Limba: RO
Currency: RON
  • RON
Bine ai venit in libraria noastra online! |

Cosul de Cumparaturi

0 items

Dropdown Categories

Drept civil. Succesiuni. Caiet de seminar - Editia 2014 Carte de: Genoiu Ilioara

Code: 978-606-18-0317-0
Descriere

Lucrarea prezintă un pronunţat caracter sintetic şi practic, conţinând: sinteze, probleme de seminar, precum şi bibliografia aferentă.

Datorită caracterului ei sintetic, lucrarea este recomandată studenţilor de la specializările Drept şi Administraţie publică pentru pregătirea examenului de semestru la disciplina Drept succesoral, a examenului de licenţă la disciplina Drept civil şi chiar pentru pregătirea examenului de admitere la Institutul Naţional al Magistraturii, în profesia de avocat sau de notar stagiar.

Detalii tehnice

ISBN: 978-606-18-0317-0
Titlul cartii: Drept civil. Succesiuni. Caiet de seminar - Editia 2014
Autor (i):: Genoiu Ilioara
Publicat de: Editura C.H. Beck
Data aparitiei: 14 Februarie 2014
Formatul: Carte in format tiparit
Numar de pagini: 320
Price: 36.90 Lei
Cantitate:
Trimite unui prieten Voteaza / Scrie opinia ta Adauga la lista de dorinte Compara cu alte produse

Cuprins

Abrevieri 

Titlul I. Consideratii generale privind materia mostenirii 

Capitolul I. Notiunea si felurile mostenirii 

Sectiunea 1. Sinteze 

§1. Precizari terminologice

1.1. Mostenire, succesiune 

1.2. Defunct, de cuius, autor, testator

1.3. Mostenitor, succesor, urmas, legatar 

1.4. Patrimoniu succesoral, masa succesorala – patrimoniul transmis succesorilor.

§2. Notiunea de mostenire

§3. Reglementarea legala a mostenirii.

§4. Felurile mostenirii 

4.1. Mostenirea legala sau succesiunea ab intestat 

4.2. Mostenirea testamentara este deferita potrivit vointei testatorului, materializata în testament

4.3. Coexistenta mostenirii legale cu mostenirea testamentara

4.4. Coexistenta calitatii de mostenitor legal cu cea de legatar sau vocatia multipla la mostenire

§5. Enumerarea noutatilor aduse de Codul civil în vigoare fata de reglementarea anterioara 

Sectiunea a 2-a. Probleme de seminar 

§1. Teme de reflectie 

§2. Tema pentru referat

§3. Întrebari

§4. Teste grila

§5. Speta

Capitolul II. Caracterele juridice ale transmiterii mostenirii

Sectiunea 1. Sinteze 

§1. Transmiterea mostenirii este o transmisiune mortis causa

§2. Transmiterea mostenirii este o transmisiune universala

§3. Transmiterea mostenirii este o transmisiune unitara

§4. Transmiterea mostenirii este o transmisiune indivizibila 

§5. Enumerarea noutatilor aduse de Codul civil în vigoare fata de reglementarea anterioara

Sectiunea a 2-a. Probleme de seminar

§1. Teme de reflectie

§2. Tema pentru referat

§3. Întrebari

§4. Teste grila 

§5. Speta 

Capitolul III. Deschiderea mostenirii 

Sectiunea 1. Sinteze 

§1. Consideratii generale 

§2. Data deschiderii mostenirii  

2.1. Care este data deschiderii mostenirii?

2.2. Cine trebuie sa dovedeasca faptul mortii si data mortii si cum pot fi dovedite acestea?

2.3. Cum pot fi dovedite ora si minutul mortii?

2.4. Cum poate fi facuta dovada contrara a mortii si a datei mortii?  

2.5. Importanta juridica a datei deschiderii mostenirii

§3. Locul deschiderii mostenirii  

3.1. Stabilirea locului deschiderii mostenirii

3.2. Dovada ultimului domiciliu

3.3. Importanta juridica a locului deschiderii mostenirii

§4. Enumerarea noutatilor aduse de Codul civil în vigoare fata de reglementarea anterioara

Sectiunea a 2-a. Probleme de seminar

§1. Teme de reflectie  

§2. Tema pentru referat

§3. Întrebari   

§4. Teste grila  

§5. Speta  

Capitolul IV. Conditiile dreptului la mostenire

Sectiunea 1. Sinteze

§1. Enumerare  

§2. Capacitatea de a mosteni   

2.1. Persoanele care au capacitate succesorala  

2.2. Persoanele care nu au capacitate succesorala

2.3. Tabel sintetic

2.4. Enumerarea noutatilor aduse de Codul civil în vigoare fata de reglementarea anterioara

§3. Nedemnitatea succesorala  

3.1. Notiune

3.2. Natura juridica

3.3. Cazuri  

3.3.1. Nedemnitatea de drept  

3.3.2. Nedemnitatea judiciara

3.4. Regim juridic

3.4.1. Regimul juridic al nedemnitatii de drept

3.4.2. Regimul juridic al nedemnitatii judiciare

3.5. Tabel sintetic

3.6. Efecte   

3.6.1. Efectele nedemnitatii succesorale fata de nedemn

3.6.2. Efectele nedemnitatii succesorale fata de terti   

3.7. Înlaturarea nedemnitatii  

3.8. Enumerarea noutatilor aduse de Codul civil în vigoare fata de reglementarea anterioara

§4. Vocatia la mostenire  

4.1. Vocatia succesorala legala  

4.1.1. Vocatia succesorala legala generala

4.1.2. Vocatie succesorala legala concreta

4.2. Vocatia succesorala conferita prin testament

4.3. Enumerarea noutatilor aduse de Codul civil în vigoare fata de reglementarea anterioara

Sectiunea a 2-a. Probleme de seminar  

§1. Teme de reflectie

§2. Teme pentru referat  

§3. Întrebari  

§4. Teste grila   

§5. Speta   

Bibliografie  

Titlul II. Devolutiunea succesorala legala

Capitolul I. Principiile devolutiunii succesorale legale

Sectiunea 1. Sinteze

§1. Consideratii generale  

§2. Principiul chemarii rudelor la mostenire în ordinea claselor de mostenitori  

§3. Principiul proximitatii gradului de rudenie în cadrul aceleiasi clase de mostenitori  

§4. Principiul egalitatii partilor succesorale ale rudelor din aceeasi clasa si de acelasi grad  

§5. Reprezentarea succesorala  

5.1. Notiune

5.2. Domeniu de aplicare   

5.3. Conditii

5.4. Mod de operare  

5.5. Efecte   

5.5.1. Efectul general al reprezentarii

5.5.2. Efectul particular al reprezentarii

5.6. Reprezentarea succesorala si retransmiterea dreptului de optiune succesorala

5.7. Enumerarea noutatilor aduse de Codul civil în vigoare fata de reglementarea anterioara

Sectiunea a 2-a. Probleme de seminar  

§1. Teme de reflectie

§2. Teme pentru referat

§3. Întrebari  

§4. Teste grila   

§5. Speta  

Capitolul II. Drepturile succesorale ale sotului supravietuitor al defunctului

Sectiunea 1. Sinteze

§1. Consideratii generale

1.1. Conditii

1.2. Corelatia dintre dreptul la mostenire al sotului supravietuitor si regimul matrimonial ales

1.3. Enumerarea drepturilor

§2. Un drept de mostenire, în concurs cu oricare dintre clasele de mostenitori sau, în lipsa acestora, un drept de mostenire exclusiv

2.1. Cote  

2.2. Probleme speciale  

2.2.1. Sotul supravietuitor concureaza cu doua clase (subclase) de mostenitori

2.2.2. Doua sau mai multe persoane pretind drepturi succesorale, în calitate de soti supravietuitori  

2.3. Caractere juridice

§3. Un drept de abitatie

3.1. Conditiile dobândirii  

3.2. Caractere juridice   

§4. Un drept special de mostenire   

4.1. Conditiile dobândirii

4.2. Precizare

4.3. Sensul notiunilor   

4.4. Situatii particulare

4.4.1. Sotii detin mai multe locuinte (spre exemplu, domiciliu si resedinta), toate fiind mobilate si dotate cu bunuri ale gospodariei casnice  

4.4.2. În locuintele detinute de sotul defunct exista mai multe bunuri de aceeasi natura (spre exemplu, mai multe televizoare, mai multe masini de spalat rufe, mai multe masini de spalat vase etc.)

§5. Procedura de calcul

§6. Enumerarea noutatilor aduse de Codul civil în vigoare fata de reglementarea anterioara

Sectiunea a 2-a. Probleme de seminar  

§1. Teme de reflectie

§2. Teme pentru referat

§3. Întrebari   

§4. Teste grila

§5. Speta

Capitolul III. Drepturile succesorale ale rudelor defunctului  

Sectiunea 1. Sinteze

§1. Clasa I de mostenitori legali (clasa descendentilor)

1.1. Notiune

1.2. Împartirea mostenirii  

1.3. Caractere juridice   

§2. Clasa a II-a de mostenitori legali (clasa ascendentilor privilegiati si a colateralilor privilegiati)

2.1. Subclasa ascendentilor privilegiati

2.1.1. Notiune

2.1.2. Împartirea mostenirii  

2.1.3. Caractere juridice

2.2. Subclasa colateralilor privilegiati

2.2.1. Notiune

2.2.2. Împartirea mostenirii

2.2.3. Caractere juridice

§3. Clasa a III-a de mostenitori legali (clasa ascendentilor ordinari)

3.1. Notiune

3.2. Împartirea mostenirii   

3.3. Caractere juridice  

§4. Clasa a IV-a de mostenitori legali (clasa colateralilor ordinari)  

4.1. Notiune

4.2. Împartirea mostenirii  

4.3. Caractere juridice  

§5. Tabel recapitulativ

§6. Enumerarea noutatilor aduse de Codul civil în vigoare fata de reglementarea anterioara

Sectiunea a 2-a. Probleme de seminar   

§1. Teme de reflectie

§2. Teme pentru referat

§3. Întrebari

§4. Teste grila  

§5. Speta  

Capitolul IV. Mostenirea vacanta  

Sectiunea 1. Sinteze

§1. Notiune  

§2. Beneficiari   

§3. Natura juridica

§4. Particularitati

§5. Situatii atipice

5.1. Bunurile cetateanului român cu domiciliul în România, care formeaza obiectul mostenirii vacante, se afla în raza teritoriala a cel putin doua unitati administrativ-teritoriale (comune, orase sau, dupa caz, municipii)  

5.2. Bunurile care formeaza obiectul mostenirii vacante se afla atât pe teritoriul României, cât si pe teritoriul altui stat

§6. Enumerarea noutatilor aduse de Codul civil în vigoare fata de reglementarea anterioara

Sectiunea a 2-a. Probleme de seminar  

§1. Tema de reflectie

§2. Tema pentru referat

§3. Întrebari

§4. Teste grila

§5. Speta

Bibliografie  

Titlul III. Devolutiunea testamentara a mostenirii 

(........)

Titlul V. Indiviziunea si partajul mostenirii

Capitolul I. Indiviziunea succesorala  

Sectiunea 1. Sinteze

§1. Notiune, reglementare legala, caracteristici si delimitare

§2. Regim juridic

2.1. Reguli de realizare a actelor (juridice si materiale) cu privire la materialitatea bunului aflat în indiviziune

2.1.1. Actele juridice   

2.1.2. Actele materiale  

2.2. Reguli privind culegerea fructelor bunului indiviz   

2.3. Reguli privind actiunile în justitie privind indiviziunea (art. 643 C.civ.)

§3. Imprescriptibilitatea dreptului de a cere iesirea din indiviziune

§4. Enumerarea noutatilor aduse de Codul civil în vigoare fata de reglementarea anterioara

Capitolul II. Partajul succesoral   

Sectiunea 1. Sinteze

§1. Notiune si reglementare legala

§2. Conditii generale de fond   

2.1. Persoanele care pot cere partajul mostenirii

2.2. Capacitatea necesara pentru a cere si participa la partajul mostenirii  

§3. Obiect

§4. Forme  

4.1. Partajul prin buna învoiala

4.2. Partajul pe cale judecatoreasca

4.2.1. Cazuri  

4.2.2. Modalitati de realizare (art. 676 C.civ.)

§5. Efecte

5.1. Efectul constitutiv al partajului

5.2. Consecintele efectului constitutiv al partajului

§6. Obligatia de garantie între copartasi  

§7. Desfiintare

§8. Drepturile creditorilor

§9. Enumerarea noutatilor aduse de Codul civil în vigoare fata de reglementarea anterioara  

Capitolul III. Partajul de ascendent   

Sectiunea 1. Sinteze

§1. Notiune  

§2. Conditii  

2.1. Enumerare  

2.2. Persoanele care îl pot realiza  

2.3. Persoanele între care se poate realiza

2.4. Obiect  

2.5. Mod de efectuare

§3. Efecte

3.1. Efectele partajului realizat prin donatie

3.1.1. Efecte înainte de deschiderea succesiunii

3.1.2. Efecte dupa deschiderea succesiunii

3.2. Efectele partajului realizat prin testament

§4. Cauze de ineficacitate   

§5. Enumerarea noutatilor aduse de Codul civil în vigoare fata de reglementarea anterioara

Capitolul IV. Probleme de seminar

§1. Teme de reflectie

§2. Teme pentru referat   

§3. Întrebari  

§4. Teste grila

§5. Speta

Bibliografie

Raspunsuri teste grila

ISBN: 978-606-18-0317-0
Titlul cartii: Drept civil. Succesiuni. Caiet de seminar - Editia 2014
Autor (i):: Genoiu Ilioara
Publicat de: Editura C.H. Beck
Data aparitiei: 14 Februarie 2014
Formatul: Carte in format tiparit
Numar de pagini: 320