Limba: RO
Currency: RON
  • RON
Bine ai venit in libraria noastra online! |

Cosul de Cumparaturi

0 items

Dropdown Categories

Procedura uzucapiunii. Reglementata de noul Cod civil si noul Cod de procedura civila, Codul civil din 1864 si Decretul-lege nr. 115/1938

Code: 978-606-678-772-7
Descriere

EXTRAS:

(...)

Uzucapiunea a fost definită ca fiind modul de dobândire a proprietăţii sau a altor drepturi reale cu privire la un lucru, prin posedarea neîntreruptă a acestuia în tot timpul fixat de lege. Uzucapiunea (numită şi prescripţie achizitivă) este, astfel, cea mai importantă limitare a caracterului perpetuu al dreptului de proprietate asupra imobilelor.

Sintagmei folosite atât de Codul civil român din 1864, cât şi de cel francez, de „prescripţie achizitivă” în loc de „uzucapiune”, i-au fost aduse critici, deoarece prin prescripţia proprietăţii se înţelege pierderea acesteia prin faptul uzucapiunii ei de către un terţ,prescripţia şi uzucapiunea fiind, deci, două noţiuni cu totul deosebite, prima constituind o stingere, iar cea de a doua, din contră, o câştigare de drepturi. Prin urmare, sintagma „prescripţie achizitivă” nu este acurată, întrucât prin prescripţie nu se dobândeşte, ci se pierde un drept.

(...)

Detalii tehnice

ISBN: 978-606-678-772-7
Titlul cartii: Procedura uzucapiunii. Reglementata de noul Cod civil si noul Cod de procedura civila, Codul civil din 1864 si Decretul-lege nr. 115/1938
Autor (i):: Claudia Visoiu
Publicat de: Editura Hamangiu
Data aparitiei: 20 Decembrie 2013
Formatul: Carte in format tiparit
Numar de pagini: 384
Price: 39.00 Lei
Stoc epuizat!
Trimite unui prieten Voteaza / Scrie opinia ta Adauga la lista de dorinte Compara cu alte produse

Cuprins

Capitolul I. Introducere

1. Tipuri de uzucapiune. Reglementarea lor. Aplicarea în timp şi spaţiu a dispoziţiilor privitoare la uzucapiune

Capitolul al II-lea. Uzucapiunea în sistemul Codului civil din 1864

2. Consideraţii generale. Definiţie. Justificare

Secţiunea 1. Uzucapiunea de 30 ani

3. Condiţii

4. Domeniul de aplicare

4.1. Drepturi reale susceptibile de dobândire prin efectul uzucapiunii

Jurisprudenţă

4.2. Bunuri susceptibile de dobândire prin efectul uzucapiunii

Jurisprudenţă

5. Modalităţi de invocare a uzucapiunii

5.1. Invocarea uzucapiunii pe calea cererii. Cazuri. Conţinutul cererii. Competenţa de soluţionare. Timbrare

Jurisprudenţă

5.2. Invocarea uzucapiunii pe cale de excepţie

Jurisprudenţă

6. Calitatea procesuală. Proba calităţii procesuale

6.1. Calitatea procesuală activă

Decizii în interesul legii

Jurisprudenţă

6.2. Calitatea procesuală pasivă

Jurisprudenţă

6.3. Proba calităţii procesuale active şi pasive

Jurisprudenţă

7. Identificarea bunului – obiect material al cererii

8. Posesia utilă – condiţie a uzucapiunii

8.1. Definiţia posesiei. Reglementare. Elementele posesiei

Jurisprudenţă

8.2. Dobândirea, conservarea şi pierderea posesiei. Modalităţi de exercitare a posesiei. Întinderea posesiei_

8.3. Proba posesiei utile

Jurisprudenţă

8.4. Invocarea şi proba viciilor posesiei

Jurisprudenţă

8.5. Precaritatea. Inversiunea de titlu sau intervertirea detenţiei precare în posesie

Jurisprudenţă

Secţiunea a 2-a. Uzucapiunea de 10 la 20 ani

9. Condiţii

10. Domeniul de aplicare

11. Aspecte comune cu uzucapiunea de 30 ani

12. Justul titlu. Proba justului titlu

13. Buna-credinţă. Proba bunei-credinţe

Jurisprudenţă

Capitolul al III-lea. Uzucapiunea în regimul de carte funciară supus Decretului-lege nr. 115/1938

Secţiunea 1. Uzucapiunea tabulară

14. Condiţii

15. Domeniul de aplicare

16. Înscrierea dreptului în cartea funciară, fără cauză legitimă – condiţie specifică uzucapiunii tabulare

17. Invocarea uzucapiunii tabulare. Calitatea procesuală

18. Posesia utilă – aspect comun cu uzucapiunea din sistemul vechiului Cod civil

19. Buna-credinţă

Jurisprudenţă

Secţiunea a 2-a. Uzucapiunea extratabulară

20. Condiţii

21. Domeniul de aplicare

22. Condiţiile specifice uzucapiunii extratabulare

22.1. Decesul titularului dreptului de proprietate sau renunţarea acestuia la dreptul său

22.2. Neînscrierea în cartea funciară a dreptului de proprietate al moştenitorilor sau al statului

22.3. Înscrierea în cartea funciară a dreptului dobândit prin uzucapiune. Procedura specifică de înscriere. Calitatea procesuală

23. Posesia utilă – aspect comun cu uzucapiunea din sistemul Codului civil

Jurisprudenţă

Capitolul al IV-lea. Efectele unificării regimului de carte funciară prin intrarea în vigoare a Legii nr. 7/1996

24. Scurte consideraţii asupra efectelor înscrierii drepturilor reale în cartea funciară, în temeiul Legii nr. 7/1996

25. Scurte consideraţii asupra imediatei aplicări a Legii nr. 7/1996

Decizii în interesul legii

26. Efectele intrării în vigoare a Legii nr. 7/1996 asupra tipurilor de uzucapiune reglementate de Codul civil din 1864

27. Efectele intrării în vigoare a Legii nr. 7/1996 asupra tipurilor de uzucapiune reglementate de Decretul-lege nr. 115/1938

Decizii în interesul legii

Decizii ale Curţii Constituţionale

Jurisprudenţă

28. Efectele înscrierii drepturilor reale imobiliare în cartea funciară, în temeiul noului Cod civil. Norma tranzitorie. Reglementarea aplicabilă în materie de uzucapiune, după intrarea în vigoare a noului Cod civil

Capitolul al V-lea. Calculul termenului uzucapiunii reglementate de Codul civil din 1864 şi de Decretul-lege nr. 115/1938

29. Calculul termenului. Începutul termenului, pe tipuri de uzucapiune. Împlinirea termenului

30. Întreruperea termenului uzucapiunii. Proba cauzelor de întrerupere

Decizii în interesul legii

Jurisprudenţă

31. Suspendarea termenului uzucapiunii. Proba cauzelor de suspendare

Capitolul al VI-lea. Joncţiunea posesiilor în cazul uzucapiunii reglementate de Codul civil din 1864 şi de Decretul-lege nr. 115/1938

32. Noţiune. Reglementare

33. Condiţii

34. Cazuri de invocare a joncţiunii posesiilor

35. Proba joncţiunii posesiilor

Jurisprudenţă

Capitolul al VII-lea. Natura juridică şi efectele uzucapiunii reglementate de Codul civil din 1864 şi de Decretul-lege nr. 115/1938

36. Natura juridică a uzucapiunii

37. Efectele uzucapiunii reglementate de Codul civil din 1864

Jurisprudenţă

38. Efectele uzucapiunii reglementate de Decretul-lege nr. 115/1938

Jurisprudenţă

39. Opozabilitatea hotărârii judecătoreşti de constatare a dobândirii dreptului de proprietate prin efectul uzucapiunii. Publicitatea dreptului dobândit prin uzucapiune

Jurisprudenţă

40. Distincţia dintre efectele uzucapiunii şi efectele proprietăţii aparente

41. Distincţia dintre efectele uzucapiunii şi efectele publicităţii materiale prin cartea funciară

Capitolul al VIII-lea. Uzucapiunea în noul Cod civil

42. Reglementarea uzucapiunii în noul Cod civil. Norma tranzitorie. Consecinţe asupra uzucapiunilor începute în cadrul legislativ anterior

43. Tipuri de uzucapiune în noul Cod civil

43.1. Uzucapiunea tabulară. Privire comparativă cu uzucapiunea tabulară reglementată de Decretul-lege nr. 115/1938

43.1.1. Condiţii

43.1.2. Domeniul de aplicare

43.1.3. Înscrierea dreptului în cartea funciară fără cauză legitimă – condiţie specifică uzucapiunii tabulare

43.1.4. Invocarea uzucapiunii tabulare. Calitatea procesuală

43.1.5. Posesia utilă – condiţie a uzucapiunii tabulare

43.1.6. Buna-credinţă – condiţie a uzucapiunii tabulare

43.1.7. Efectele uzucapiunii tabulare

43.2. Uzucapiunea extratabulară

43.2.1. Condiţii

43.2.2. Domeniul de aplicare

43.2.3. Condiţiile specifice uzucapiunii extratabulare

43.2.4. Efectele uzucapiunii extratabulare

43.3. Uzucapiunea bunurilor mobile

44. Joncţiunea posesiilor în noul Cod civil

45. Calculul termenului uzucapiunii

45.1. Începutul termenului. Împlinirea termenului

45.2. Suspendarea şi întreruperea termenului uzucapiunii

46. Notarea posesiei în cartea funciară – modalitate inedită de dobândire a drepturilor reale

Bibliografie

Index

ISBN: 978-606-678-772-7
Titlul cartii: Procedura uzucapiunii. Reglementata de noul Cod civil si noul Cod de procedura civila, Codul civil din 1864 si Decretul-lege nr. 115/1938
Autor (i):: Claudia Visoiu
Publicat de: Editura Hamangiu
Data aparitiei: 20 Decembrie 2013
Formatul: Carte in format tiparit
Numar de pagini: 384