Limba: RO
Currency: RON
  • RON
Bine ai venit in libraria noastra online! |

Cosul de Cumparaturi

0 items

Dropdown Categories

Curente de gandire in cercetarea psihosociologica si juridica | Carte de: Livia Durac

Code: 978-606-678-902-8
Descriere

EXTRAS:

(...)

Conţinutul comunicărilor reprezintă un ansamblu de stimuli organizat, constând prioritar din semne şi simboluri produse de un comunicator şi percepute prin canale singulare sau multisenzoriale. Conţinutul comunicării se poate distinge de contextul în care apare: durata unui anunţ oficial, stabilirea cadrului/scenei într-o piesă, proprietăţile psihologice ale unui anumit mediu de comunicare sau statusul şi personalitatea vorbitorului sunt exemple de contexte. Conţinutul unui mesaj nu poate fi separat de contextul său; acel conţinut este influenţat, din punct de vedere psihologic, de contextul în care este plasat. Din această perspectivă, comunicatorul este parte a contextului în orice comunicare. În unele cazuri, caracteristicile comunicatorului, reale sau imaginare, joacă un rol major până într-acolo încât efectele asupra interpretantului sunt inevitabile.

Situaţiile de comunicare. Comunicarea apare într-o situaţie care posedă proprietăţi fizice, sociale şi psihologice, care induc şi determină cursul comportamental al interpretanţilor. O primă caracteristică a acestui ansamblu de proprietăţi, perceput fie de comunicator, fie de interpretant, fie de ambii, este lipsa unei structurări clare şi stabile. Corelată cu instabilitatea percepută este şi o tensiune crescândă din partea potenţialilor comunicatori şi interpretanţi. Aceasta este „nevoia de a comunica” şi „nevoia de a se comunica pe sine”

(...)

Detalii tehnice

ISBN: 978-606-678-902-8
Titlul cartii: Curente de gandire in cercetarea psihosociologica si juridica | Carte de: Livia Durac
Autor (i):: Livia Durac
Publicat de: Editura Hamangiu
Data aparitiei: 3 FEBRUARIE 2014
Formatul: Carte in format tiparit
Numar de pagini: 208
Price: 25.00 Lei
Cantitate:
Trimite unui prieten Voteaza / Scrie opinia ta Adauga la lista de dorinte Compara cu alte produse

Cuprins

PARTEA I. DIMENSIUNI PSIHOLOGICE ALE COMUNICĂRII

Capitolul I. Un cadru definitoriu al conceptului comunicare. Axiomele comunicării

Secţiunea 1. Probleme de definire a conceptului

Secţiunea a 2-a. Particularităţi ale procesului de comunicare

Secţiunea a 3-a. Conţinutul comunicării

Secţiunea a 4-a. Axiomele comunicării. Şcoala de la Palo Alto

Capitolul al II-lea. Modalităţi de transmitere a mesajului

Secţiunea 1. Comunicarea interpersonală

§1. Cadru definitoriu

§2. Funcţiile comunicării interpersonale

§3. Principii ale comunicării interpersonale

§4. Condiţii pentru o comunicare interpersonală eficientă

Secţiunea a 2-a. Poate fi comunicarea intrapersonală?

Secţiunea a 3-a. Comunicarea verbală

§1. Comunicarea verbală orală

§2. Comunicarea verbală scrisă

Secţiunea a 4-a. Comportament nonverbal. Delimitări conceptuale

Secţiunea a 5-a. Pondere verbală sau nonverbală în transferul mesajelor?

Capitolul al III-lea. Forme de exprimare a conţinuturilor nonverbale

Secţiunea 1. Comportamentul kinezic

Secţiunea a 2-a. Expresivitatea facială

Secţiunea a 3-a. Comportamentul privirii (oculezica)

Secţiunea a 4-a. Olfactica

Secţiunea a 5-a. Comportamentul atingerii (haptica)

Secţiunea a 6-a. Artefactele

Secţiunea a 7-a. Cronemica

Secţiunea a 8-a. Proxemica

Secţiunea a 9-a. Importanţa paraverbalului în procesul de transmitere a semnificaţiilor

Capitolul al IV-lea. Probleme şi tehnici de comunicare

Secţiunea 1. Bariere în comunicare

Secţiunea a 2-a. Tipuri de ascultare

§1. Blocaje în calea unei bune ascultări

§2. Indicaţii de limbaj verbal

§3. Încurajarea, parafrazarea, manifestarea empatiei şi rezumarea

§4. Indicaţii de limbaj neverbal

Capitolul al V-lea. Valenţe psihologice ale comunicării

Secţiunea 1. Emoţionalitatea umană: determinantă a vieţii psihice

Secţiunea a 2-a. Caracteristici ale emoţiilor

Secţiunea a 3-a. Tipologie

Secţiunea a 4-a. Exprimarea facială a emoţiilor ca act voluntar versus involuntar

Secţiunea a 5-a. Emoţii, dispoziţii, trăsături, temperament, afecte pozitive şi afecte negative

Capitolul al VI-lea. Metacomunicarea, o şansă de a ne explica

Secţiunea 1. Însemnătatea metacomunicării pentru o inter-relaţionare eficientă

Secţiunea a 2-a. Interpretarea metacomunicării

Secţiunea a 3-a. Dicţionar al metalimbajului cotidian

Secţiunea a 4-a. Dicţionar de expresii cu sens de metalimbaj

PARTEA A II-A. TEORII ALE COMUNICĂRII

ÎN CERCETAREA SOCIOLOGICĂ ŞI JURIDICĂ

Consideraţii introductive

Capitolul I. Repere sociologice în evoluţia ştiinţelor sociale

Secţiunea 1. Sociologia românească

Secţiunea a 2-a. Repere sociologice contemporane

Capitolul al II-lea. Elemente de sociologie juridică

Secţiunea 1. Noţiuni generale

Secţiunea a 2-a. Lege şi societate

Secţiunea a 3-a. Lege şi moralitate: puncte comune şi diferenţe

Secţiunea a 4-a. Lege şi cutumă/obicei: puncte comune şi diferenţe

Secţiunea a 5-a. Lege şi forţă: puncte comune şi diferenţe

Secţiunea a 6-a. Relaţia dintre lege şi justiţie

Capitolul al III-lea. Metode de investigaţie specifice sociologiei

Secţiunea 1. Metoda ştiinţifică

Secţiunea a 2-a. Metode de cercetare sociologică

Capitolul al IV-lea. Curente de gândire. Teorii majore în psihologia socială

Secţiunea 1. Noţiuni introductive

Secţiunea a 2-a. Teoria facilitării sociale

Secţiunea a 3-a. Teoria întăririi

Secţiunea a 4-a. Teoria învăţării sociale

Secţiunea a 5-a. Teoria disonanţei cognitive

Secţiunea a 6-a. Teoria atribuirii

Secţiunea a 7-a. Teoria social cognitivă

Secţiunea a 8-a. Teoria rolului

Secţiunea a 9-a. Interacţionismul simbolic

Secţiunea a 10-a. Teoria psihosocială

Secţiunea a 11-a. Teoria evoluţionistă

Capitolul al V-lea. Societate şi cultură. Elemente de convergenţă

Secţiunea 1. Preliminarii

Secţiunea a 2-a. Cultură materială, cultură non-materială

§1. Elementele constitutive ale culturii

1.1. Limbajul

1.2. Simbolurile

1.3. Normele culturale

1.4. Obiceiurile

1.5. Valorile culturale

1.6. Sancţiunile

§2. Subculturi

§3. Contraculturi

§4. Relativism cultural – etnocentrism

Secţiunea a 3-a. Schimbarea culturală

Capitolul al VI-lea. Socializarea. Obiectivele socializării

Secţiunea 1. Preliminarii

Secţiunea a 2-a. Socializare primară şi socializare secundară

Secţiunea a 3-a. Agenţi ai socializării

Capitolul al VII-lea. Elemente de analiză demografică

Secţiunea 1. Grupurile

§1. Cadru teoretic

§2. Grupuri primare şi grupuri secundare

§3. Teoria identităţii sociale

Secţiunea a 2-a. Demografia

§1. Indicatorii demografici

§2. Mortalitatea

§3. Migraţia

§4. Suprapopularea

Capitolul al VIII-lea. Teorii ale devianţei şi ale mişcărilor sociale

Secţiunea 1. Devianţa

§1. Devianţă şi norme

§2. Teorii ale devianţei

§3. Teoria conflictului social

§4. Teoria etichetării

§5. Teoria controlului social

Secţiunea a 2-a. Teorii ale mişcărilor sociale

§1. Teoria privaţiunii

§2. Teoria societăţii de masă

§3. Teoria tensiunii structurale

§4. Teoria mobilizării resurselor

§5. Teoria procesului politic

§6. Teoria culturii

Concluzii

Abstract

Résumé

Bibliografie

ISBN: 978-606-678-902-8
Titlul cartii: Curente de gandire in cercetarea psihosociologica si juridica | Carte de: Livia Durac
Autor (i):: Livia Durac
Publicat de: Editura Hamangiu
Data aparitiei: 3 FEBRUARIE 2014
Formatul: Carte in format tiparit
Numar de pagini: 208