Limba: RO
Currency: RON
  • RON
Bine ai venit in libraria noastra online! |

Cosul de Cumparaturi

0 items

Dropdown Categories

Codul penal si 10 legi uzuale, actualizat: 11 septembrie 2013

Code: 978-606-678-647-8 | Rating: Rating: 08
Descriere

EXTRAS:

Art. 1. scopul legii penale. Legea penală apără, împotriva infracţiunilor, România, suveranitatea, independenţa, unitatea şi indivizibilitatea statului, persoana, drepturile şi libertăţile acesteia, proprietatea, precum şi întreaga ordine de drept.

Art. 2. Legalitatea incriminării. Legea prevede care fapte constituie infracţiuni, pedepsele ce se aplică infractorilor şi măsurile ce se pot lua în cazul săvârşirii acestor fapte.

Notă. A se vedea şi:

√ art. 23 alin. (12) din Constituţie; √ art. 7 – „Nicio pedeapsă fără lege” din Convenţia europeană a drepturilor omului; √ art. 49 – „Principiile legalităţii şi proporţionalităţii infracţiunilor şi pedepselor” din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.

Detalii tehnice

Titlul cartii: Codul penal si 10 legi uzuale, actualizat: 11 septembrie 2013
Autor (i):: Colectiv Editura Hamangiu
Publicat de: Editura Hamangiu
Colectia: Legislatie
Data aparitiei: 20 Septembrie 2013
Formatul: Carte in format tiparit
Numar de pagini: 320
Price: 12.00 Lei
Cantitate:
Trimite unui prieten Voteaza / Scrie opinia ta Adauga la lista de dorinte Compara cu alte produse

Cuprins general

Codul penal

Index

1. Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism

2. Legea nr. 678/2001 privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane

3. Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie

4. Legea nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri

5. Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale

6. Legea nr. 39/2003 privind prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate (extras)

7. Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei (extras). Cartea I, Titlul III - Prevenirea şi combaterea criminalităţii informatice

8. Legea nr. 535/2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului

9. Legea nr. 196/2003 privind prevenirea şi combaterea pornografiei

10. Ordonanţa de urgenţă nr. 31/2002 privind interzicerea organizaţiilor şi simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob şi a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni contra păcii şi omenirii

Cuprins

Partea generala

Titlul I. Legea penală şi limitele ei de aplicare

Capitolul I. Dispoziţii preliminare

Capitolul II. Limitele aplicării legii penale

Secţiunea I. Aplicarea legii penale în spaţiu

Secţiunea II. Aplicarea legii penale în timp

Titlul II. Infracţiunea

Capitolul I. Dispoziţii generale

Capitolul II. Tentativa

Capitolul III. Participaţia

Capitolul IV. Pluralitatea de infracţiuni

Capitolul V. Cauzele care înlătură caracterul penal al faptei

Titlul III. Pedepsele

Capitolul I. Dispoziţii generale

Capitolul II. Categoriile şi limitele generale ale pedepselor

Capitolul III. Pedepsele principale aplicabile persoanei fizice

Secţiunea 0. Regimul de executare a pedepselor principale privative de libertate

Secţiunea I. Detenţiunea pe viaţă

Secţiunea II. Închisoarea

Secţiunea III. Amenda

Capitolul IV. Pedepsele complementare şi pedepsele accesorii aplicabile persoanei fizice

Secţiunea I. Pedepsele complementare

Secţiunea II. Pedepsele accesorii

Capitolul IV1 . Pedepsele aplicabile persoanei juridice

Capitolul V. Individualizarea pedepselor

Secţiunea I. Dispoziţii generale

Secţiunea II. Circumstanţele atenuante şi agravante

Secţiunea III. Suspendarea condiţionată a executării pedepsei

Secţiunea III1 . Suspendarea executării pedepsei sub supraveghere

Secţiunea III2 . Executarea pedepsei la locul de muncă

Secţiunea IV. Calculul pedepselor

Titlul IV. Înlocuirea răspunderii penale

Titlul V. Minoritatea

Titlul VI. Măsurile de siguranţă

Capitolul I. Dispoziţii generale

Capitolul II. Regimul măsurilor de siguranţă

Titlul VII. Cauzele care înlătură răspunderea penală sau consecinţele condamnării

Capitolul I. Amnistia şi graţierea

Capitolul II. Prescripţia

Capitolul III. Lipsa plângerii prealabile şi împăcarea părţilor

Capitolul IV. Reabilitarea

Titlul VIII. Înţelesul unor termeni sau expresii în legea penală

Partea speciala

Titlul I. Infracţiuni contra siguranţei statului

Titlul II. Infracţiuni contra persoanei

Capitolul I. Infracţiuni contra vieţii, integrităţii corporale şi sănătăţii

Secţiunea I. Omuciderea

Secţiunea II. Lovirea şi vătămarea integrităţii corporale sau a sănătăţii

Secţiunea III. Avortul

Capitolul II. Infracţiuni contra libertăţii persoanei

Capitolul III. Infracţiuni privitoare la viaţa sexuală

Capitolul IV. Infracţiuni contra demnităţii

Titlul III. Infracţiuni contra patrimoniului

Titlul IV. Infracţiuni contra avutului obştesc (abrogat)

Titlul V. Infracţiuni contra autorităţii

Titlul VI. Infracţiuni care aduc atingere unor activităţi de interes public sau altor activităţi reglementate de lege

Capitolul I. Infracţiuni de serviciu sau în legătură cu serviciul

Capitolul II. Infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei

Capitolul III. Infracţiuni contra siguranţei circulaţiei pe căile ferate

Capitolul IV. Infracţiuni privitoare la regimul stabilit pentru unele activităţi reglementate de lege

Titlul VII. Infracţiuni de fals

Capitolul I. Falsificarea de monede, timbre sau alte valori

Capitolul II. Falsificarea instrumentelor de autentificare sau de marcare

Capitolul III. Falsuri în înscrisuri

Titlul VIII. Infracţiuni la regimul stabilit pentru anumite activităţi economice

Titlul IX. Infracţiuni care aduc atingere unor relaţii privind convieţuirea socială

Capitolul I. Infracţiuni contra familiei

Capitolul II. Infracţiuni contra sănătăţii publice

Capitolul III. Infracţiuni privitoare la asistenţa celor aflaţi în primejdie

Capitolul IV. Alte infracţiuni care aduc atingere unor relaţii privind convieţuirea socială

Titlul X. Infracţiuni contra capacităţii de apărare a României

Capitolul I. Infracţiuni săvârşite de militari

Secţiunea I. Infracţiuni contra ordinii şi disciplinei militare

Secţiunea II. Infracţiuni pe câmpul de luptă

Secţiunea III. Infracţiuni specifice aviaţiei şi marinei militare

Capitolul II. Infracţiuni săvârşite de militari sau de civili

Capitolul III. Infracţiuni săvârşite de civili

Titlul XI. Infracţiuni contra păcii şi omenirii

Dispoziţii finale

Dispoziţii tranzitorii cuprinse în actele de modificare a Codului penal

1. Legea nr. 278/2006 pentru modificarea şi completarea Codului penal, precum şi pentru modificarea şi completarea altor legi

2. Legea nr. 202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluţionării proceselor

3. Legea nr. 63/2012 pentru modificarea şi completarea Codului penal al României şi a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal

Titlul cartii: Codul penal si 10 legi uzuale, actualizat: 11 septembrie 2013
Autor (i):: Colectiv Editura Hamangiu
Publicat de: Editura Hamangiu
Colectia: Legislatie
Data aparitiei: 20 Septembrie 2013
Formatul: Carte in format tiparit
Numar de pagini: 320

by Admin 2013, 23 Sep 2013

Editia de fata cuprinde Decizia Curtii Constitutionale nr. 206/2013, care a determinat, de la data publicarii sale in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, restabilirea, pentru viitor, a efectului general obligatoriu al Deciziei Curtii Constitutionale nr. 62/2007 si a aplicarii normelor de incriminare a insultei si calomniei cuprinse in art. 205 si art. 206 C. pen., precum si a dispozitiilor art. 207 C. pen. privind proba veritatii.