a măsurii

37. Plângere împotriva soluţiei de neîncepere a urmăririi penale. Trimiterea cauzei la parchet pentru începerea urmăririi penale. Necesitatea administrării de probe în vederea aflării adevărului

38. Imposibilitatea inculpatului de a se prezenta la judecarea cauzei. Încălcarea dreptului la apărare

39. Judecata în cazul recunoaşterii vinovăţiei. Criticarea laturii civile a cauzei direct în faţa instanţei de recurs. Consecinţe

40. Omisiunea instanţei de a se pronunţa asupra unei cauze de încetare a procesului penal. Consecinţe

41. Termenul de declarare a recursului pentru inculpatul care a lipsit atât la toate termenele de judecată, cât şi la pronunţarea hotărârii

42. Parte civilă. Termenul de declarare a apelului. Apel peste termen

43. Soluţionarea laturii civile a cauzei. Limitarea judecăţii în raport cu faptele prevăzute în rechizitoriu. Stabilirea de către instanţă a unui prejudiciu mai mic decât suma consemnată în actul inspecţiei fiscale. Consecinţe

44. Soluţionarea laturii civile a cauzei. Obligaţia părţii civile de a proba cuantumul prejudiciului. Sechestru asigurător

45. Soluţionarea acţiunii civile. Plata dobânzilor şi a penalităţilor de întârziere

46. Cerere de acordare a cheltuielilor suplimentare şi accesorii. Momentul până la care poate fi realizată precizarea pretenţiilor civile

47. Accesorii fiscale aferente prejudiciului. Mod de calcul

48. Soluţionarea acţiunii civile. Obligaţia părţii civile de a concretiza valoarea prejudiciului

49. Acordarea dobânzilor şi penalităţilor. Obligaţia instanţei de a motiva soluţia pe latura civilă

50. Plata prejudiciului până la soluţionarea cauzei în primă instanţă. Consecinţe

Index

ISBN: 978-606-678-914-1
Titlul cartii: Evaziunea fiscala. Practica judiciara recenta | Carte de: Stefania Tudor
Autor (i):: Stefania Tudor
Publicat de: Editura Hamangiu
Colectia: Practica
Data aparitiei: 3 Septembrie 2014
Formatul: Carte in format tiparit
Numar de pagini: 336