Limba: RO
Currency: RON
  • RON
Bine ai venit in libraria noastra online! |

Cosul de Cumparaturi

0 items

Dropdown Categories

Anastasiu Crisu: Drept procesual penal - editia a 4-a, 2013

Code: 978-606-678-624-9 | Rating: Rating: 10
Descriere

EXTRAS:

(...)

Comiterea unei infracţiuni obligă statul să stabilească împrejurările care au determinat-o, să-l identifice pe făptuitor, pentru a se dispune în final, dacă este cazul, aplicarea unei pedepse prevăzute de legea penală.

Celui care a comis infracţiunea nu i se poate aplica o pedeapsă prevăzută de legea penală până când nu este condamnat de o autoritate judiciară, condamnare dispusă potrivit unor norme special instituite, pe care cel desemnat să le aplice este obligat să le respecte. Aplicarea pedepselor şi a altor măsuri prevăzute de legea penală este de competenţa autorităţilor pe care societatea le-a împuternicit în mod special şi care desfăşoară activităţi prin care se realizează tragerea la răspundere penală a infractorilor, conform unui interes general. Dreptul de a pedepsi se exercită prin anumite organe sau funcţii care au misiunea de a constata culpabilitatea infractorilor şi de a pronunţa pedeapsa, organe ce aparţin puterii judecătoreşti.

Descoperirea infracţiunilor, identificarea şi prinderea infractorilor, strângerea şi administrarea probelor, tragerea la răspundere penală constituie o activitate complexă, desfăşurată de organele specializate ale statului, denumită proces penal

(...)

Detalii tehnice

ISBN: 978-606-678-624-9
Titlul cartii: Drept procesual penal - editia a 4-a, 2013
Autor (i):: Anastasiu Crisu
Publicat de: Editura Hamangiu
Colectia: Examene
Data aparitiei: 12 Iulie 2013
Formatul: Carte brosata
Numar de pagini: 776
Price: 97.00 Lei
Cantitate:
Trimite unui prieten Voteaza / Scrie opinia ta Adauga la lista de dorinte Compara cu alte produse

DIN CUPRINS:

PARTEA I. PARTEA GENERALA

Titlul I. Noţiuni privind procesul penal, dreptul procesual penal şi ştiinţa dreptului procesual penal

Capitolul I. Procesul penal

Secţiunea 1. Noţiunea de proces penal

Secţiunea a 2-a. Elementele definitorii ale procesului penal

Secţiunea a 3-a. Structura procesului penal. Noţiunea de fază procesuală

Secţiunea a 4-a. Sisteme de proces penal

Secţiunea a 5-a. Organele judiciare competente să desfăşoare activităţi procesuale în fazele procesului penal

Capitolul al II-lea. Dreptul procesual penal, ramură distinctă de drept. legătura dreptului procesual penal cu alte ramuri de drept

Secţiunea 1. Noţiune

Secţiunea a 2-a. Terminologie

Secţiunea a 3-a. Obiectul dreptului procesual penal

Secţiunea a 4-a. Caracterele dreptului procesual penal

Secţiunea a 5-a. Scopul dreptului procesual penal

Secţiunea a 6-a. Importanţa dreptului procesual penal

Secţiunea a 7-a. Legătura dreptului procesual penal cu alte ramuri de drept

Secţiunea a 8-a. Norme, fapte şi raporturi juridice procesual penale

Secţiunea a 9-a. Faptele juridice procesual penale

Secţiunea a 10-a. Raporturile juridice procesual penale

Capitolul al III-lea. ştiinţa dreptului procesual penal

Secţiunea 1. Noţiune şi obiect

Secţiunea a 2-a. Structura ştiinţei dreptului procesual penal

Secţiunea a 3-a. Sarcinile ştiinţei dreptului procesual penal

Secţiunea a 4-a. Metodele ştiinţei dreptului procesual penal

Secţiunea a 5-a. Autonomia ştiinţei dreptului procesual penal

Secţiunea a 6-a. Legătura ştiinţei dreptului procesual penal cu alte ştiinţe

Titlul al II-lea. Izvoarele dreptului procesual penal

Capitolul I. Noţiune

Capitolul al II-lea. Interpretarea normelor de drept procesual penal

Secţiunea 1. Noţiunea şi necesitatea interpretării

Secţiunea a 2-a. Felurile (genurile) interpretării

Secţiunea a 3-a. Metodele interpretării normelor juridice

Secţiunea a 4-a. Rezultatele interpretării

Capitolul al III-lea. Aplicarea legii procesual penale române în spaţiu şi în timp

Secţiunea 1. Aplicarea legii procesual penale române în spaţiu

Secţiunea a 2-a. Aplicarea legii procesual penale române în timp

Ttitlul al III-lea. Principiile fundamentale ale procesului penal

Capitolul I. Noţiune

Capitolul al II-lea. sistemul principiilor fundamentale ale procesului penal

Secţiunea 1. Principiul legalităţii procesului penal

Secţiunea a 2-a. Principiul oficialităţii procesului penal

Secţiunea a 3-a. Principiul aflării adevărului

Secţiunea a 4-a. Principiul rolului activ al organelor judiciare

Secţiunea a 5-a. Principiul garantării libertăţii persoanei_

Secţiunea a 6-a. Respectarea demnităţii umane

Secţiunea a 7-a. Garantarea dreptului la apărare

Secţiunea a 8-a. Limba în care se desfăşoară procesul penal

Secţiunea a 9-a. Prezumţia de nevinovăţie

Secţiunea a 10-a. Egalitatea persoanelor în procesul penal

Secţiunea a 11-a. Operativitatea în procesul penal

Secţiunea a 12-a. Dreptul la un proces echitabil

Secţiunea a 13-a. Interdependenţa principiilor fundamentale ale procesului penal

Ttitlul al IV-lea. Participanţii în procesul penal

Capitolul I. Consideraţii generale

Secţiunea 1. Noţiunea de participanţi

Secţiunea a 2-a. Succesorii, reprezentanţii şi substituiţii procesuali

Capitolul al II-lea. organele judiciare

Secţiunea 1. Instanţele judecătoreşti

Secţiunea a 2-a. Ministerul Public

Secţiunea a 3-a. Statutul judecătorilor şi procurorilor

Secţiunea a 4-a. Organele de cercetare penală

Capitolul al III-lea. Părţile în procesul penal

Secţiunea 1. Învinuitul

Secţiunea a 2-a. Inculpatul

Secţiunea a 3-a. Partea vătămată

Secţiunea a 4-a. Partea civilă

Secţiunea a 5-a. Partea responsabilă civilmente

Secţiunea a 6-a. Apărătorul în procesul penal

Ttitlul al V-lea. Acţiunile în procesul penal

Capitolul I. Acţiunea în justiţie

Secţiunea 1. Noţiune

Secţiunea a 2-a. Dreptul la acţiune şi cererea în justiţie

Secţiunea a 3-a. Factorii acţiunii în justiţie

Capitolul al II-lea. Acţiunea penală

Secţiunea 1. Obiectul acţiunii penale

Secţiunea a 2-a. Subiecţii acţiunii penale

Secţiunea a 3-a. Trăsăturile acţiunii penale

Secţiunea a 4-a. Momentele desfăşurării acţiunii penale

Secţiunea a 5-a. Cauze care împiedică punerea în mişcare a acţiunii penale sau care sting acţiunea penală (art. 10 CPP)

Capitolul al III-lea. Acţiunea civilă

Secţiunea 1. Condiţiile de exercitare a acţiunii civile în procesul penal

Secţiunea a 2-a. Elementele acţiunii civile

Secţiunea a 3-a. Repararea daunelor morale

Secţiunea a 4-a. Subiecţii acţiunii civile

Secţiunea a 5-a. Punerea în mişcare a acţiunii civile

Secţiunea a 6-a. Exercitarea acţiunii civile

Secţiunea a 7-a. Cazuri speciale de rezolvare a acţiunii civile

Secţiunea a 8-a. Raportul dintre acţiunea penală şi acţiunea civilă

Titlul al VI-lea. Competenţa în materie penală

Capitolul I. Noţiunea de competenţă şi formele ei procesual penale

Secţiunea 1. Noţiunea şi importanţa competenţei în materie penală

Secţiunea a 2-a. Formele competenţei în materie penală

Capitolul al II-lea. Competenţa funcţională, materială şi personală a instanţelor judecătoreşti

Secţiunea 1. Competenţa judecătoriilor

Secţiunea a 2-a. Competenţa tribunalelo

Secţiunea a 3-a. Competenţa curţii de apel

Secţiunea a 4-a. Competenţa instanţelor militare

Secţiunea a 5-a. Competenţa Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie

Capitolul al III-lea. Probleme legate de competenţa în materie penală

Secţiunea 1. Prorogarea de competenţă_

Secţiunea a 2-a. Incompatibilitatea, abţinerea şi recuzarea

Secţiunea a 3-a. Declinarea de competenţă, conflictele de competenţă şi excepţiile de necompetenţă

Secţiunea a 4-a. Strămutarea cauzelor penale

Ttitlul al VII-lea. Probele şi mijloacele de probă

Capitolul I. Noţiune

Capitolul al II-lea. Importanţa şi istoricul instituţiei probelor în procesul penal

Capitolul al III-lea. Probele

Secţiunea 1. Clasificarea probelor

Secţiunea a 2-a. Obiectul probaţiunii

Secţiunea a 3-a. Administrarea probelor. Pertinenţa, concludenţa şi utilitatea probelor

Secţiunea a 4-a. Sarcina probaţiunii

Secţiunea a 5-a. Aprecierea probelor

Capitolul al IV-lea. Mijloacele de probă

Secţiunea 1. Noţiune

Secţiunea a 2-a. Declaraţiile învinuitului sau ale inculpatului

Secţiunea a 3-a. Declaraţia părţii vătămate, a părţii civile şi a părţii responsabile civilmente

Secţiunea a 4-a. Declaraţiile martorilor

Secţiunea a 5-a. Confruntarea

Secţiunea a 6-a. Folosirea interpreţilor

Secţiunea a 7-a. Înscrisurile

Secţiunea a 8-a. Interceptările şi înregistrările audio sau video

Secţiunea a 9-a. Mijloacele materiale de probă

Secţiunea a 10-a. Procedee de descoperire şi ridicare a înscrisurilor, a mijloacelor materiale de probă şi a fotografiilor

Secţiunea a 11-a. Percheziţia

Secţiunea a 12-a. Cercetarea la faţa locului

Secţiunea a 13-a. Reconstituirea

Secţiunea a 14-a. Constatările tehnico-ştiinţifice, medico-legale şi expertizele

Capitolul al V-lea. Instituţii în legătură cu administrarea probelor în procesul penal

Secţiunea 1. Comisia rogatorie

Secţiunea a 2-a. Delegarea

Secţiunea a 3-a. Martorii asistenţi

Titlul al VIII-lea. Măsurile procesuale

Capitolul I. Noţiune. Clasificare

Capitolul al II-lea. Măsurile preventive

Secţiunea 1. Natura juridică a măsurilor preventive

Secţiunea a 2-a. Dispoziţii generale privind măsurile preventive

Secţiunea a 3-a. Măsurile preventive privite în special

Secţiunea a 4-a. Liberarea provizorie

Capitolul al III-lea. Măsurile de ocrotire şi măsurile de siguranţă

Secţiunea 1. Luarea măsurilor de ocrotire

Secţiunea a 2-a. Luarea măsurilor de siguranţă în timpul desfăşurării procesului penal

Capitolul al IV-lea. Măsurile asigurătorii, restituirea lucrurilor şi restabilirea situaţiei anterioare săvârşirii infracţiunii

Secţiunea 1. Măsurile asigurătorii

Secţiunea a 2-a. Restituirea lucrurilor şi restabilirea situaţiei anterioare

Titlul al IX-lea. Actele procesuale şi procedurale comune

Capitolul I. Actele procesuale şi actele procedurale

Secţiunea 1. Noţiunea de act procesual şi de act procedural

Secţiunea a 2-a. Actele procesuale şi actele procedurale comune

Secţiunea a 3-a. Modificarea actelor procedurale, îndreptarea erorilor materiale şi înlăturarea unor omisiuni vădite

Capitolul al II-lea. Instituţiile legate de actele procesuale şi actele procedurale

Capitolul al III-lea. Cheltuielile judiciare şi amenda judiciară

PARTEA A II-A. PARTEA SPECIALA

Titlul I. urmărirea penală

Capitolul I. Dispoziţii generale

Capitolul al II-lea. organele de urmărire penală şi competenţa acestora_

Capitolul al III-lea. supravegherea exercitată de către procuror

Capitolul al IV-lea. efectuarea urmăririi penale

Capitolul al V-lea. trimiterea în judecată

Capitolul al VI-lea. Reluarea urmăririi penale

Capitolul al VII-lea. Plângerea împotriva actelor şi măsurilor de urmărire penală

Titlul al II-lea. Judecata

Capitolul I. Dispoziţii generale privind judecata

Capitolul al II-lea. Judecata în primă instanţă

Capitolul al III-lea. Căile de atac ordinare

Capitolul al IV-lea. Căile extraordinare de atac

Titlul al III-lea. executarea hotărârilor penale

Capitolul I. Aspecte generale privind executarea hotărârilor penale

Capitolul al II-lea. Punerea în executare a pedepselor principale

Capitolul al III-lea. Punerea în executare a pedepselor complementare

Capitolul al IV-lea. Punerea în executare a măsurilor de siguranţă

Capitolul al V-lea. Punerea în executare a dispoziţiilor privind înlocuirea răspunderii penale şi a dispoziţiilor prin care s-au aplicat sancţiunile prevăzute în art. 181 CP

Capitolul al VI-lea. Punerea în executare a amenzii judiciare şi a cheltuielilor judiciare avansate de stat

Capitolul al VII-lea. Punerea în executare a dispoziţiilor civile din hotărâre

Capitolul al VIII-lea. schimbări în executarea unor hotărâri

Capitolul al IX-lea. Dispoziţii comune privind procedura la instanţa de executare

Capitolul al X-lea. Contestaţia la executare

Titlul al IV-lea. Proceduri speciale

Capitolul I. Consideraţii generale privind procedurile speciale

Capitolul al II-lea. urmărirea şi judecarea unor infracţiuni flagrante

Capitolul al III-lea. Procedura privind tragerea la răspundere penală a persoanei juridice

Capitolul al IV-lea. Procedura în cauzele cu infractori minori_

Capitolul al V-lea. Procedura dării în urmărire

Capitolul al VI-lea. Procedura reabilitării judecătoreşti

Capitolul al VII-lea. Repararea pagubei materiale sau a daunei morale în cazul condamnării pe nedrept sau al privării ori restrângerii de libertate în mod nelegal

Capitolul al VIII-lea. Procedura în caz de dispariţie a înscrisurilor judiciare

Capitolul al IX-lea. Asistenţa judiciară internaţională

(...)

ISBN: 978-606-678-624-9
Titlul cartii: Drept procesual penal - editia a 4-a, 2013
Autor (i):: Anastasiu Crisu
Publicat de: Editura Hamangiu
Colectia: Examene
Data aparitiei: 12 Iulie 2013
Formatul: Carte brosata
Numar de pagini: 776

by Admin, 23 Jul 2013

Cartea asigura cunostintele necesare studentilor, cat si absolventilor facultatilor de drept, participanti la cursuri de admitere in magistratura, avocatura sau alte profesii juridice.