Limba: RO
Currency: RON
  • RON
Bine ai venit in libraria noastra online! |

Cosul de Cumparaturi

0 items

Dropdown Categories

Drept procesual al Uniunii Europene [Sedes materiae] | Carte de: Gyula Fábián

Code: 978-606-678-886-1
Descriere

EXTRAS:

(...)

Articolul 24 (ex. articolul 11 din TUE)

(1) Competenţa Uniunii în materie de politică externă şi de securitate comună include toate domeniile politicii externe, precum şi toate chestiunile referitoare la securitatea Uniunii, inclusiv la definirea treptată a unei politici de apărare comune care poate conduce la o apărare comună. Politica externă şi de securitate comună face obiectul aplicării unor norme şi proceduri speciale. Aceasta este definită şi pusă în aplicare de Consiliul European şi de Consiliu, hotărând în unanimitate, cu excepţia cazului în care tratatele dispun altfel. Adoptarea de acte legislative este exclusă.

Politica externă şi de securitate comună este pusă în aplicare de Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate şi de statele membre, în conformitate cu tratatele. Rolurile specifice al Parlamentului European şi Comisiei în acest domeniu sunt definite prin tratate. Curtea de Justiţie a Uniunii Europene nu este competentă cu privire la aceste dispoziţii, cu excepţia competenţei de a controla respectarea articolului 40 din prezentul tratat şi de a controla legalitatea anumitor decizii menţionate la articolul 275 al doilea paragraf din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene.

(...)

Detalii tehnice

ISBN: 978-606-678-886-1
Titlul cartii: Drept procesual al Uniunii Europene [Sedes materiae] | Carte de: Gyula Fábián
Autor (i):: Gyula Fábián
Publicat de: Editura Hamangiu
Data aparitiei: 15 Ianuarie 2014
Formatul: Carte brosata
Numar de pagini: 384
Price: 29.00 Lei
Cantitate:
Trimite unui prieten Voteaza / Scrie opinia ta Adauga la lista de dorinte Compara cu alte produse

Cuprins

Explicaţii şi îndrumări pentru cititori

1. Tratatul privind Uniunea Europeană (extras)

2. Tratatul privind Funcţionarea Uniunii Europene (extras)

3. Tratatul de instituire a Comunităţii Europene a Energiei Atomice (extras)

4. Protocolul (nr. 2) privind aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii (extras)

5. Protocolul (nr. 7) privind privilegiile şi imunităţile Uniunii Europene (extras)

6. Protocolul (nr. 36) privind dispoziţiile tranzitorii (extras)

7. Legea nr. 340/2009 privind formularea de către România a unei declaraţii în baza prevederilor art. 35 paragraful (2) din Tratatul privind Uniunea Europeană

8. Legea nr. 157/2005 pentru ratificarea Tratatului (...) privind aderarea Republicii Bulgaria şi a României la UE

9. Acordul privind crearea Spaţiului Economic European

10. Statutul Curţii de Justiţie a Uniunii Europene

11. Cod de conduită

12. Regulamentul de procedură al Curţii de Justiţie

13. Regulamentul adiţional

14. Decizie a Curţii de Justiţie privind zilele de sărbătoare legală şi vacanţele judecătoreşti din 19 noiembrie 2013

15. Recomandări în atenţia instanţelor naţionale, referitoare la efectuarea trimiterilor preliminare

16. Regulamentul de procedură al Tribunalului

17. Regulamentul de procedură al Tribunalului Funcţiei Publice a Uniunii Europene

18. Decizia Tribunalului referitoare la depunerea şi la comunicarea de acte de procedură prin intermediul aplicaţiei e-Curia

19. Condiţiile de utilizare a aplicaţiei e-Curia – aplicabile reprezentanţilor părţilor

20. Condiţiile de utilizare a aplicaţiei e-Curia – aplicabile asistenţilor

21. Instrucţiuni practice privind acţiunile directe şi recursurile

22. Instrucţiuni practice pentru părţile care compar în faţa Tribunalului

23. Instrucţiuni practice pentru părţi cu privire la procedura jurisdicţională în faţa Tribunalului Funcţiei Publice a Uniunii Europene

24. Formular de cerere de asistenţă judiciară

25. Model de rezumat al motivelor şi principalelor argumente invocate în cerere

26. Listă de verificare cerere introductivă depusă în format hârtie

27. Listă de verificare cerere introductivă depusă prin intermediul aplicaţiei e-Curia

28. Listă de verificare şedinţa de audiere a pledoariilor

29. Îndrumări pentru susţinerea pledoariilor

30. Hotărârea Guvernului nr. 8 din 9 ianuarie 2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe (extras)

31. Comunicare a Comisiei [SEC(2005)1658]. Punerea în aplicare a art. 228 din Tratatul CE

32. Comunicare a Comisiei [SEC(2010)1371 final/11.11.2010]. Punerea în aplicare a art. 260 alin. (3) din TFUE

33. Instrucţiuni pentru grefierul Tribunalului (Versiune consolidată)

ISBN: 978-606-678-886-1
Titlul cartii: Drept procesual al Uniunii Europene [Sedes materiae] | Carte de: Gyula Fábián
Autor (i):: Gyula Fábián
Publicat de: Editura Hamangiu
Data aparitiei: 15 Ianuarie 2014
Formatul: Carte brosata
Numar de pagini: 384