Limba: RO
Currency: RON
  • RON
Bine ai venit in libraria noastra online! |

Cosul de Cumparaturi

0 items

Dropdown Categories

Drept financiar. Editia 2 | Carte de: Postolache Rada

Code: 978-606-18-0291-3
Descriere

Lucrarea Drept financiar tratează, în evoluţia, complexitatea şi integralitatea lor, componentele de bază ale sistemului juridic financiar. Pentru accesibilitate, informaţia a fost ordonată, fiind structurată în şase capitole, acoperind aria tematică în integralitatea elementelor sale.

Firesc, are drept punct de plecare reperele comune privind dreptul financiar, o punere în temă, urmate, în conexiunea lor de: bugetul public naţional - principiile bugetare, comune şi specifice; procedura bugetară, în integralitatea etapelor sale; sistemul veniturilor publice, cu relevarea varietăţilor, trăsăturilor, funcţiilor, elementelor comune şi delimitarea conceptuală a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor, ca resurse financiare de bază ale bugetului general consolidat; împrumutul public; controlul financiar – formele, elementele specifice şi tehnicile de asigurare a realizării lor.

Consecvenţi ideii de interdisciplinaritate şi animaţi de dezideratul unui examen cât mai complet şi aprofundat, au fost tratate şi procedurile fiscale, contenciosul financiar şi răspunderea juridică în domeniu, cu prezentarea conţinutului lor specific, printr-o raportare sistematică şi comparativă la dreptul comun - Codul civil, Codul de procedură civilă şi Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, făcând accesibilă înţelegerea acestora şi sporind valenţele teoretice şi practice ale lucrării.

Lucrarea este, în primul rând, rodul analizei volumului imens al dispoziţiilor normative care configurează conţinutul juridic al finanţelor publice; ne-au servit ca suport juridic, în ordinea incidenţei lor, actele normative financiare în vigoare la data de 30 noiembrie 2013, în special: Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice; Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale; Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice; Legea nr. 571/2003 – Codul fiscal; Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 – Codul de procedură fiscală; Legea nr. 94/1992 cu privire la organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi; Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică; Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale.

Ca suport documentar, ne-au servit, în egală măsură, lucrările doctrinare de referinţă din lista bibliografică şi jurisprudenţa din domeniu. Apreciem că elementele de conţinut, valoarea informaţiilor şi maniera de abordare şi sistematizare poate asigura o bună formare şi deschidere pentru practicianul de mâine, care va pleda pentru realizarea finanţelor publice în integralitatea lor.

Totodată, eminamente practică şi într-o perpetuă evoluţie, materia analizată îşi relevă conexiunile cu unele domenii de relaţii sociale reglementate juridic, cărora le este tributară, precum: civil, procesual civil, penal, procesual penal. Destinat studenţilor, practicienilor şi tuturor celor interesati de dreptul financiar, lucrarea conţine pârghiile comprehensiunii în complexitatea sistemului financiar.

Detalii tehnice

ISBN: 978-606-18-0291-3
Titlul cartii: Drept financiar. Editia 2
Autor (i):: Postolache Rada
Publicat de: Editura C.H. Beck
Data aparitiei: 20 Decembrie 2013
Formatul: Carte in format tiparit
Numar de pagini: 424
Price: 69.90 Lei
Cantitate:
Trimite unui prieten Voteaza / Scrie opinia ta Adauga la lista de dorinte Compara cu alte produse

Cuprins

Prefată

Abrevieri

Capitolul I. Notiuni generale de drept financiar

Sectiunea 1. Notiuni introductive privind finantele publice

§1. Conceptul de finante

§2. Finante publice si finante private

§3. Evolutia si componentele structurale ale finantelor publice

§4. Functiile finantelor publice

4.1. Functia de repartitie

4.2. Functia de control

§5. Stiinta finantelor publice

Sectiunea a 2-a. Dreptul financiar. Repere generale

§1. Obiectul reglementării juridice financiare

§2. Conceptul dreptului financiar

Sectiunea a 3-a. Normele dreptului financiar

Sectiunea a 4-a. Izvoarele dreptului financiar

§1. Izvoare interne

§2. Izvoare din dreptul Uniunii Europene

§3. Izvoare internationale

Sectiunea a 5-a. Raporturile de drept financiar

§1. Specii de raporturi de drept financiar

§2. Premisele raportului de drept financiar

2.1. Actele juridice financiare

2.2. Operatiunile tehnico-financiare cu caracter financiar

§3. Structura raporturilor de drept financiar

3.1. Subiectele

3.2. Continutul

3.3. Obiectul

Sectiunea a 6-a. Dreptul financiar în cadrul dreptului pozitiv

§1. Delimitarea de dreptul constitutional

§2. Delimitarea de dreptul administrativ

§3. Delimitarea de dreptul civil

Sectiunea a 7-a. Autorităti publice cu atributii în domeniul finantelor publice

§1. Autorităti cu competentă generală

§2. Autorităti cu competentă specială

2.1. Ministerul Finantelor Publice

2.2. Agentia Natională de Administrare Fiscală

2.3. Trezoreria statului

2.4. Consiliul fiscal

2.5. Comitetul National de Stabilitate Financiară

2.6. Curtea de Conturi

Capitolul II. Bugetul public national

Sectiunea 1. Consideratii generale

§1. Conceptul de buget public

§2. Evolutia bugetară în România .

Sectiunea a 2-a. Principiile dreptului bugetar

§1. Notiune

§2. Principiul unitătii bugetare

§3. Principiul universalitătii bugetare

§4. Principiul anualitătii bugetare

§5. Principiul publicitătii bugetare

§6. Principiul specializării bugetare

§7. Principiul unitătii montare

§8. Principiul echilibrului bugetar

§9. Principiul realitătii bugetare

§10. Principiul neafectării bugetare

Sectiunea a 3-a. Bugetul de stat

§1. Natura juridică a bugetului de stat

1.1. Bugetul de stat, act conditiune de natură administrativă

1.2. Bugetul de stat, lege si act administrativ

1.3. Bugetul de stat, lege

§2. Procedura bugetului de stat

2.1. Competente si răspunderi în cadrul procesului bugetar

2.1.1. Parlamentul

2.1.2. Guvernul

2.1.3. Ministerul Finantelor Publice

2.1.4. Ordonatorii de credite

2.1.5. Compartimentele financiar-contabile

2.2. Elaborarea bugetului de stat

2.3. Aprobarea bugetului de stat si legea bugetară anuală

2.4. Executia bugetului de stat

2.4.1. Repartizarea pe trimestre a veniturilor si cheltuielilor bugetului de stat

2.4.2. Executia părtii de venituri

2.4.3. Executia părtii de cheltuieli

2.4.4. Executia de casă a bugetului de stat

2.4.5. Încheierea executiei anuale a bugetului de stat. Principii

§3. Continutul bugetului de stat

3.1. Clasificatia bugetară a veniturilor si cheltuielilor

3.2. Veniturile bugetului de stat

3.3. Cheltuielile bugetului de stat

3.3.1. Notiune

3.3.2. Clasificare

3.3.3. Determinare

Sectiunea a 4-a. Bugetul asigurărilor sociale de stat

§1. Notiuni generale

1.1. Bugetul asigurărilor sociale de stat, buget special

1.2. Conceptul de asigurări sociale de stat

1.3. Trăsăturile asigurărilor sociale de stat

1.4. Principiile sistemului public de asigurări sociale

§2. Procesul bugetar

2.1. Elaborarea bugetului asigurărilor sociale de stat

2.2. Aprobarea bugetului asigurărilor sociale de stat

2.3. Executia bugetului asigurărilor sociale de stat

2.3.1. Executia părtii de venituri

2.3.2. Executia părtii de cheltuieli

2.4. Încheierea executiei bugetului asigurărilor sociale de stat

§3. Continutul bugetului asigurărilor sociale de stat

3.1. Veniturile bugetului asigurărilor sociale de stat. Contributia de asigurări sociale

3.2. Cheltuielile bugetului asigurărilor sociale de stat. Prestatii de asigurări sociale

Sectiunea a 5-a. Bugetele unitătilor administrativ-teritoriale

§1. Organizarea distinctă a finantelor publice locale

§2. Procedura bugetelor locale

2.1. Elaborarea bugetelor locale

2.2. Aprobarea bugetelor locale

2.3. Executia bugetelor locale

2.3.1. Executia părtii de venituri a bugetelor locale

2.3.2. Executia părtii de cheltuieli a bugetelor locale .

2.3.3. Încheierea executiei bugetelor locale

§3. Continutul bugetelor locale

3.1. Veniturile bugetelor locale

3.1.1. Venituri proprii

3.1.2. Venituri completatoare

3.2. Cheltuielile bugetelor locale

§4. Criza bugetară a unitătilor administrativ-teritoriale

4.1. Verificări exceptionale

4.2. Criza financiară

4.3. Insolventa unitătilor administrativ-teritoriale

4.3.1. Notiune

4.3.2. Caracterele procedurii insolventei

4.3.3. Aspecte procedurale

Sectiunea a 6-a. Controlul executiei bugetare

§1. Controlul legislativ

§2. Controlul administrativ

2.1. Controlul exercitat de Curtea de Conturi

2.2. Controlul exercitat de Guvern

2.3. Controlul exercitat de Ministerul Finantelor Publice

§3. Controlul judiciar

Capitolul III. Sistemul veniturilor publice. Venituri bugetare

Sectiunea 1. Consideratii generale privind veniturile bugetare

§1. Notiunea de venit bugetar

§2. Factorii cresterii resurselor bugetare

§3. Clasificarea generală a veniturilor bugetare

Sectiunea a 2-a. Teoria generală a impozitelor

§1. Notiuni generale

§2. Principiile impunerii

§3. Functiile impozitelor

§4. Definitia si trăsăturile impozitelor, taxelor si contributiilor

4.1. Definitia impozitelor

4.2. Trăsăturile impozitelor

4.3. Definitia taxelor

4.4. Particularitătile taxelor

4.5. Definitia contributiilor

4.6. Trăsăturile contributiilor sociale

§5. Clasificarea impozitelor si taxelor

5.1. Clasificarea impozitelor

5.2. Clasificarea taxelor

5.3. Taxe speciale

5.4. Taxe parafiscale

5.5. Impozite, taxe si contributii sociale în reglementarea Codului fiscal

§6. Notiuni fundamentale cu privire la impozite si taxe

Sectiunea a 3-a. Legislatia fiscală în cadrul dreptului financiar

§1. Dreptul fiscal, parte integrantă a dreptului financiar

§2. Neomogenitatea reglementărilor fiscale

§3. Aplicarea în timp a legislatiei fiscale

§4. Aplicarea în spatiu a legislatiei fiscale

4.1. Suveranitatea fiscală a statelor în cadrul Uniunii Europene

4.2. Suveranitatea fiscală internatională. Evitarea dublei impuneri

4.3. Relatiile fiscale între statele suverane. Conflictele de legi si conflictele de jurisdictie

§5. Reglementarea juridică si principalele venituri bugetare

5.1. Preliminarii

5.2. Specii de impozite si taxe

Sectiunea a 4-a. Proceduri fiscale

§1. Notiunea si etapele procedurilor fiscale

1.1. Notiune

1.2. Etapele procedurilor fiscale

§2. Metode tehnico-financiare de percepere a impozitelor si taxelor

2.1. Stabilirea impozitului sau taxei de către organul de stat abilitat

2.2. Calculul si plata impozitului sau taxei de către contribuabil

2.3. Calculul, reŃinerea si vărsarea impozitului de către plătitorul de venituri impozabile

2.4. Plata în numerar si aplicarea de timbre fiscale mobile

§3. Individualizarea impozitelor, taxelor si contributiilor

3.1. Notiunea creantei fiscale

3.2. Notiunea obligatiei fiscale

3.3. Particularizarea obligatiei fiscale

3.4. Titlul de creantă fiscală

3.4.1. Definitie

3.4.2. Caracteristici

3.4.3. Specii de titluri de creantă fiscală

§4. Colectarea creantelor fiscale

4.1. Consideratii generale .

4.2. Plata

4.3. Compensarea

4.4. Restituirea de sume de la bugetul public

4.5. Insolvabilitatea

4.6. Deschiderea procedurii insolventei

4.7. Anularea

4.8. Darea în plată

4.9. Prescriptia extinctivă

4.9.1. Reglementare juridică

4.9.2. Termenele de prescriptie a dreptului de stabili obligatia fiscală

4.9.3. Termenele de prescriptie a dreptului de a cere executarea silită a obligatiei fiscale

4.9.4. Folosirea prescriptiei extinctive

§5. Executarea silită a obligatiei fiscale.

5.1. Particularităti

5.2. Competente. Organele de executare silită

5.3. Obiectul executării silite

5.4. Conditiile generale ale pornirii executării silite

5.5. Măsuri asiguratorii

5.6. Formele de executare silită

5.6.1. Executarea silită prin poprire

5.6.2. Executarea silită a bunurilor mobile

5.6.3. Executarea silită a bunurilor imobile

5.6.4. Eliberarea si distribuirea sumelor

5.6.5. Contestatia la executarea silită

§6. Asistenta reciprocă în materie de recuperare a creantelor legate de taxe, impozite, drepturi si alte măsuri

6.1. Sfera de aplicare a asistentei reciproce

6.2. Autoritătile competente din România

6.3. Forme ale asistentei reciproce

6.3.1. Furnizarea de informatii

6.3.2. Asistentă pentru notificarea documentelor

6.3.3. Asistentă pentru recuperarea creantelor

6.3.3.1. Cererea de recuperare a creantelor. Caracteristici si conditii

6.3.3.2. Cerinte privind recuperarea creantei

6.3.3.3. Litigii

6.3.3.4. Modificarea sau retragerea cererii de asistentă pentru recuperare

6.3.4. Măsuri asiguratorii

6.4. Aspecte privind prescriptia extinctivă

6.5. Costuri

Capitolul IV. Controlul financiar

Sectiunea 1. Consideratii preliminare privind controlul financiar

§1. Repere cu privire la activitatea de control financiar

§2. Functiile controlului financiar

Sectiunea a 2-a. Organizarea si exercitarea controlului financiar

§1. Formele controlului financiar (clasificare)

§2. Controlul financiar preventiv .

2.1. Notiunea controlului financiar preventiv

2.2. Controlul financiar preventiv propriu

2.3. Controlul financiar preventiv delegat

§3. Inspectia economico-financiară

3.1. Notiune

3.2. Competentă. Structuri de control/entităti supuse controlului

3.3. Obiective

3.4. Forme

3.5. Metode si proceduri ale inspectiei economico-financiare

3.6. Aspecte procedurale privind realizarea inspectiei economico-financiare

3.7. Actele juridice încheiate în exercitarea inspectiei economico-financiare

§4. Inspectia fiscală

4.1. Reglementare juridică

4.2. Competentă. Controlori/Controlati

4.3. Obiectul si functiile inspectiei fiscale

4.4. Proceduri si metode de control fiscal

4.5. Aspecte procedurale privind realizarea inspectiei fiscale

§5. Controlul antifraudă fiscală

5.1. Reglementare juridică

5.2. Organizarea controlului

5.3. Atributiile A.N.A.F. privind controlul antifraudă fiscală

5.4. Exercitarea controlului si prerogativele inspectorilor antifraudă fiscală

§6. Controlul asupra modului de formare, administrare si întrebuintare a resurselor financiare ale statului, unitătilor administrativ-teritoriale si institutiilor publice

6.1. Reglementare juridică

6.2. Identitatea Curtii de Conturi

6.3. Prerogativele Curtii de Conturi

6.3.1. Repere comune

6.3.2. Controlul financiar

6.4. Valorificarea activitătii de control financiar realizat de Curtea de Conturi

Capitolul V. Împrumutul public

Sectiunea 1. Notiuni generale privind împrumutul public

§1. Reglementare juridică

1.1. Reglementări speciale.

1.2. Reglementări de drept comun

§2. Importantă si necesitate

§3. Notiune si terminologie

§4. Formele împrumutului public

§5. Particularitătile împrumutului public

Sectiunea a 2-a. Împrumuturile guvernamentale

§1. Contractarea împrumuturilor guvernamentale

1.1. Destinatii

1.2. Instrumente ale datoriei publice guvernamentale

§2. Garantii si subîmprumuturi guvernamentale

§3. Rambursarea împrumuturilor publice guvernamentale

3.1. Resurse financiare

3.2. Tehnici de asigurare a rambursării datoriei publice indirecte

Sectiunea a 3-a. Împrumuturile unitătilor administrativ-teritoriale

§1. Contractarea împrumuturilor publice locale

1.1. Aprobarea împrumuturilor publice locale

1.2. Plafonarea împrumuturilor publice locale

1.3. Instrumentele datoriei publice locale

1.4. Împrumuturile din contul curent general al Trezoreriei statului

1.5. Împrumuturi pentru redresarea unitătii administrativ-teritoriale

§2. Garantarea împrumuturilor publice locale

§3. Rambursarea împrumuturilor publice locale

Sectiunea a 4-a. Administrarea datoriei publice

§1. Competente privind administrarea datoriei publice

1.1. Ministerul Finantelor Publice

1.2. Alte entităti. Banca Natională a României

§2. Raportarea si monitorizarea datoriei publice

§3. Operatiuni în sfera administrării datoriei publice

Capitolul VI. Răspundere juridică si contencios financiar

Sectiunea 1. Răspunderea juridică financiară

§1. Notiunea si formele răspunderii juridice financiare.

1.1. Răspunderea administrativă

1.1.1. Răspunderea contraventională

1.1.2. Răspunderea prin plata accesoriilor obligatiei fiscale

1.1.2.1. Notiunea accesoriilor

1.1.2.2. Accesoriile în reglementarea Codului de procedură fiscală

1.2. Răspunderea patrimonială

1.3. Răspunderea disciplinară

1.4. Răspunderea penală

§2. Evaziunea fiscală

2.1. Reglementare juridică

2.2. Concept

2.3. Cauze

2.3.1. Cauze care tin de legislatia însăsi

2.3.2. Cauze care Ńin de aplicarea legislatiei fiscale

2.4. Forme de manifestare

2.4.1. Evaziunea fiscală licită

2.4.2. Evaziunea fiscală ilicită

2.5. Consecinte

2.6. Remedii

2.6.1. Remedii juridice

2.6.2. Alte remedii

2.7. Tratamentul juridic

2.7.1. Regim sanctionator general

2.7.2. Aspecte procedurale

Sectiunea a 2-a. Contenciosul financiar

§1. Evolutia căilor procedurale de restabilire a legalitătii financiare

§2. Contenciosul fiscal

2.1. Notiune

2.2. Contenciosul fiscal – contencios administrativ-special

2.2.1. Jurisdictia administrativ-fiscală. Contestatia

2.2.1.1. Repere comune

2.2.1.2. Dreptul la contestatie

2.2.1.3. Competenta si decizia de solutionare a contestatiei

2.2.1.4. Aspecte procedurale

2.2.1.5. Solutii asupra contestatiei

2.2.2. Jurisdictia judecătorească

Bibliografie

ISBN: 978-606-18-0291-3
Titlul cartii: Drept financiar. Editia 2
Autor (i):: Postolache Rada
Publicat de: Editura C.H. Beck
Data aparitiei: 20 Decembrie 2013
Formatul: Carte in format tiparit
Numar de pagini: 424