Limba: RO
Currency: RON
  • RON
Bine ai venit in libraria noastra online! |

Cosul de Cumparaturi

0 items

Dropdown Categories

Drept penal. Partea generală. Conform Noului Cod penal | Carte de: Ivan Gheorghe, Mari-Claudia Ivan

Code: 978-606-18-0255-5
Descriere

Prezenta lucrare analizează instituţiile juridice fundamentale ale Părţii generale a noului Cod penal (Legea nr. 286/2009), având la bază nu numai o cercetare ştiinţifică a acestora, dar şi vasta experienţă a primului autor ca practician al dreptului penal.

Pentru perspectiva unei cariere de judecător sau procuror, autorii au avut în vedere şi tematica concursului de admitere la Institutul Naţional al Magistraturii, analizând detaliat fiecare instituţie şi prezentând exemple din practica judiciară, chestiuni controversate în materie şi opinii de o valoare incontestabilă.

De asemenea, autorii au făcut unele observaţii critice, propunând legiuitorului îmbunătăţirea noii legi penale. Prin argumentaţia sa clară şi detaliată, lucrarea devine un instrument util atât studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor, cât şi teoreticienilor sau practicienilor dreptului penal.

Detalii tehnice

ISBN: 978-606-18-0255-5
Titlul cartii: Drept penal. Partea generală. Conform Noului Cod penal
Autor (i):: Ivan Gheorghe, Mari-Claudia Ivan
Publicat de: Editura C.H. Beck
Data aparitiei: 22 Nov. 2012
Formatul: Carte brosata
Numar de pagini: 312
Price: 54.90 Lei
Cantitate:
Trimite unui prieten Voteaza / Scrie opinia ta Adauga la lista de dorinte Compara cu alte produse

Cuprins

Abrevieri

Capitolul I. Noţiuni introductive

Secţiunea 1. Dreptul penal ca ramură a dreptului

§1. Generalităţi privind dreptul penal

§2. Necesitatea dreptului penal

§3. Caracterele dreptului penal

§4. Scopul şi sarcinile dreptului penal

§5. Locul dreptului penal în sistemul dreptului

Secţiunea a 2-a. Generalităţi privind ştiinţa dreptului penal

§1. Dreptul penal ca ramură a ştiinţelor juridice

§2. Locul ştiinţei dreptului penal în sistemul ştiinţelor

Secţiunea a 3-a. Principiile fundamentale ale dreptului penal

Secţiunea a 4-a. Raportul juridic penal

Secţiunea a 5-a. Izvoarele dreptului penal

Capitolul II. Legea penală

Secţiunea 1. Legea penală şi conţinutul său normativ

§1. Noţiunea de lege penală şi categoriile de legi penale

§2. Normele juridice penale

Secţiunea a 2-a. Interpretarea legii penale

§1. Necesitatea şi formele interpretării

§2. Metodele de interpretare.

§3. Rezultatele şi limitele interpretării

Secţiunea a 3-a. Aplicarea legii penale în timp şi spaţiu

§1. Consideraţii generale

§2. Aplicarea legii penale în timp

§3. Aplicarea legii penale în spaţiu

§4. Extrădarea

Capitolul III. Infracţiunea

Secţiunea 1. Noţiunea de infracţiune

Secţiunea a 2-a. Trăsăturile esenţiale ale infracţiunii

§1. Fapta prevăzută de legea penală

§2. Fapta săvârşită cu vinovăţie

§3. Fapta nejustificată

§4. Fapta imputabilă persoanei care a săvârşit-o

Secţiunea a 3-a. Conţinutul infracţiunii

Capitolul IV. Formele infracţiunii 

Secţiunea 1. Fazele de desfăşurare a activităţii infracţionale

Secţiunea a 2-a. Actele pregătitoare (preparatorii)

Secţiunea a 3-a. Tentativa

Secţiunea a 4-a. Infracţiunea fapt consumat

Secţiunea a 5-a. Infracţiunea fapt epuizat

Capitolul V. Pluralitatea de infractori

Secţiunea 1. Aspecte generale privind pluralitatea de infractori

Secţiunea a 2-a. Participaţia penală

§1. Generalităţi privind participaţia penală

§2. Participaţia penală proprie (propriu-zisă sau perfectă)

2.1. Autoratul

2.2. Coautoratul

2.3. Instigarea

2.4. Complicitatea

§3. Participaţia improprie (imperfectă)

§4. Tratamentul penal al participaţiei

Capitolul VI. Unitatea şi pluralitatea de infracţiuni

Secţiunea 1. Unitatea de infracţiune

§1. Unitatea naturală de infracţiune

1.1. Infracţiunea simplă

1.2. Infracţiunea continuă

1.3. Infracţiunea deviată

§2. Unitatea legală de infracţiune

2.1. Infracţiunea continuata

2.2. Infracţiunea complexă

2.3. Infracţiunea de obicei

2.4. Infracţiunea progresivă

Secţiunea a 2-a. Pluralitatea de infracţiuni

§1. Concursul de infracţiuni

§2. Recidiva

§3. Pluralitatea intermediară

§4. Pedepsele complementare, pedepsele accesorii şi măsurile de siguranţă în caz de pluralitate de infracţiuni

Capitolul VII. Cauzele care înlătură caracterul penal al faptei

Secţiunea 1. Aspecte generale

§1. Caracterul penal şi cauzele care fac posibilă înlăturarea acestuia

§2. Clasificarea cauzelor care înlătură caracterul penal al faptei

Secţiunea a 2-a. Cauzele justificative

§1. Legitima apărare

§2. Starea de necesitate

§3. Exercitarea unui drept sau îndeplinirea unei obligaţii

§4. Consimţământul persoanei vătămate

§5. Corecţia domestică 

Secţiunea a 3-a. Cauzele de neimputabilitate

§1. Constrângerea fizică

§2. Constrângerea morală

§3. Excesul neimputabil

§4. Minoritatea făptuitorului

§5. Iresponsabilitatea

§6. Intoxicaţia

§7. Eroarea

§8. Cazul fortuit

Capitolul VIII. Răspunderea penală

Secţiunea 1. Răspunderea penală ca instituţie fundamentală

Secţiunea a 2-a. Principiile răspunderii penale

Secţiunea a 3-a. Cauzele care înlătură răspunderea penală

§1. Consideraţii generale 

§2. Amnistia

§3. Prescripţia răspunderii penale

3.1. Prescripţia răspunderii penale în cazul persoanei fizice

3.2. Prescripţia răspunderii penale în cazul persoanei juridice

§4. Lipsa plângerii prealabile şi retragerea plângerii prealabile

§5. Împăcarea

Capitolul IX. Sancţiunile de drept penal

Secţiunea 1. Sancţiunile de drept penal şi caracterul lor

Secţiunea a 2-a. Principii ale sancţiunilor de drept penal

Secţiunea a 3-a. Pedepsele

§1. Aspecte generale

§2. Scopul şi funcţiile pedepsei

§3. Categorii de pedepse

§4. Cadrul pedepselor în dreptul penal român

§5. Pedepsele principale aplicabile persoanei fizice

5.1. Pedeapsa detenţiunii pe viaţă

5.2. Pedeapsa închisorii

5.3. Amenda

§6. Pedepsele complementare aplicabile persoanei fizice

6.1. Interzicerea exercitării unor drepturi

6.2. Degradarea militară

6.3. Publicarea hotărârii definitive de condamnare

§7. Pedeapsa accesorie aplicabilă persoanei fizice

Capitolul X. Individualizarea pedepselor

Secţiunea 1. Aspecte generale

§1. Noţiunea şi cadrul legal

§2. Forme şi modalităţi de individualizare

Secţiunea a 2-a. Individualizarea judiciară a pedepselor

§1. Criteriile legale de individualizare

§2. Cauzele modificatoare de pedeapsă

2.1. Circumstanţele

2.2. Circumstanţele atenuante

2.2.1. Circumstanţele atenuante legale

2.2.2. Circumstanţele atenuante judiciare

2.2.3. Efectele circumstanţelor atenuante

2.3. Circumstanţele agravante

2.3.1. Circumstanţele agravante legale

2.3.2. Efectele circumstanţelor agravante asupra pedepselor principale în cazul persoanei fizice

2.4. Concursul între cauzele modificatoare de pedeapsă

Secţiunea a 3-a. Individualizarea judiciară a executării pedepselor

§1. Aspecte generale

§2. Renunţarea la aplicarea pedepsei

§3. Amânarea aplicării pedepsei

§4. Suspendarea executării pedepsei sub supraveghere

Secţiunea a 4-a. Individualizarea administrativă a pedepselor

§1. Calculul duratei pedepselor

§2. Liberarea condiţionată

Capitolul XI. Măsurile de siguranţă

Secţiunea 1. Aspecte generale

Secţiunea a 2-a. Măsurile de siguranţă în noul Cod penal

Secţiunea a 3-a. Măsurile de siguranţă în special

§1. Obligarea la tratament medical

§2. Internarea medicală

§3. Interzicerea ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii

§4. Confiscarea specială

§5. Confiscarea extinsă

Capitolul XII. Răspunderea penală a minorilor

Secţiunea 1. Consideraţii generale

Secţiunea a 2-a. Măsurile educative neprivative de libertate

§1. Stagiul de formare civică

§2. Supravegherea

§3. Consemnarea la sfârşit de săptămână

§4. Asistarea zilnică

§5. Obligaţii ce pot fi impuse minorului

§6. Modificarea sau încetarea obligaţiilor

§7. Prelungirea sau înlocuirea măsurilor educative neprivative de libertate

Secţiunea a 3-a. Măsurile educative privative de libertate

§1. Internarea într-un centru educativ

§2. Internarea într-un centru de detenţie

§3. Schimbarea regimului de executare

§4. Calculul duratei măsurilor educative

Secţiunea a 4-a. Reguli comune

Capitolul XIII. Răspunderea penală a persoanei juridice

Secţiunea 1. Consideraţii generale

Secţiunea a 2-a. Pedeapsa principală aplicabilă persoanei juridice

§1. Amenda

Secţiunea a 3-a. Pedepsele complementare aplicabile persoanei juridice

§1. Aplicarea şi executarea pedepselor complementare în cazul persoanei juridice

§2. Dizolvarea persoanei juridice

§3. Suspendarea activităţii persoanei juridice

§4. Închiderea unor puncte de lucru ale persoanei juridice

§5. Interzicerea de a participa la procedurile de achiziţii publice

§6. Plasarea sub supraveghere judiciară

§7. Afişarea sau publicarea hotărârii de condamnare

Secţiunea a 4-a. Reguli comune .

Capitolul XIV. Cauzele care înlătură sau modifică executarea pedepsei

Secţiunea 1. Consideraţii generale

Secţiunea a 2-a. Graţierea

Secţiunea a 3-a. Prescripţia executării pedepsei

§1. Prescripţia executării pedepsei în cazul persoanei fizice

§2. Prescripţia executării pedepsei în cazul persoanei juridice

Capitolul XV. Cauzele care înlătură consecinţele condamnării

Secţiunea 1. Consideraţii generale privind reabilitarea

Secţiunea a 2-a. Reabilitarea de drept a persoanei fizice

Secţiunea a 3-a. Reabilitarea de drept a persoanei juridice

Secţiunea a 4-a. Reabilitarea judecătorească a persoanei fizice

Secţiunea a 5-a. Reguli comune

Bibliografie 

ISBN: 978-606-18-0255-5
Titlul cartii: Drept penal. Partea generală. Conform Noului Cod penal
Autor (i):: Ivan Gheorghe, Mari-Claudia Ivan
Publicat de: Editura C.H. Beck
Data aparitiei: 22 Nov. 2012
Formatul: Carte brosata
Numar de pagini: 312