Limba: RO
Currency: RON
  • RON
Bine ai venit in libraria noastra online! |

Cosul de Cumparaturi

0 items

Dropdown Categories

Cartea de contracte administrative. Modele. Comentarii. Explicatii | Autor: Sararu Catalin-Silviu

Code: 978-606-18-0268-5
Descriere

Pentru fiecare tip de contract este prezentat mai întâi un model și apoi în cadrul unui comentariu sunt analizate principalele clauze contractuale. Lucrarea mai cuprinde comentarea celor mai importante clauze de drept public care se regăsesc în contractele administrative.

În finalul cărții este inclusă o secțiune dedicată regulilor de interpretare a clauzelor din contractele administrative, știut fiind că în practică multe aspecte litigioase sunt legate de interpretarea punerii în aplicare a diverselor clauze contractuale.

Cartea de contracte administrative. Modele. Comentarii. Explicații este o lucrare complexă adresată practicienilor dreptului administrativ.

Detalii tehnice

ISBN: 978-606-18-0268-5
Titlul cartii: Cartea de contracte administrative. Modele. Comentarii. Explicatii
Autor (i):: Sararu Catalin-Silviu
Publicat de: Editura C.H. Beck
Data aparitiei: 9 Decembrie 2013
Formatul: Carte brosata
Numar de pagini: 480
Price: 129.00 Lei
Cantitate:
Trimite unui prieten Voteaza / Scrie opinia ta Adauga la lista de dorinte Compara cu alte produse

Cuprins

Nota editorului

Cuvânt-înainte

Abrevieri

1. Contractul de concesiune de bunuri proprietate publică

2. Contractul de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilităţi publice prin concesiune

3. Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local prin concesiune

4. Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare prin concesiune

5. Contractul de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public prin concesiune

6. Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităţilor prin concesiune

7. Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin concesiune

8. Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică prin concesiune

9. Contractul de delegare a gestiunii serviciului de distribuţie a energiei electrice prin concesiune

10. Contractul de delegare a gestiunii serviciului public privind distribuţia gazelor naturale prin concesiune

2. Contracte de achiziţii publice 11. Contractul de achiziţii publice de furnizare de produse

12. Contractul de achiziţii publice de prestare de servicii

13. Contractul de achiziţie publică de lucrări

3. Contracte de atribuire 14. Contractul de atribuire în folosinţă cu titlu gratuit (comodat) a unui bun proprietate publică

15. Contractul de dare în administrare a unui bun proprietate publică

16. Contractul de închiriere a unui bun proprietate publică

17. Contractul de management pentru funcţia de administrator public la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale

18. Contractul de management privind organizarea, gestionarea şi conducerea activităţii instituţiilor publice de cultură

19. Contractul de management privind organizarea, conducerea şi administrarea unui spital public

20. Actul constitutiv al asociaţiei de dezvoltare intercomunitară de utilităţi publice

21. Statutul asociaţiei de dezvoltare intercomunitară de utilităţi publice

22. Actul constitutiv al asociaţiei de dezvoltare intercomunitară pentru crearea unei zone metropolitane

23. Statutul asociaţiei de dezvoltare intercomunitară pentru crearea unei zone metropolitane

24. Actul constitutiv al asociaţiei de dezvoltare intercomunitară de utilităţi publice pentru serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare

25. Statutul asociaţiei de dezvoltare intercomunitară de utilităţi publice pentru serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare

26. Convenţia privind înfiinţarea Grupării Europene de Cooperare Teritorială

27. Statutul Grupării Europene de Cooperare Teritorială

28. Contractul de parteneriat public-privat de tip „Proiectare-Construcţie- Operare-Transfer” (PCOT)

29. Contractul de parteneriat prin care se înfiinţează un consorţiu universitar

30. Contractul de activitate al Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.” – SA

31. Contractul de servicii publice al societăţii naţionale de transport feroviar de călători „C.F.R. Călători” – SA

33. Acordul de grant între Fondul Român de Dezvoltare Socială şi reprezentanţii de drept ai beneficiarilor

34. Clauza de aplicare a principiului echilibrului financiar în contractele administrative

35. Dreptul autorităţii publice contractante de a modifica în mod unilateral partea reglementară a contractului

36. Asigurarea funcţionării în regim de continuitate şi permanenţă a serviciului public

37. Dreptul de control al autorităţii publice contractante

38. Clauza cu privire la dreptul autorităţii publice contractante asupra bunurilor de retur

39. Clauza de denunţare unilaterală a contractului administrativ pentru realizarea unui interes public

40. Principii de interpretare a contractelor administrative

ISBN: 978-606-18-0268-5
Titlul cartii: Cartea de contracte administrative. Modele. Comentarii. Explicatii
Autor (i):: Sararu Catalin-Silviu
Publicat de: Editura C.H. Beck
Data aparitiei: 9 Decembrie 2013
Formatul: Carte brosata
Numar de pagini: 480