Limba: RO
Currency: RON
  • RON
Bine ai venit in libraria noastra online! |

Cosul de Cumparaturi

0 items

Dropdown Categories

Divortul prin procedura notariala. Studii teoretice și practice | Carte de: Daniela Negrila

Code: 978-606-673-258-1
Descriere

EXTRAS:

(...)

Dacă analizăm Codul civil actual, observăm că noţiunea de „familie” nu este nicăieri definită. Nici vechiul Cod al familiei nu era mai generos în această privinţă, neexistând, în textele sale, vreo definiţie a familiei. Or, faţă de importanţa socială a acestei entităţi – familia – lipsa unei definiţii legale pare a fi de neînţeles. Raportându-ne la vechea reglementare, explicaţia am putea-o găsi în complexitatea şi plurivalenţa noţiunii, aceasta neavând nevoie de o obligatorie încadrare juridică. În raport de noul Cod civil, însă, nu ne putem abţine de la a observa că lipsa unei definiţii legale a familiei poate fi, în egală măsură cu plurivalenţa noţiunii, rezultatul „crizei” pe care o constatăm actualmente în zona acestui nucleu social care este familia.

(...)

Detalii tehnice

ISBN: 978-606-673-258-1
Titlul cartii: Divortul prin procedura notariala. Studii teoretice și practice
Autor (i):: Daniela Negrila
Publicat de: Editura Universul Juridic
Data aparitiei: 17 Ianuarie 2014
Formatul: Carte brosata
Numar de pagini: 390
Price: 45.00 Lei
Cantitate:
Trimite unui prieten Voteaza / Scrie opinia ta Adauga la lista de dorinte Compara cu alte produse

CUPRINS

Prefaţă

Abrevieri

CAPITOLUL I. NOŢIUNI INTRODUCTIVE

Secţiunea 1.1. Consideraţii generale cu privire la familie şi căsătorie

1.1.1. Familia

1.1.2. Căsătoria

Secţiunea 1.2. Consideraţii generale cu privire la desfacerea căsătoriei

1.2.1. Precizări instituţionale şi terminologice

1.2.2. Natura juridică a divorţului

1.2.3. Divorţul – evoluţie istorică

1.2.4. Evoluţia legislativă a desfacerii căsătoriei în dreptul românesc

1.2.5. Desfacerea căsătoriei în sistemul noului Cod civil

CAPITOLUL II. DIVORŢUL PRIN PROCEDURĂ NOTARIALĂ – NOŢIUNI GENERALE

Secţiunea 2.1. Introducere

2.1.1. Definirea noţiunii

2.1.2. Justificarea instituţiei

2.1.3. Avantajele utilizării divorţului amiabil prin procedură notarială

2.1.4. Comparaţie între modalităţile de divorţ amiabil

Secţiunea 2.2. Competenţa constatării divorţului prin procedură notarială

2.2.1. Competenţa materială

2.2.2. Competenţa teritorială

Secţiunea 2.3. Aria de admisibilitate a divorţului prin procedură notarială

Secţiunea 2.4. Condiţiile admisibilităţii divorţului amiabil prin procedură notarială

2.4.1. Aprecieri generale.

2.4.2. Condiţia fundamentală a divorţului amiabil notarial: acordul soţilor cu privire la divorţ

2.4.3. Condiţiile generale ale divorţului prin procedură notarială

2.4.4. Condiţiile speciale ale divorţului prin procedură notarială aplicabile în cazul persoanelor din convieţuirea cărora au rezultat copii minori

CAPITOLUL III. CEREREA DE DIVORŢ

Secţiunea 3.1. Cererea de divorţ

3.1.1. Generalităţi

3.1.2. Forma cererii

3.1.3. Cuprinsul cererii

3.1.4. Actele care însoţesc cererea

Secţiunea 3.2. Prezentarea soţilor în faţa notarului public la depunerea cererii de divorţ

3.2.1. Necesitatea prezentării personale a soţilor în faţa notarului public

3.2.2. Posibilitatea reprezentării prin mandatar a soţilor la depunerea cererii de divorţ

3.2.3. Posibilitatea notarului de a se deplasa în afara sediului biroului notarial pentru depunerea cererii de divorţ

Secţiunea 3.3. Completarea şi semnarea cererii de divorţ

3.3.1. Completarea cererii

3.3.2. Semnarea cererii

Secţiunea 3.4. Identificarea părţilor la momentul depunerii cererii de divorţ

3.4.1. Generalităţi

3.4.2. Metodele de identificare a persoanei

3.4.3. Elementele obligatorii de identificare a persoanei

3.4.4. Imposibilitatea identificării persoanei

Secţiunea 3.5. Consimţământul părţilor la depunerea cererii de divorţ

3.5.1. Generalităţi

3.5.2. Discernământul soţilor

3.5.3. Voinţa internă a soţilor

3.5.4. Consimţământul exprimat în cunoştinţă de cauză, sincer, serios şi neafectat de vicii

3.5.5. Exprimarea consimţământului

Secţiunea 3.6. Verificările efectuate de notarul public la depunerea cererii de divorţ

3.6.1. Verificarea competenţei materiale

3.6.2. Verificarea competenţei teritoriale

3.6.3. Verificarea legii aplicabile divorţului

3.6.4. Prezenţa ambilor soţi în faţa notarului public

3.6.5. Verificarea identităţii soţilor

3.6.6. Verificarea faptului că soţii nu s-au adresat altui organ sau altui notar public pentru a pronunţa/ constata divorţul

3.6.7. Verificarea capacităţii de exerciţiu a ambilor soţi

3.6.8. Verificarea existenţei consimţământului valabil al ambilor soţi în raport de toate condiţiile de admisibilitate ale divorţului amiabil notarial

3.6.9. Completarea cererii cu toate elementele necesare

3.6.10. Depunerea actelor necesare

3.6.11. Semnarea cererii de divorţ

3.6.12. Plata onorariului

Secţiunea 3.7. Formalităţile ulterioare depunerii cererii de divorţ

3.7.1. Înregistrarea cererii în registrul de divorţuri şi în opisul registrului de divorţuri

3.7.2. Formarea dosarului

3.7.3. Verificarea efectuată în registrul naţional de evidenţă a cererilor de divorţ

3.7.4. Acordarea termenului de reflecţie

3.7.5. Proceduri speciale în cazul soţilor din convieţuirea cărora au rezultat copii minori

CAPITOLUL IV. SOLUŢIONAREA CERERII DE DIVORŢ

Secţiunea 4.1. Prezentarea personală a soţilor în faţa notarului public

4.1.1. Cadrul legal

4.1.2. Locul desfăşurării şedinţei

4.1.3. Concluzie

Secţiunea 4.2. Verificarea identităţii soţilor

4.2.1. Cadrul legal

4.2.2. Metodele de identificare a soţilor

4.2.3. Elementele necesare stabilirii identităţii soţilor

4.2.4. Imposibilitatea identificării soţilor

Secţiunea 4.3. Verificarea capacităţii de exerciţiu a soţilor

Secţiunea 4.4. Verificarea consimţământului valabil al soţilor

4.4.1. Cadrul legal

4.4.2. Condiţiile de valabilitate ale consimţământului

4.4.3. Exprimarea consimţământului

Secţiunea 4.5. Verificarea acordului soţilor cu privire la divorţ şi la constatarea acestuia prin procedură notarială. Stăruinţa în divorţ

Secţiunea 4.6. Verificarea acordului soţilor cu privire la numele de familie pe care îl va purta fiecare dintre ei după divorţ

Secţiunea 4.7. Verificarea faptului că soţii îşi menţin declaraţiile date cu ocazia depunerii cererii de divorţ

Secţiunea 4.8. Procedura specială care are loc în cazul soţilor din convieţuirea cărora au rezultat copii minori

4.8.1. Acordul soţilor

4.8.2. Raportul de anchetă psihosocială

4.8.3. Ascultarea minorului în vârstă de 10 ani

Secţiunea 4.9. Amânarea termenului de soluţionare

4.9.1. Justificarea legală

4.9.2. Condiţiile acordării unui nou termen

4.9.3. Motivele cererii

4.9.4. Ipoteze practice

4.9.5. Încheierea de amânare a termenului

Secţiunea 4.10. Admiterea cererii de divorţ

4.10.1. Chestiuni generale

4.10.2. Cuprinsul încheierii de admitere

4.10.3. Caracterul încheierii de admitere a cererii de divorţ

4.10.4. Forma de realizare a încheierii de admitere

4.10.5. Semnarea încheierii de admitere

4.10.6. Obţinerea numărului din Registrul Unic al Certificatelor de Divorţ

4.10.7. Certificatul de divorţ

4.10.8. Formalităţi ulterioare emiterii certificatului de divorţ

4.10.9. Rectificarea certificatului de divorţ

Secţiunea 4.11. Respingerea cererii de divorţ

4.11.1. Cadrul legal

4.11.2. Situaţiile în care notarul poate dispune respingerea cererii de divorţ, în conformitate cu dispoziţiile art. 277 din Regulament

4.11.3. Procedura respingerii cererii de divorţ

4.11.4. Comparaţie între încheierea de respingere a cererii de divorţ şi încheierea de respingere a celorlalte acte notariale

ANEXE – MODELE FOLOSITE ÎN ACTIVITATEA NOTARIALĂ

INDEX ALFABETIC

ISBN: 978-606-673-258-1
Titlul cartii: Divortul prin procedura notariala. Studii teoretice și practice
Autor (i):: Daniela Negrila
Publicat de: Editura Universul Juridic
Data aparitiei: 17 Ianuarie 2014
Formatul: Carte brosata
Numar de pagini: 390