Limba: RO
Currency: RON
  • RON
Bine ai venit in libraria noastra online! |

Cosul de Cumparaturi

0 items

Dropdown Categories

Adam Ioan: Drept civil. Teoria generala a drepturilor reale

Code: 978-606-18-0248-7
Descriere

Preocupare constantă a autorului, materia drepturilor reale este abordată pe larg, aproape exhaustiv, în această lucrare pe care o supune atenţiei studenţilor şi, deopotrivă, teoreticienilor şi practicienilor dreptului. Locul central îl ocupă analiza instituţiei fundamentale a dreptului – proprietatea – cu cele două forme ale sale, proprietatea publică şi privată, precum şi a celorlalte drepturi reale.

Lucrarea se înfăţişează ca o inspirată îmbinare a controversatelor chestiuni doctrinare specifice materiei drepturilor reale, faţă de care autorul îşi precizează argumentat poziţia, cu răspunsul dat de jurisprudenţă acestei problematici.

Concepţia care a stat la baza elaborării acestei lucrări a avut în vedere o metodă didactică, de analiză comparativă, tranzitorie de la vechea reglementare a Codului civil din 1864 la noua reglementare a Legii nr. 287/2009, astfel cum aceasta a fost pusă în aplicare prin Legea nr. 71/2011 şi prin O.U.G. nr. 79/2011 pentru reglementarea unor măsuri necesare intrării în vigoare a noului Cod civil.

Detalii tehnice

ISBN: 978-606-18-0248-7
Titlul cartii: Drept civil. Teoria generala a drepturilor reale
Autor (i):: Adam Ioan
Publicat de: Editura C.H. Beck
Data aparitiei: 21 OCTOMBRIE 2013
Formatul: Carte in format tiparit
Numar de pagini: 768
Price: 109.00 Lei
Cantitate:
Trimite unui prieten Voteaza / Scrie opinia ta Adauga la lista de dorinte Compara cu alte produse

Cuprins

Abrevieri

Capitolul I. Patrimoniul si drepturile patrimoniale

Sectiunea 1. Notiune. Elemente.

1. Consideratii generale

2. Reglementare legală

3. Definitie.

Sectiunea a 2-a. Elementele patrimoniului. Caractere juridice

1. Continutul patrimoniului

2. Caracterele juridice generale ale patrimoniului

Sectiunea a 3-a. Functiile patrimoniului

1. Enumerare

2. Patrimoniul si dreptul de gaj general al creditorilor chirografari

3. Patrimoniul si subrogatia reală cu titlu universal.

4. Patrimoniul si subrogatia reală cu titlu particular

5. Patrimoniul si transmisiunea universală sau cu titlu universal.

Sectiunea a 4-a. Statica si dinamica patrimoniului

1. Preliminarii

2. Categorii de acte juridice care se săvârsesc în legătură cu patrimoniul

Sectiunea a 5-a. Drepturile patrimoniale

1. Clasificarea drepturilor patrimoniale

2. Comparatie între drepturile reale si drepturile de creanTă.

3. Obligatiile reale.

4. Clasificarea drepturilor reale

Capitolul II. Teoria generală a proprietătii

Sectiunea 1. Notiunea, definitia si continutul dreptului de proprietate

1. Notiune

2. Definitie

3. Continutul juridic al dreptului de proprietate

Sectiunea a 2-a. Caracterele dreptului de proprietate

1. Caracterul absolut

2. Caracterul inviolabil.

3. Caracterul deplin

4. Caracterul exclusiv

5. Caracterul perpetuu si transmisibil

Sectiunea a 3-a. Limitele dreptului de proprietate

1. Consideratii generale

2. Limitări stabilite prin voinTa titularului dreptului de proprietate

3. Limitări stabilite de lege

4. Limitări datorate proprietătii comune

5. Limitări privind autorizarea prealabilă

6. Limitări rezultând din exercitarea atributelor dreptului de proprietate publică

7. Limitări impuse prin legi speciale circulatiei juridice a unor bunuri cu regim special

8. Limitări izvorâte din raporturile de vecinătate

Sectiunea a 4-a. Exproprierea pentru cauză de utilitate publică

1. Consideratii generale

2. Reglementare legală

3. Bunuri supuse exproprierii

4. Procedura exproprierii

5. Efectele exproprierii

6. Măsuri speciale de protectie a expropriatului.

7. Exploatarea subsolului oricărei proprietăti imobiliare pentru lucrări de interes general

Capitolul III. Proprietatea publică

Sectiunea 1. Notiunea si definitia dreptului de proprietate publică

Sectiunea a 2-a. Reglementarea legală a dreptului de proprietate publică

1. Reglementarea dreptului de proprietate publică în Constitutie

2. Reglementarea dreptului de proprietate publică în Codul civil în vigoare, în conformitate cu Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică.

Sectiunea a 3-a. Caracterele juridice ale dreptului de proprietate publică

1. Notiune

2. Inalienabilitatea

3. Imprescriptibilitatea

4. Insesizabilitatea.

Sectiunea a 4-a. Domeniul public. Notiune. Definitie

1. Notiuni generale

2. Definitie

Sectiunea a 5-a. Domeniul public – obiect al dreptului de proprietate publică. Bunurile ce fac parte din domeniul public

1. Chestiuni preliminarii

2. Bunurile ce fac parte din domeniul public potrivit Constitutiei României

3. Bunurile care fac parte din domeniul public potrivit Codului civil din 1864

4. Bunuri care fac parte din domeniul public potrivit Legii nr. 213/1998

5. Bunurile care fac parte din domeniul public potrivit Codului civil în vigoare

6. Clasificarea bunurilor ce formează domeniul public

7. Criterii de includere a bunurilor în domeniul public

Sectiunea a 6-a. Formarea domeniului public

1. Reglementare

2. Dobândirea proprietătii publice pe cale naturală

3. Dobândirea proprietătii publice prin achizitii publice

4. Dobândirea proprietătii publice prin expropriere pentru cauză de utilitate publică

5. Dobândirea proprietătii publice prin acte de donatie sau legate acceptate

6. Dobândirea proprietătii publice prin trecerea unor bunuri din domeniul privat al statului sau unitătilor administrativ-teritoriale, în domeniul public al acestora

7. Dobândirea proprietătii prin conventie cu titlu oneros

8. Dobândirea proprietătii prin alte moduri prevăzute de lege

Sectiunea a 7-a. Delimitarea domeniului public de interes national de domeniul public de interes local

1. Criterii de delimitare prevăzute de Legea nr. 18/1991, Legea nr. 215/2001 si în hotărâri de Guvern

2. Criterii de delimitare prevăzute de Legea nr. 213/1998

Sectiunea a 8-a. Delimitarea domeniului public de domeniul privat

1. Reglementare

2. Criteriul naturii sau afectării bunului uzului sau interesului public

3. Criteriul declaratiei legii

Sectiunea a 9-a. Regimul juridic al dreptului de proprietate publică

1. Consideratii generale asupra formelor de exercitare a dreptului de proprietate publică

2. Dreptul de administrare

3. Concesionarea bunurilor ce fac parte din domeniul public

4. Închirierea bunurilor ce fac parte din domeniul public

5. Darea în folosintă gratuită a bunurilor din domeniul public

Sectiunea a 10-a. Stingerea dreptului de proprietate publică

1. Moduri de stingere

Capitolul IV. Proprietatea privată

Sectiunea 1. Notiuni introductive

1. Consideratii generale. Definitie

2. Caracterele juridice ale dreptului de proprietate privată

Sectiunea a 2-a. Titularii dreptului de proprietate privată

1. Enumerare

2. Persoanele fizice – titulare ale dreptului de proprietate privată

3. Alte incapacităti ale persoanelor fizice de a fi titularele dreptului de proprietate

4. Persoanele juridice – titulare ale dreptului de proprietate privată

5. Statul si unitătile administrativ-teritoriale – titulare ale dreptului de proprietate privată

Sectiunea a 3-a. Domeniul privat al statului si al unitătilor administrativ-teritoriale

1. Notiune. Continut

2. Formarea domeniului privat al statului

3. Formarea domeniului privat al unitătilor administrativ-teritoriale

4. ImportanTa distinctiei între domeniul public si domeniul privat al statului sau al unitătilor administrativ-teritoriale.

5. Criteriile distinctiei între domeniul public si domeniul privat al statului sau al unitătilor administrativ-teritoriale.

Sectiunea a 4-a. Regimul juridic al circulatiei terenurilor

1. Regimul instituit de Legea nr. 247/2005 – Titlul X

2. Regimul juridic actual al circulatiei terenurilor

3. Modalităti de realizare a circulatiei juridice a terenurilor

4. Cazuri de inalienabilitate a terenurilor

Sectiunea a 5-a. Reconstituirea dreptului de proprietate privată asupra imobilelor constructii si terenuri preluate abuziv de către stat

1. Reconstituirea dreptului de proprietate privată asupra imobilelor cu destinatie de locuintă, în conditiile Legii nr. 112/1995

2. Reconstituirea dreptului de proprietate asupra imobilelor preluate în mod abuziv de către stat sau alte persoane juridice, prin prisma Legii nr. 10/2001, modificată prin Legea nr. 247/2005

3. Exercitarea dreptului de restituire

4. Finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent a imobilelor preluate abuziv prin prisma Legii nr. 165/2013

Sectiunea a 6-a. Constituirea oneroasă a dreptului de proprietate asupra imobilelor constructii

1. Aspecte generale

2. Dobândirea de către persoanele fizice îndreptătite a unor spatii de locuit în conditiile Legii nr. 112/1995

3. Suspendarea ope legis a vânzării imobilelor în conditiile art. 9 din Legea nr. 112/1995, prin prevederile Legii nr. 10/2001

4. Executarea silită atipică a obligatiei statului de a vinde imobilele în conditiile art. 9 din Legea nr. 112/1995

5. Natura juridică a dreptului subdobânditorului în conditiile art. 9 din Legea nr. 112/1995

6. Inalienabilitatea temporară a imobilelor dobândite în conditiile art. 9 din Legea nr. 112/1995

7. Dobândirea de către persoanele fizice îndreptătite a unor spatii de locuit sau cu altă destinatie, în conditiile Decretului-lege nr. 61/1990 si ale Legii nr. 85/1992. Prezentare general

Sectiunea a 7-a. Regimul juridic al circulatiei constructiilor proprietate privată

1. Regimul juridic al înstrăinării constructiilor prin acte între vii guvernat de principiul consensualismului consacrat de Codul civil din 1864

2. Regimul juridic actual al circulatiei constructiilor

Capitolul V. Modalitătile dreptului de proprietate

Sectiunea 1. Proprietatea rezolubilă (revocabilă)

1. Definitie. Sediul materiei

2. Izvoare.

3. ImportanTa proprietătii rezolubile

4. Efectele proprietătii rezolubile

Sectiunea a 2-a. Proprietatea anulabilă

1. Definitie. Sediul materiei

2. Cauzele si regimul juridic al nulitătii relative

3. Efectele proprietătii anulabile. Principii

4. Asemănări si deosebiri între proprietatea rezolubilă si proprietatea anulabilă

Sectiunea a 3-a. Proprietatea comună

1. Notiune

2. ImportanTă.

3. Forme

Capitolul VI. Dezmembrămintele dreptului de proprietate

Sectiunea 1. Consideratii generale privind dezmembrămintele dreptului de proprietate

1. Notiune

2. Enumerare

3. Mod de constituire

Sectiunea a 2-a. Dreptul de uzufruct

1. Notiune. Reglementare legală

2. Caracterele juridice ale uzufructului

3. Obiectul dreptului de uzufruct

4. Moduri de dobândire

5. Drepturile uzufructuarului

6. Obligatiile uzufructuarului

7. Drepturile nudului proprietar

8. Obligatiile nudului proprietar

9. Încetarea dreptului de uzufruct

10. Lichidarea uzufructului

Sectiunea a 3-a. Dreptul de uz si dreptul de abitatie

1. Caracteristici comune

2. Dreptul de uz. Notiune

3. Dreptul de abitatie. Notiune

4. Drepturile titularului dreptului de abitatie

5. Obligatiile titularului dreptului de abitatie

6. Încetarea dreptului de abitatie

7. Dreptul de abitatie stabilit prin lege

Sectiunea a 4-a. Dreptul de servitute

1. Notiune. Reglementare legală

2. Caractere juridice

3. Clasificarea servitutilor. Moduri de clasificare

4. Servituti de interes public si servituti de interes privat

5. Servitutile stabilite prin fapta omului

6. Moduri de constituire

7. Servituti stabilite prin titlu

8. Servituti stabilite prin uzucapiune

9. Servituti stabilite prin destinatia proprietarului

10. Exercitarea dreptului de servitute

11. Drepturile care revin proprietarului fondului dominant

12. Obligatiile proprietarului fondului dominant

13. Drepturile proprietarului fondului aservit

14. Obligatiile proprietarului fondului aservit

15. Stingerea servitutilor

16. Actiunile prin care este apărat dreptul de servitute

Sectiunea a 5-a. Dreptul de superficie

1. Notiune

2. Caractere juridice

3. Formele dreptului de superficie

4. Moduri de constituire a dreptului de superficie. Enumerare

5. Exercitarea dreptului de superficie

6. Stingerea dreptului de superficie

Sectiunea a 6-a. Drepturile reale de folosintă

1. Dreptul real de folosintă agricolă asupra terenurilor proprietatea unitătilor administrativ-teritoriale

2. Dreptul real de folosintă asupra terenurior aferente locuintelor cumpărate în conditiile Decretului-lege nr. 61/1990.

3. Dreptul de folosintă special asupra terenurilor dobândit de cetăTenii străini si de apatrizi

Capitolul VII. Posesie

Sectiunea 1. Notiune. Definitie. Natură juridică

1. Notiune

2. Definitie

3. Natură juridică

Sectiunea a 2-a. Caracterele posesiei

Sectiunea a 3-a. Elementele constitutive ale posesiei

1. Elementele posesiei

2. Elementul material (corpus)

3. Elementul intentional (animus)

Sectiunea a 4-a. Posesia si detentia precară

1. Comparatie între detentia precară si posesie

2. Intervertirea detentiei precare

Sectiunea a 5-a. Dobândirea si pierderea posesiei

1. Dobândirea posesiei

2. Dovada posesiei

3. Pierderea posesiei

4. Calitătile posesiei

5. Viciile posesiei

Sectiunea a 6-a. Efectele posesiei

1. Enumerare

2. Prezumtia de proprietate în favoarea posesorului

3. Apărarea posesiei prin intermediul actiunilor posesorii

4. Caracterele actiunilor posesorii

5. Felurile actiunilor posesorii

6. Dobândirea fructelor prin posesie de bună-credintă

7. Necesitatea unui titlu translativ de proprietate

Capitolul VIII. Moduri generale de dobândire a dreptului de proprietate si a celorlalte drepturi reale reglementate de Codul civil

Sectiunea 1. Notiuni generale. Moduri de dobândire

1. Notiune. Reglementare

2. Moduri de dobândire

Sectiunea a 2-a. Clasificarea modurilor de dobândire

1. Notiune

Sectiunea a 3-a. Accesiunea sau incorporatiunea, ca mod de dobândire a dreptului de proprietate

1. Notiunea accesiunii

2. Felurile accesiunii

3. Accesiunea imobiliară naturală

4. Accesiunea imobiliară artificială

5. Accesiunea mobiliară

Sectiunea a 4-a. Uzucapiunea (prescriptia achizitivă), ca mod de dobândire a proprietătii asupra bunurilor imobile

1. Consideratii generale privind Notiunea si natura uzucapiunii

2. Domeniul de aplicare a uzucapiunii

3. Posesia – conditie esentială a uzucapiunii

4. Practică judiciară

5. Reglementarea dobândirii drepturilor reale imobiliare prin uzucapiune, în cazul succesiunii legilor în timp

6. Jonctiunea posesiilor

7. Întreruperea prescriptiei achizitive

8. Suspendarea prescriptiei achizitive

9. Uzucapiunea în sistemul Codului civil din 1864

10. Uzucapiunea în regimul de carte funciară

11. Uzucapiunea în Codul civil în vigoare

12. Efectele uzucapiunii

Sectiunea a 5-a. Posesia de bună-credintă ca mod de dobândire a dreptului de proprietate asupra bunurilor mobile

1. Consideratii generale. Semnificatia art. 1909 alin. (1) C.civ. din 1864

2. Dobândirea proprietătii bunurilor mobile prin posesia de bună-credintă în Codul civil în vigoare

3. Conditiile dobândirii dreptului de proprietate asupra bunurilor mobile prin posesie de bună-credintă

4. Exceptii de la aplicarea dispozitiilor art. 937 alin. (1) C.civ.

5. Situatia dobândirii bunului imobil pierdut sau furat

Sectiunea a 6-a. Alte moduri de dobândire a proprietătii si a celorlalte drepturi reale

1. Conventia sau contractul, ca mod de dobândire a dreptului de proprietate si a altor drepturi reale

2. Principii

3. Exceptii

4. Legea ca mod de dobândire a drepturilor reale

5. Hotărârea judecătorească – mod de dobândire a drepturilor reale

6. Traditiunea ca mod de dobândire a proprietătii

7. Ocupatiunea ca mod de dobândire a proprietătii

Capitolul IX. Apărarea dreptului de proprietate si a celorlalte drepturi reale

Sectiunea 1. Consideratii generale privind mijloacele juridice de protectie a dreptului de proprietate si a celorlalte drepturi reale

1. Preliminarii

2. Mijloace nespecifice de protectie a dreptului de proprietate si a celorlalte drepturi reale

3. Mijloace directe de protectie a dreptului de proprietate si a celorlalte drepturi reale

4. Deosebirea dintre Actiunile posesorii si Actiunile petitorii

Sectiunea a 2-a. Actiunea în revendicare

1. Definitie. Reglementare legală

2. Deosebirea de alte actiuni

3. Caracterele actiunii în revendicare

4. Conditiile exercitării actiunii în revendicare. Consideratii generale

5. Titularii actiunii în revendicare

6. Domeniul de aplicare

Sectiunea a 3-a. Revendicarea bunurilor imobile

1. Preliminarii

2. Proba dreptului de proprietate

3. Comparatia titlurilor

4. Actiunea în revendicare imobiliară este, în principiu, imprescriptibilă

5. Efectele specifice ale actiunii în revendicare imobiliară

6. Revendicarea bunurilor imobile în sistemul publicitătii prin cărti funciare

Sectiunea a 4-a. Revendicarea de către fostul proprietar a imobilelor preluate abuziv de către stat sau alte persoane juridice în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989

1. Evolutia jurisprudentei

2. Revendicarea de către fostul proprietar a imobilelor preluate „fără titlu” si „fără titlu valabil” sau „prin vicierea consimtământului”

3. Actiunea în revendicare a adevăratului proprietar împotriva subdobânditorului de bună-credintă al unui imobil preluat abuziv de stat

Sectiunea a 5-a. Revendicarea bunurilor mobile

1. Consideratii generale

2. Domeniul de aplicare al actiunii în revendicare mobiliară

3. Cazurile în care poate fi exercitată actiunea în revendicare a unor bunuri mobile

Sectiunea a 6-a. Efectele actiunii în revendicare

1. Aspecte generale

2. Principalele efecte ale actiunii în revendicare

Sectiunea a 7-a. Alte actiuni petitorii

1. Actiunea în grănituire

2. Actiunea confesorie

3. Actiunea negatorie

Capitolul X. Publicitatea imobiliară

Sectiunea 1. Consideratii generale privind Notiunea de publicitate în dreptul civil român

1. Notiunea de publicitate. Justificare

2. Forme de publicitate. Enumerare

Sectiunea a 2-a. Consideratii generale asupra publicitătii imobiliare

1. Notiunea de publicitate imobiliară

2. Justificarea publicitătii imobiliare

3. Caracterele publicitătii imobiliare. Enumerare

4. Sisteme de publicitate imobiliară. Enumerare

Sectiunea a 3-a. Sistemele de publicitate imobiliară din România. Prezentare generală

Sectiunea a 4-a. Sistemul registrelor de transcriptiuni si inscriptiuni

1. Prezentare generală

2. Origine

3. Sediul materiei

4. Felurile înscrierilor. Enumerare

5. Neajunsurile sistemului publicitătii personale

Sectiunea a 5-a. Sistemul de publicitate al cărtilor funciare

1. Prezentare generală

2. Evolutia reglementării prin prisma succesiunii legilor în timp

3. Caracteristici generale

4. Cartea funciară. Definitie

5. Alcătuirea cărtii funciare

6. Documentele anexă

7. Obiectul cărtii funciare

8. Înscrierile în cartea funciară. Enumerare

9. Principiile ce stau la baza sistemului de publicitate imobiliară prin cărti funciare. Generalităti

10. Actiunile de carte funciară

Sectiunea a 6-a. Noile cărti funciare. Cadru legislativ

1. Punerea în aplicare a Legii nr. 7/1996

2. Caracteristicile aplicării Legii nr. 7/1996

Sectiunea a 7-a. Noile cărti funciare. Notiune. Structură

1. Notiunea de carte funciară

2. Structura cărtilor funciare

3. Documentele conexe

Sectiunea a 8-a. Obiectul cărtilor funciare

1. Chestiuni prealabile

2. Corpul de proprietate

3. Drepturile tabulare

Sectiunea a 9-a. Principiile sistemului de publicitate imobiliară al noilor cărti funciare

1. Principiile de carte funciară

2. Principiul opozabilitătii

3. Principiul publicitătii integrale

4. Principiul legalitătii

5. Principiul oficialitătii

6. Principiul neutralitătii

7. Principiul specialitătii

8. Principiul prioritătii

9. Principiul relativitătii

10. Principiul fortei probante

Sectiunea a 10-a. Înscrierile în cartea funciară

1. Aspecte generale

2. Intabularea

3. Înscrierea provizorie

4. Notarea

5. Efectele înscrierilor de carte funciară

6. Efectul opozabilitătii fată de terti

7. Efectul informării tertilor

8. Procedura de efectuare a înscrierilor în cartea funciară

Sectiunea a 11-a. Actiunile de carte funciară

1. Utilitate

2. Actiunea în prestatie tabulară

3. Actiunea în rectificare. Notiune

Sectiunea a 12-a. Publicitatea imobiliară în sistemul Codului civil în vigoare

1. Consideratii generale

2. Corelatie între reglementările cuprinse în Legea nr. 7/1996 si dispozitiile din Codul civil în vigoare în materie

3. Scopul si obiectul cărtii funciare

4. Înscrierea în cartea funciară

5. Actiunile în justitie specifice cărtii funciare

6. Răspunderea pentru tinerea defectuoasă a cărtii funciare

ISBN: 978-606-18-0248-7
Titlul cartii: Drept civil. Teoria generala a drepturilor reale
Autor (i):: Adam Ioan
Publicat de: Editura C.H. Beck
Data aparitiei: 21 OCTOMBRIE 2013
Formatul: Carte in format tiparit
Numar de pagini: 768