Limba: RO
Currency: RON
  • RON
Bine ai venit in libraria noastra online! |

Cosul de Cumparaturi

0 items

Dropdown Categories

Dictionar de Drepturile Omului | Adnotat cu jurisprudenta (1957-2013)

Code: 978-606-18-0203-6
Descriere

Nota autorilor

Dicţionarul de Drepturile Omului, o premieră în literatura juridică din România, reprezintă o lucrare de bază pentru însuşirea terminologiei, principiilor, dispoziţiilor şi mecanismelor Convenţiei pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, dar şi cele ale altor instrumente similare europene sau internaţionale prin dubla sa natură, teoretică şi practică.

Astfel, aspectele teoretice sunt completate de o referinţă extensivă la jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, ceea ce permite atât teoreticienilor, cât şi practicienilor dreptului să înţeleagă filosofia, evoluţia şi punerea în aplicare a Convenţiei.

Conceput şi redactat de magistraţi şi diplomaţi jurişti – practicieni cărora nu le lipseşte exerciţiul detaşării teoretice – această lucrare poate reprezenta un ghid de referinţă pentru toţi cei interesaţi de protecţia europeană a drepturilor omului – studenţi, profesori, profesionişti în domeniul dreptului, dar şi justiţiabili atraşi de mirajul Curţii Europene a Drepturilor Omului, considerată nu de puţine ori drept singura cale „serioasă” pentru soluţionarea unui litigiu.

(...)

Detalii tehnice

ISBN: 978-606-18-0203-6
Titlul cartii: Dictionar de Drepturile Omului | Adnotat cu jurisprudenta (1957-2013)
Autor (i):: Vasiescu Mihaela, Razvan Horatiu Radu, Ileana-Gabriela Popa, Irina Alexandra Neagu, Geanina Munteanu, Madalina Ioana Morariu, Ionut Militaru, Victor Horia Dimitrie Constantinescu, Roxana Maria Calin, Dragos-Alin Calin, Irina Cambrea, Cornel Gabriel Caian,
Publicat de: Editura C.H. Beck
Colectia: Dictionare juridice
Data aparitiei: 9 Decembrie 2013
Formatul: Carte in format tiparit
Numar de pagini: 976
Price: 149.00 Lei
Cantitate:
Trimite unui prieten Voteaza / Scrie opinia ta Adauga la lista de dorinte Compara cu alte produse

Cuprins

 

Cuvânt înainte

Nota autorilor

Abrevieri

Abuz de drept

Acces la instanţă

Acuzaţie în materie penală

Adopţie

Aducere de îndată înaintea unui judecător sau magistrat împuternicit de lege cu exercitarea atribuţiilor judiciare

Aducere în faţa autorităţii judiciare competente (neîndeplinirea unei dispoziţii legale a instanţei de judecată ori a unei obligaţii prevăzute de lege)

Agent Guvernamental pentru CEDO

Agent provocator

Anchetă efectivă

Arestare

Aservire

Asigurarea plăţii impozitelor, contribuţiilor ori a amenzilor

Autoritate de lucru judecat (res judicata)

Autoritate publică

Autorizarea societăţilor de radiodifuziune, de cinematografie sau de televiziune

Avocat

Azil

Bun

Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene

Carta socială europeană

Cenzură

Cerere individuală

Cerere interstatală

Comitetul European pentru Prevenirea Torturii şi Tratamentelor sau Pedepselor Inumane sau Degradante (CPT)

Dicţionar de Drepturile Omului Comitetul Miniştrilor

Condamnare penală

Consiliul European (CE)

Consiliul Europei

Consiliul Uniunii Europene (CONS)

Contradictorialitatea procedurii

Convenţia europeană a drepturilor omului

Crime împotriva umanităţii

Curtea de Justiţie a Uniunii Europene

Curtea Europeană a Drepturilor Omului

Curtea Penală Internaţională (CPI)

Declaraţia Universală a Drepturilor Omului

Declaraţie unilaterală

Demnitatea umană

Detenţie

Discriminare

Domiciliu

Dreptul la alegeri libere

Dreptul la apărare

Dreptul la căsătorie

Dreptul la corespondenţă

Dreptul la grevă

Dreptul la instruire

Dreptul la libertate şi siguranţă

Dreptul la mediu

Dreptul la reputaţie

Dreptul la tăcere

Dreptul la un recurs efectiv

Dreptul la viaţă

Drepturi fundamentale

Drepturi şi obligaţii cu caracter civil

Drepturile copilului

Dublul grad de jurisdicţie în materie penală

Egalitate între soţi

Eliberare

Eroare judiciară (dreptul la despăgubiri în caz de eroare judiciară)

Eutanasie

Executarea hotărârilor CEDO

Expropriere

Expulzare

Extrădare

Fondul Proprietatea

Garanţii contra abuzurilor

Habeas corpus

Hotărâre definitivă

Hotărâre-pilot

Informare asupra acuzaţiei

Infracţiune minoră

Ingerinţă

Instanţă independentă, imparţială şi stabilită de lege

Internare medicală

Intervenţia terţilor

Înţelegere amiabilă

Judecată de valoare

Jurisprudenţă bine stabilită

Jurisprudenţă neunitară

Libertate de asociere

Libertate de circulaţie

Libertate de exprimare

Libertate de gândire şi conştiinţă

Libertate de întrunire

Libertate religioasă

Libertate sindicală

Libertatea de a primi sau de a comunica informaţii şi idei

Locus standi

Marea Cameră

Marjă de apreciere

Măsuri cu caracter individual (restitutio in integrum)

Măsuri generale

Măsuri provizorii

Minoritate

Motivarea hotărârilor judecătoreşti

Motive legitime pentru arestarea preventivă

Muncă forţată sau obligatorie

Necesar într-o societate democratică

Neretroactivitatea legii penale

Non bis in idem sau Ne bis in idem

Nullum crimen, nulla poena sine lege

Obligaţii contractuale (privare de libertate pentru datorii)

Obligaţii negative

Obligaţii pozitive

Ombudsman

Oralitatea procedurii

Ordine profesionale

Organizaţia Naţiunilor Unite (ONU)

Organizaţii non-guvernamentale

Pactele Organizaţiei Naţiunilor Unite privind drepturile fundamentale

Partide politice

Pedeapsă cu moartea

Pedeapsă inumană sau degradantă

Persoană cu handicap

Preeminenţa dreptului

Prevăzută de lege

Prezumţia de nevinovăţie

Principiul legalităţii

Principiul proporţionalităţii. Proporţionalitate

Principiul securităţii raporturilor juridice

Principiul subsidiarităţii

Privare de libertate

Privare de proprietate

Probă

Proces echitabil

Publicitatea procedurii

Radiere de pe rol

Rasism

Recurgere la forţa letală

Recurs în materia privării de libertate

Recurso de amparo

Redeschiderea procedurii interne

Repararea încălcării dreptului de proprietate (restitutio in integrum)

Reparaţie echitabilă

Reparaţie în materia privării de libertate

Cuprins IX Reşedinţă (alegerea reşedinţei)

Reţinere

Reviriment de jurisprudenţă

Separaţia puterilor în stat

Situaţie continuă

Speranţă legitimă

Stare de urgenţă

Stat de drept

Termen rezonabil (detenţie provizorie)

Termen rezonabil al procedurii judiciare

Tortură, tratamente inumane ori degradante

Utilitate publică .

Vagabondaj

Viaţă de familie

Viaţă privată

Victimă

Xenofobie

Referinţe bibliografice

Cuvinte cheie

Lista cauzelor

ISBN: 978-606-18-0203-6
Titlul cartii: Dictionar de Drepturile Omului | Adnotat cu jurisprudenta (1957-2013)
Autor (i):: Vasiescu Mihaela, Razvan Horatiu Radu, Ileana-Gabriela Popa, Irina Alexandra Neagu, Geanina Munteanu, Madalina Ioana Morariu, Ionut Militaru, Victor Horia Dimitrie Constantinescu, Roxana Maria Calin, Dragos-Alin Calin, Irina Cambrea, Cornel Gabriel Caian,
Publicat de: Editura C.H. Beck
Colectia: Dictionare juridice
Data aparitiei: 9 Decembrie 2013
Formatul: Carte in format tiparit
Numar de pagini: 976