Limba: RO
Currency: RON
  • RON
Bine ai venit in libraria noastra online! |

Cosul de Cumparaturi

0 items

Dropdown Categories

Gabriela Cristina Frentiu: Dreptul familiei. Practica judiciara conform noului Cod civil. Jurisprudenta C.E.D.O.

Code: 978-606-678-676-8 | Rating: Rating: 08
Descriere

EXTRAS:

2. Autorizare căsătorie minor. Condiţii. Motive temeinice

Instanţa reţine avizul medical favorabil încheierii căsătoriei, acordul părinţilor minorei cu capacitate de exerciţiu restrânsă în acest sens, faptul că din relaţia de dragoste a minorei cu concubinul a rezultat minorul în vârstă de aproape 1 an, iar coabitarea în afara căsătoriei nu este permisă de religia îmbrăţişată de către reclamantă şi viitorul soţ; raportat şi la concluziile anchetei sociale şi apreciind asupra interesului superior al minorei, se constată existenţa unor motive temeinice pentru autorizarea încheierii căsătoriei.

Jud. Beclean, sent. civ. nr. 1200 din 2 octombrie 2012,

nepublicată

Detalii tehnice

ISBN: 978-606-678-676-8
Titlul cartii: Dreptul familiei. Practica judiciara conform noului Cod civil. Jurisprudenta C.E.D.O.
Autor (i):: Gabriela Cristina Frentiu
Autor | Autori: Gabriela Cristina Frentiu
Publicat de: Editura Hamangiu
Data aparitiei: 19 Iunie 2013
Formatul: Carte in format tiparit
Numar de pagini: 368
Price: 35.00 Lei
Cantitate:
Trimite unui prieten Voteaza / Scrie opinia ta Adauga la lista de dorinte Compara cu alte produse

Cuprins

Capitolul I. Căsătoria

1. Căsătorie minor. Autorizare. Condiţii

2. Autorizare căsătorie minor. Condiţii. Motive temeinice

3. Autorizare căsătorie minor. Consimţământul părintelui căruia i s-a încredinţat minorul

4. Capacitate de exerciţiu anticipată. Recunoaştere de către instanţa de tutelă

5. Nulitate căsătorie. Alienat sau debil mintal. Legea aplicabilă

6. Nulitate căsătorie. Bigamie

Capitolul al II‑lea. Divorţul

7. Divorţ. Intrarea în vigoare a noului Cod civil pe parcursul soluţionării apelului. Legea aplicabilă

8. Divorţ. Intrarea în vigoare a noului Cod civil pe parcursul judecăţii în apel. Legea aplicabilă

9. Divorţ. Acţiune promovată anterior intrării în vigoare a noului Cod civil. Legea aplicabilă

10. Divorţ prin acordul soţilor. Cerere promovată anterior intrării în vigoare a noului Cod civil. Legea aplicabilă

11. Divorţ. Cereri accesorii. Acţiune promovată în perioada de aplicare a Codului familiei

12. Divorţ din culpă. Vătămarea gravă a relaţiilor dintre soţi

13. Divorţ acceptat de celălalt soţ. Cereri accesorii. Învoială

14. Divorţ. Numele purtat după desfacerea căsătoriei. Sintagma „motive temeinice”

15. Numele soţilor. Lipsa acordului privind menţinerea numelui dobândit prin căsătorie

16. Divorţ. Păstrarea numelui dobândit prin căsătorie

17. Divorţ prin acordul soţilor. Întreţinere minor. Regula generală

18. Divorţ. Executarea în natură a întreţinerii

19. Divorţ. Exercitarea în comun a autorităţii părinteşti. Învoiala soţilor

20. Divorţ prin acord. Cereri accesorii. Autoritate părintească

21. Stabilirea locuinţei copiilor. Interesul superior al acestora

22. Modificarea măsurilor cu privire la locuinţa minorului

23. Stabilirea locuinţei minorului. Modificarea împrejurărilor

24. Program de vizită minor. Acord între soţi. Verificarea interesului superior al copilului

25. Program de vizită minor. Necesitatea menţinerii legăturii cu părintele căruia nu i s-a încredinţat copilul

26. Program de vizită minor. Interesul superior al copilului

27. Cerere de stabilire a unui program de vizitare minor. Condiţii

28. Divorţ. Prezenţa părţilor la judecată. Lipsa nejustificată a reclamantului. Consecinţe

29. Divorţ. Prezenţa obligatorie a reclamantului. Dovada imposibilităţii de prezentare

30. Divorţ. Reclamant cu reşedinţa în străinătate. Lipsa mandatarului ales

31. Cerere de divorţ. Respingere ca nesusţinută

32. Netimbrarea cererii de divorţ. Reclamant aflat în stare de detenţie

33. Divorţ din culpă. Evacuare din locuinţă, provizoriu, până la partaj

34. Evacuare. Foşti soţi. Inadmisibilitate

35. Partaj bunuri comune. Dovada dreptului de proprietate

36. Partaj bunuri comune. Competenţă teritorială

37. Divorţ. Declinare de competenţă. Inadmisibilitatea căii de atac

38. Divorţ. Necompetenţa generală a instanţelor române

Capitolul al III‑lea. Autoritatea părintească

39. Autoritate părintească comună. Regula

40. Minor rezultat din relaţii de concubinaj. Autoritate părintească

41. Exercitarea autorităţii părinteşti de un singur părinte. Excepţie de la regula autorităţii părinteşti comune. Motive

42. Exercitarea autorităţii părinteşti de un singur părinte. Copil rezultat din relaţia de concubinaj

43. Exercitarea autorităţii părinteşti de un singur părinte. Condiţii

44. Minor din afara căsătoriei. Exercitarea autorităţii părinteşti de un singur părinte. Condiţii

45. Exercitarea autorităţii părinteşti de un singur părinte. Excepţie

46. Durata autorităţii părinteşti. Interesul superior al copilului

47. Modificarea exerciţiului autorităţii părinteşti. Interesul superior al copilului

48. Modificarea exerciţiului autorităţii părinteşti. Intrarea în vigoare a unei norme mai favorabile. Interesul superior al copilului. Criterii de apreciere

49. Modificarea exercitării autorităţii părinteşti. Vârsta minorului

50. Autoritate părintească. Locuinţa copilului minor. Modificarea măsurii stabilite iniţial

51. Încredinţarea copilului mamei. Cerere ulterioară de exercitare a autorităţii părinteşti de ambii părinţi

52. Modificarea măsurilor privitoare la copilul minor. Schimbarea împrejurărilor iniţiale

53. Legături personale cu minorul. Modalitatea de exercitare a acestui drept

Capitolul al IV‑lea. Obligaţia de întreţinere

54. Obligaţia de întreţinere a minorului. Venituri realizate în străinătate

55. Întreţinere. Venituri realizate în străinătate

56. Obligaţie de întreţinere. Neluarea în calcul la veniturile lunare a normei de hrană

57. Obligaţie de întreţinere. Lipsă venituri

58. Obligaţie de întreţinere. Lipsa locului de muncă

59. Pensie de întreţinere. Limita maximă în cazul a doi copii minori

60. Obligaţie de întreţinere. Persoană majoră aflată în continuarea studiilor

61. Stabilire obligaţie de întreţinere. Creditor major aflat în continuarea studiilor

62. Stabilire obligaţie de întreţinere. Major aflat în continuarea studiilor

63. Naşterea unui copil după pronunţarea sentinţei. Consecinţe

64. Reducere cuantum obligaţie de întreţinere minor. Condiţii

65. Reducere obligaţie de întreţinere. Întreţinere stabilită în procent

66. Diminuare obligaţie de întreţinere. Condiţii

67. Majorare obligaţie de întreţinere. Justificarea interesului

68. Majorare obligaţie de întreţinere minor. Condiţii

69. Majorare obligaţie de întreţinere. Plata în avans de către debitor a întreţinerii datorate. Efecte

70. Transformare obligaţie de întreţinere

71. Sistare obligaţie de întreţinere. Realizarea de venituri de către creditor

72. Încetare obligaţie de întreţinere. Condiţii

73. Sistare întreţinere între foştii soţi. Divorţ din culpă

Capitolul al V‑lea. Filiaţia

74. Stabilirea paternităţii. Recunoaştere voluntară. Copil din afara căsătoriei

75. Stabilirea paternităţii. Copil născut anterior intrării în vigoare a noului Cod civil. Legea aplicabilă

76. Stabilirea paternităţii. Condiţii. Probe

77. Stabilirea paternităţii. Admisibilitate. Probe

78. Contestarea filiaţiei stabilite prin actul de naştere. Legea aplicabilă

79. Acţiunea în tăgada paternităţii promovată după intrarea în vigoare a noului Cod civil. Legea aplicabilă

80. Tăgada paternităţii. Prescripţie

81. Tăgada paternităţii. Începutul termenului de prescripţie

82. Acţiune în tăgada paternităţii. Prezumţia de paternitate. Recunoaşterea copilului de un alt bărbat. Efecte

83. Tăgada paternităţii. Acţiune promovată de mama copilului

84. Tăgada paternităţii. Numele copilului

85. Contestarea paternităţii copilului din căsătorie

86. Tăgada paternităţii. Răsturnarea prezumţiei de paternitate

87. Tăgada paternităţii. Copil născut după intrarea în vigoare a noului Cod civil. Recunoaşterea mamei

88. Tăgada paternităţii. Recunoaşterea mamei

Capitolul al VI‑lea. Adopţia

89. Suplinirea consimţământului părintelui la adopţie

90. Deschiderea procedurii adopţiei. Interesul superior al copilului

91. Deschiderea procedurii adopţiei. Imposibilitatea redării copilului în familie

92. Încuviinţare adopţie. Interesul superior al copilului

93. Încredinţare în vederea adopţiei. Compatibilitate între adoptat şi adoptator

94. Revocarea încredinţării în vederea adopţiei. Interesul minorului

95. Adopţie major. Condiţii

96. Nulitate adopţie. Caracterul fictiv al adopţiei. Legea aplicabilă

Capitolul al VII‑lea. Plasamentul

97. Plasament. Revocarea măsurii. Interesul superior al copilului

98. Reintegrarea minorului în familie

99. Plasament minor. Necesitatea menţinerii sistemului de protecţie specială

100. Plasament de urgenţă. Menţinerea măsurii de protecţie specială

101. Plasament de urgenţă. Înlocuirea măsurii

102. Reintegrarea minorului în familie. Interesul superior al copilului

103. Reintegrare în familie. Dispariţia împrejurărilor care au determinat instituirea măsurii de protecţie specială

Capitolul al VIII‑lea. Acte ce privesc minorul. Măsuri de protecţie a familiei

104. Înapoiere minor. Interesul superior al copilului

105. Încuviinţare nume minor. Copil rezultat din relaţii de concubinaj, recunoscut de tată

106. Încuviinţare nume minor. Încheierea unei noi căsătorii de către mamă

107. Încuviinţare purtare nume. Relevanţa momentului stabilirii filiaţiei

108. Măsuri de protecţie a familiei în cazul violenţei unui soţ

109. Emitere ordin de protecţie. Condiţii

110. Ordin de protecţie. Condiţii de admisibilitate

111. Ordin de protecţie. Condiţii de admisibilitate. Lipsa stării de pericol

112. Înregistrare tardivă a naşterii. Lipsa certificatului medical constatator al naşterii minorului

113. Înregistrare tardivă naştere. Condiţii

114. Autorizare acte minor. Interesul superior al minorului. Apreciere

115. Autorizare încheiere contract de schimb de către minor. Aprecierea interesului acestuia

116. Autorizare eliberare paşaport. Competenţă teritorială

Capitolul al IX‑lea. Tutela

117. Tutelă minor. Lipsire de ocrotirea părintească

118. Minor lipsit de ocrotire părintească. Instituire tutelă

119. Numire curator minor. Condiţia existenţei intereselor contrare

120. Punere sub interdicţie. Instituire tutelă. Dispoziţii legale aplicabile

121. Punere sub interdicţie. Aplicabilitatea prevederilor Decretului nr. 32/1954

122. Punere sub interdicţie. Obligativitatea îndeplinirii cerinţelor art. 164 NCC

123. Punere sub interdicţie judecătorească. Condiţii

124. Instituire tutelă la cererea notarului public, pentru minori care vin la succesiunea defunctului în calitate de fii

125. Autorizare pentru încheiere acte de dispoziţie de către tutore. Interzis judecătoresc. Dezbatere succesorală

126. Cerere de autorizare a tutorelui de încheiere a unui act de vânzare a unui bun la care o persoană pusă sub interdicţie are vocaţie succesorală

127. Autorizare pentru încheiere acte de dispoziţie de către tutore. Interzis judecătoresc. Constituirea consiliului de familie

128. Tutore. Interzis judecătoresc. Descărcare de gestiune

129. Încetare tutelă. Descărcarea tutorelui de gestiune

Capitolul al X‑lea. Curatela

130. Cazuri de instituire a curatelei. Desemnare curator

131. Cerere numire curator special. Persoană având discernământul diminuat

132. Instituire curatelă. Persoană suferind de demenţă senilă. Lipsa discernământului

133. Instituire curatelă. Condiţii. Imposibilitatea exprimării consimţământului

134. Curatelă major. Condiţii. Motive temeinice

135. Numire curator pentru minor. Condiţii

136. Numire curator special. Interese contrare între părinte şi minor

137. Instituire curatelă persoană minoră

138. Instituire curator persoană cu handicap. Consimţământul celui reprezentat. Procedura

139. Validarea curatorului special desemnat de notarul public

140. Validare curator. Existenţa unor interese contrare

141. Instituire curator. Încheiere de acte juridice. Validarea numirii curatorului special

Capitolul al XI‑lea. Ordonanţa preşedinţială în raporturile de familie

142. Suplinire acord al părintelui. Ordonanţă preşedinţială. Condiţii

143. Stabilire locuinţă minor. Ordonanţă preşedinţială. Condiţia urgenţei

144. Stabilire domiciliu provizoriu minor. Ordonanţă preşedinţială. Urgenţă

145. Stabilirea provizorie a domiciliului minorilor. Ordonanţă preşedinţială. Condiţiile care trebuie verificate

146. Program de vizită minor. Ordonanţă preşedinţială. Admisibilitate

147. Program de vizită minor. Legăturile personale ale bunicilor cu nepoţii lor, element fundamental al vieţii de familie

148. Autorizare efectuare acte. Măsură provizorie până la partaj. Ordonanţă preşedinţială

149. Exercitarea autorităţii părinteşti. Ordonanţă preşedinţială

150. Reintegrare în imobil. Evacuare. Justificarea interesului

151. Evacuare. Ordonanţă preşedinţială. Caracterul vremelnic al măsurii

Index

ISBN: 978-606-678-676-8
Titlul cartii: Dreptul familiei. Practica judiciara conform noului Cod civil. Jurisprudenta C.E.D.O.
Autor (i):: Gabriela Cristina Frentiu
Autor | Autori: Gabriela Cristina Frentiu
Publicat de: Editura Hamangiu
Data aparitiei: 19 Iunie 2013
Formatul: Carte in format tiparit
Numar de pagini: 368

by Admin 2013, 20 Jun 2013

Lucrarea cuprinde o sinteza a solutiilor de practica judiciara relevante in materia raporturilor de familie, care au fost pronuntate de instantele nationale dupa data de 1 octombrie 2011, in interpretarea si aplicarea dispozitiilor noului Cod civil.