Limba: RO
Currency: RON
  • RON
Bine ai venit in libraria noastra online! |

Cosul de Cumparaturi

0 items

Dropdown Categories

Drept international privat. Partea generala. Partea speciala. Normele conflictuale in diferite ramuri si institutii ale dreptului privat

Code: 978-606-18-0238-8 | Rating: Rating: 10
Descriere

Drept international privat. Partea generala. Partea speciala. Normele conflictuale in diferite ramuri si institutii ale dreptului privat reprezinta un complex in materia dreptului international privat ce cuprinde, în Partea generală, analiza principalelor instituţii de generală aplicare ale dreptului internaţional privat, şi anume: elementul de extraneitate; conţinutul, domeniul şi izvoarele dreptului internaţional privat; calificarea; retrimiterea; aplicarea legii străine; ordinea publică şi frauda la lege în dreptul internaţional privat; conflictul de legi în timp şi spaţiu; conflictul mobil de legi; alte feluri de conflicte în dreptul internaţional privat.

Partea specială este dedicată analizei normelor conflictuale în toate ramurile şi instituţiile dreptului privat, respectiv:

- starea şi capacitatea persoanei fizice şi juridice;

- relaţiile de familie;

- bunurile şi fiducia; moştenirea;

- actele juridice în general şi contractele speciale în materie civilă şi comercială;

- faptele juridice; transporturile;

- raporturile de muncă;

- dreptul de proprietate intelectuală.

Tratatul se întemeiază pe prevederile Noului Cod civil şi Noului Cod de procedură civilă, regulamentele Uniunii Europene (inclusiv Regulamentele Roma I, Roma II şi Roma III) şi convenţiile bi și multilaterale la care România este parte, jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, practica judiciară şi arbitrală română şi străină, doctrina de specialitate română şi străină, în materie.

Tratatul este destinat studenţilor la nivel de licenţă şi cursanţilor la master şi doctorat, altor teoreticieni ai dreptului (cercetători ştiinţifici etc.), practicienilor dreptului (judecători, avocaţi, notari, consilieri juridici etc.), precum şi oricăror persoane care doresc să studieze dreptul internaţional privat.

Detalii tehnice

ISBN: 978-606-18-0238-8
Titlul cartii: Drept international privat. Partea generala. Partea speciala. Normele conflictuale in diferite ramuri si institutii ale dreptului privat
Autor (i):: Sitaru Dragos-Alexandru
Publicat de: Editura C.H. Beck
Colectia: TRATATE
Data aparitiei: 24 Septembrie 2013
Formatul: Carte in format tiparit
Numar de pagini: 776
Price: 149.00 Lei
Cantitate:
Trimite unui prieten Voteaza / Scrie opinia ta Adauga la lista de dorinte Compara cu alte produse

DIN Cuprins

PARTEA GENERALĂ

Titlul I. Aspecte introductive

Capitolul I. Particularităţile raportului juridic de drept internaţional privat

1. Elementul de extraneitate

2. Conflictul de legi

3. Raporturile juridice de drept internaţional privat

3.1. Conflictele de legi sunt compatibile cu raporturile juridice de drept privat

3.2. Raporturile juridice de drept public nu sunt compatibile, în principiu, cu conflictele de legi

3.3. Problema conflictului de legi în anumite situaţii speciale, de graniţă, între dreptul privat şi cel public

4. Obiectul dreptului internaţional privat. Corelaţia cu dreptul comerţului internaţional

Capitolul II. Conţinutul dreptului internaţional privat

1. Definiţia şi clasificarea

Secţiunea 1. Normele conflictuale

2. Definiţia normei conflictuale

3. Comparaţie între normele conflictuale şi normele materiale

4. Izvoarele normei conflictuale

5. Structura normei conflictuale

5.1. Elementele normei conflictuale

5.2. Enumerarea principalelor puncte de legătură admise de legea română

5.3. Clasificarea punctelor de legătură

5.4. Exemple de norme conflictuale, cu analiza structurii lor

5.5. Sistemul de drept la care norma conflictuală trimite nu face parte din structura acesteia

6. Clasificarea normelor conflictuale

7. Sistemul de drept căruia îi aparţin normele conflictuale

8. Forţa juridică a normelor conflictuale

Secţiunea a 2-a. Normele materiale, ca izvoare ale dreptului internaţional privat

9. Aspecte generale

10. Normele de aplicaţie imediată (necesară)

10.1. Definiţia

10.2. Felurile normelor şi sediul materiei

10.3. Structura şi efectele normelor de aplicaţie imediată

10.4. Exemple de norme de aplicaţie imediată în dreptul român

10.5. Comparaţie cu normele conflictuale

10.6. Justificarea aplicării normelor de aplicaţie imediată şi poziţia lor în cadrul izvoarelor dreptului internaţional privat

Capitolul III. Domeniul dreptului internaţional privat

1. Definiţia

2. Instituţiile care formează domeniul dreptului internaţional privat

2.1. Conflictul de legi (materiale)

2.2. Procesul civil internaţional

3. Condiţia juridică a străinului în România

4. Condiţia juridică a românului în străinătate

Capitolul IV. Diferitele feluri de aplicare a legii străine

1. Precizări prealabile

2. Aplicarea legii străine ca lex causae

3. Aplicarea legii străine altfel decât ca lex causae

3.1. Precizări prealabile

3.2. Cazurile de aplicare a legii străine altfel decât ca lex causae

Capitolul V. Conflicte de legi în situaţii speciale

1. Conflictul cu legile statelor în care coexistă mai multe sisteme legislative

1.1. Precizări prealabile

1.2. Prevederile art. 2560 C.civ.

1.3. Prevederile Regulamentelor Roma I şi Roma II

1.4. Prevederile Regulamentului Roma III şi Protocolului de la Haga din 23 noiembrie 2007

2. Conflictele de legi interprovinciale (interne). Comparaţie cu conflictele de legi propriu-zise

2.1. Definiţia conflictelor de legi interprovinciale (interne)

2.2. Comparaţia cu conflictele de legi propriu-zise

2.3. Soluţionarea conflictelor de legi interprovinciale

3. Conflictul de legi în cazul succesiunii de state

4. Conflictul de legi în cazul statului nerecunoscut

5. Conflictul interpersonal

Capitolul VI. Izvoarele dreptului internaţional privat

1. Aspecte generale. Ierarhia izvoarelor dreptului internaţional privat

Secţiunea 1. Izvoarele interne

2. Actele normative interne .

Secţiunea a 2-a. Izvoarele internaţionale

3. Precizări prealabile

§1. Tratatele europene şi izvoarele derivate ale dreptului european

4. Tratatele pe care se întemeiază U.E.

5. Izvoarele derivate ale dreptului european, cu specială privire asupra regulamentelor U.E. Corelaţia lor cu reglementările interne

6. Regulamente ale U.E. care conţin norme conflictuale de drept material

7. Regulamente ale U.E. care conţin norme conflictuale de drept procesual civil şi norme materiale privind procesul civil internaţional

§2. Convenţii internaţionale

8. Precizări prealabile

9. Convenţii internaţionale care cuprind preponderent norme conflictuale

10. Convenţii internaţionale care conţin norme conflictuale izolate

11. Izvoarele internaţionale conţinând norme materiale (uniforme) de drept internaţional privat

11.1. Convenţii multilaterale care conţin norme materiale de drept internaţional privat

11.2. Convenţiile internaţionale bilaterale care conţin norme materiale de drept internaţional privat

12. Raportul dintre izvoarele interne şi cele internaţionale ale dreptului internaţional privat

Secţiunea a 3-a. Jurisprudenţa Curţii Europene de Justiţie, a instanţelor judecătoreşti şi arbitrale, precum şi uzanţele în materia dreptului internaţional privat

13. Jurisprudenţa Curţii Europene de Justiţie

14. Practica judiciară şi arbitrală

15. Uzanţele internaţionale

Titlul II. Probleme generale privind principalele feluri de conflicte care pot apărea în legătură cu raporturile juridice de drept internaţional privat

Capitolul I. Calificarea şi conflictul de calificări

Secţiunea 1. Definiţia calificării şi conflictului de calificări

1. Definiţia calificării

2. Conflictul de calificări

2.1. Definiţia şi exemple

2.2. Importanţa soluţionării conflictului de calificări

Secţiunea a 2-a. Legea după care se face calificarea

3. Precizări prealabile

4. Regula generală: calificarea după lex fori

4.1. Izvorul regulii generale

4.2. Argumente în favoarea regulii generale

4.3. Izvorul calificării legale

5. Excepţiile de la calificarea după lex fori

6. Interpretarea autonomă a noţiunilor din dreptul european

6.1. Analiza principiului interpretării autonome

6.2. Excepţii de la principiul interpretării autonome

6.3. Proiectul Cadrului Comun de Referinţă, instrument de calificare autonomă a principalelor concepte juridice utilizate în dreptul U.E.

Capitolul II. Conflictul în spaţiu al normelor conflictuale şi retrimiterea

1. Conflictul în spaţiu al normelor conflictuale; condiţiile şi definiţia retrimiterii

2. Formele (felurile) retrimiterii

3. Retrimiterea în dreptul intern român

3.1. Regula privind admiterea retrimiterii de gradul I

3.2. Excepţiile de la regulă

3.3. Retrimiterea de gradul al II-lea, de principiu, nu este admisă

3.4. Situaţia specială din art. 2571 alin. (4) C.civ.

3.5. Concluzie privind admisibilitatea retrimiterii

4. Retrimiterea în convenţiile internaţionale la care România este parte şi în practica judiciară română

4.1. Convenţii internaţionale care nu admit retrimiterea

4.2. Convenţii internaţionale care admit retrimiterea

4.3. Retrimiterea în practica judiciară română

5. Retrimiterea în cazul trimiterii la legea unui stat în care coexistă mai multe sisteme legislative

6. Modificarea normei conflictuale străine care retrimite

Capitolul III. Aplicarea legii străine ca lex causae

1. Aspecte generale

2. Aplicarea legii străine este independentă, de regulă, de condiţia identităţii de reglementare (reciprocităţii)

2.1. Regula

2.2. Excepţii de la regulă

3. Titlul cu care este aplicat dreptul străin în România

3.1. Aspecte generale

3.2. Invocarea legii străine în faţa autorităţilor forului

3.3. Sarcina probei legii străine

3.4. Interpretarea şi aplicarea legii străine

3.5. Căile de atac în cazul greşitei interpretări sau aplicări a legii străine

4. Mijloacele de probă a legii străine

4.1. Prevederi legale în materie

4.2. Mijloacele de probă ale dreptului străin utilizate în practica jurisdicţională. Forţa lor probantă

5. Consecinţele imposibilităţii de probare a legii străine

6. Aplicarea legii străine şi regulamentele U.E.

Capitolul IV. Cazurile de înlăturare de la aplicare a legii străine

1. Enumerarea cazurilor

Secţiunea 1. Ordinea publică de drept internaţional privat român

2. Elementele definitorii

3. Terminologia

4. Comparaţia între ordinea publică de drept intern şi ordinea publică de drept internaţional privat

5. Prevederile legale şi practica judiciară privind ordinea publică de drept internaţional privat român

5.1. Prevederi în acte normative interne

5.2. Prevederi în regulamentele U.E.

5.3. Prevederi în directivele U.E., transpuse în dreptul român

5.4. Prevederi în convenţiile internaţionale la care România este parte

5.5. Practica judiciară în materie

6. Caracterele ordinii publice de drept internaţional privat

7. Domeniul ordinii publice de drept internaţional privat

7.1. Principiile de drept material sau procesual ale statului forului

7.2. Problemă: principiile dreptului conflictual român sunt de ordine publică?

8. Efectele aplicării ordinii publice de drept internaţional privat

9. Sferele noţiunii de ordine publică de drept internaţional privat

10. Concluzie prin sferele noţiunii de ordine publică

11. Comparaţie între ordinea publică de drept internaţional privat şi normele de aplicaţie imediată .

Secţiunea a 2-a. Fraudarea legii aplicabile în dreptul internaţional privat

12. Definiţie şi sediul materiei

13. Modalităţile de fraudare a legii în dreptul internaţional privat

14. Condiţiile fraudei de lege în dreptul internaţional privat

15. Sancţiunea fraudei la lege în dreptul internaţional privat român

15.1. Situaţia în care este fraudat dreptul român în favoarea unui drept străin

15.2. Situaţia în care este fraudat dreptul străin normal competent conform normei conflictuale române, în favoarea dreptului român (sau a dreptului unui stat terţ)

16. Dovada fraudei la lege în dreptul internaţional privat .

17. Domeniile în care poate apărea fraudă la lege în dreptul internaţional privat şi prevederile legale cu scop de eprimare a acesteia

18. Comparaţie între frauda la lege în dreptul internaţional privat şi unele instituţii juridice apropiate

18.1. Comparaţie cu frauda la lege în dreptul intern

18.2. Comparaţie cu ordinea publică de drept internaţional privat .

18.3. Comparaţie cu simulaţia

Secţiunea a 3-a. Înlăturarea excepţională a legii aplicabile

Capitolul V. Conflictul de legi în timp şi spaţiu (recunoaşterea drepturilor câştigate în ţară străină)

1. Definiţie

2. Denumirea

3. Comparaţie cu conflictul de legi în spaţiu

4. Formele conflictului de legi în timp şi spaţiu

5. Domeniile în care pot apărea conflicte de legi în timp şi spaţiu

6. Temeiul juridic al recunoaşterii în România a drepturilor dobândite în străinătate

7. Condiţiile recunoaşterii (respectării) în România a unui drept dobândit în străinătate

7.1. Enumerarea condiţiilor

7.2. Consecinţele condiţiei pozitive: regulile aplicabile efectelor unui drept dobândit potrivit legii străine

Capitolul VI. Conflictul mobil de legi

1. Definiţia

2. Comparaţia cu instituţiile juridice apropiate

2.1. Comparaţia cu conflictul de legi în timp şi spaţiu

2.2. Comparaţie cu conflictul în timp al legilor interne ale unui stat

3. Domeniile în care poate interveni conflictul mobil de legi ....

(..)

PARTEA SPECIALĂ 

NORMELE CONFLICTUALE ÎN DIFERITE RAMURI ŞI INSTITUŢII ALE DREPTULUI PRIVAT

Capitolul I. Normele conflictuale în materia statutului persoanelor fizice şi juridice .

Secţiunea 1. Normele conflictuale privind starea civilă şi capacitatea persoanei fizice

Secţiunea a 2-a. Normele conflictuale privind numele, domiciliul şi reşedinţa persoanei fizice

Secţiunea a 3-a. Normele conflictuale privind statutul organic al persoanei juridice

Capitolul II. Normele conflictuale privind relaţiile de familie

1. Precizări prealabile. Sediul materiei

Subcapitolul I. Legea aplicabilă căsătoriei

Secţiunea 1. Încheierea căsătoriei

Secţiunea a 2-a. Efectele căsătoriei

Secţiunea a 3-a. Desfacerea căsătoriei

Secţiunea a 4-a. Nulitatea căsătoriei

Secţiunea a 5-a. Convenţiile internaţionale în materie de căsătorie

Subcapitolul II. Legea aplicabilă filiaţiei, adopţiei şi autorităţii părinteşti

Secţiunea 1. Filiaţia

Secţiunea a 2-a. Adopţia

Secţiunea a 3-a. Autoritatea părintească. Protecţia copiilor ..................

Subcapitolul III. Legea aplicabilă obligaţiei de întreţinere

Capitolul III. Normele conflictuale privind bunurile şi fiducia

Capitolul IV. Normele conflictuale privind moştenirea

Secţiunea 1. Legea aplicabilă moştenirii

Secţiunea a 2-a. Domeniul de aplicare a legii moştenirii.

Secţiunea a 3-a. Prevederi privind legea aplicabilă moştenirii în unele tratate de asistenţă juridică la care România este parte

Subcapitolul I. Sediul materiei. Aspecte generale privind regulamentul Roma

Secţiunea 1. Sediul materie

Secţiunea a 2-a. Aspecte generale privind Regulamentul (CE) nr. 593/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 iunie 2008 privind legea aplicabilă obligaţiilor contractuale („Roma I”)

Subcapitolul II. Normele conflictuale privind condiţiile de fond ale actelor juridice

Secţiunea 1. Aplicarea legii alese de părţile (partea) actului juridic (lex voluntatis).

Secţiunea a 2-a. Determinarea legii aplicabile actului juridic după criterii obiective (localizarea obiectivă a actului juridic)

Secţiunea a 3-a. Domeniul legii aplicabile fondului actului juridic

(...)

ISBN: 978-606-18-0238-8
Titlul cartii: Drept international privat. Partea generala. Partea speciala. Normele conflictuale in diferite ramuri si institutii ale dreptului privat
Autor (i):: Sitaru Dragos-Alexandru
Publicat de: Editura C.H. Beck
Colectia: TRATATE
Data aparitiei: 24 Septembrie 2013
Formatul: Carte in format tiparit
Numar de pagini: 776

by administrator, 25 Sep 2013

Tratatul este destinat studenţilor la nivel de licenţă şi cursanţilor la master şi doctorat, altor teoreticieni ai dreptului (cercetători ştiinţifici etc.), practicienilor dreptului (judecători, avocaţi, notari, consilieri juridici etc.), precum şi oricăror persoane care doresc să studieze dreptul internaţional privat.