Limba: RO
Currency: RON
  • RON
Bine ai venit in libraria noastra online! |

Cosul de Cumparaturi

0 items

Dropdown Categories

Repararea prejudiciului in contenciosul european al drepturilor omului | Carte de: Corina-Ruxandra Popescu

Code: 978-606-678-588-4
Descriere

EXTRAS:

(...)

Curtea Europeană a Drepturilor Omului (denumită în continuare „Curtea”) este organismul jurisdicţional internaţional înfiinţat pentru a asigura respectarea angajamentelor care decurg pentru Înaltele Părţi contractante din Convenţie şi din Protocoalele sale. Pentru prima dată în istoria instituţiilor jurisdicţionale internaţionale, Curtea a dobândit competenţă de jurisdicţie unică, obligatorie şi permanentă nu numai cu privire la plângerile inter-statale, ci şi pentru sesizările persoanelor private – persoane fizice, organizaţii neguvernamentale sau grupuri de particulari.

(...)

Detalii tehnice

ISBN: 978-606-678-588-4
Titlul cartii: Repararea prejudiciului in contenciosul european al drepturilor omului
Autor (i):: Corina-Ruxandra Popescu
Publicat de: Editura Hamangiu
Data aparitiei: 24 Mai 2013
Formatul: Carte in format tiparit
Numar de pagini: 480
Price: 49.00 Lei
Cantitate:
Trimite unui prieten Voteaza / Scrie opinia ta Adauga la lista de dorinte Compara cu alte produse

Cuprins

Introducere generală

Partea I. Obligaţiile esenţiale în sistemul Convenţiei

Capitolul I. Obligaţia de a respecta drepturile omului

Secţiunea 1. Natura art. 1 din Convenţie

§1. Consideraţii generale privind natura art. 1 din Convenţie

§2. Natura art. 1 din Convenţie, în calitatea acesteia de tratat internaţional multilateral

§3. Natura art. 1 din Convenţie, în calitatea acesteia de instrument privind drepturile omului

§4. Concluzii generale privind natura art. 1 din Convenţie

Secţiunea a 2-a. Efectele art. 1 din Convenţie

§1. Consideraţii generale privind efectele art. 1 din Convenţie

§2. Articolul 1 din Convenţie şi plângerile interstatale

§3. Articolul 1 din Convenţie şi procedura cauzelor pilot

§4. Concluzii generale privind efectele art. 1 din Convenţie

Capitolul al II-lea. Obligaţia de a executa hotărârile Curţii

Secţiunea 1. Natura art. 46 §1 şi §2 din Convenţie

§1. Consideraţii generale privind natura art. 46 §1 şi §2 din Convenţie

§2. Natura art. 46 §1 şi §2 din Convenţie, în calitatea acesteia de tratat internaţional

§3. Natura art. 46 §1 şi §2 din Convenţie, în calitatea acesteia de instrument privind drepturile omului

§4. Concluzii generale privind natura art. 46 §1 şi §2 din Convenţie

Secţiunea a 2-a. Efectele art. 46 §1 şi §2 din Convenţie

§1. Consideraţii generale privind efectele art. 46 §1 şi §2 din Convenţie

§2. Creditorii obligaţiei de conformare faţă de hotărârile Curţii

§3. Debitorii obligaţiei de conformare faţă de hotărârile Curţii

§4. Concluzii generale privind efectele art. 46 §1 şi §2 din Convenţie

Secţiunea a 3-a. Conţinutul obligaţiei prevăzute de art. 46 §1 şi §2 din Convenţie

§1. Consideraţii generale privind conţinutul obligaţiei prevăzute de art. 46 §1 şi §2 din Convenţie

§2. Obligaţia Statului pârât de a adopta măsuri individuale

§3. Obligaţia Statului pârât de a adopta măsuri generale

§4. Concluzii generale privind conţinutul obligaţiei prevăzute de art. 46 §1 şi §2 din Convenţie

Capitolul al III-lea. Obligaţia de reparare a prejudiciului

Secţiunea 1. Natura art. 41 din Convenţie

§1. Consideraţii generale privind natura art. 41 din Convenţie

§2. Natura art. 41 din Convenţie, în calitatea acesteia de tratat internaţional multilateral

2.1. Competenţa principală a Curţii de a constata încălcarea Convenţiei

2.2. Competenţa subsidiară a Curţii de a acorda satisfacţia echitabilă

§3. Natura art. 41 din Convenţie, în calitatea acesteia de instrument privind drepturile omului

Secţiunea a 2-a. Efectele art. 41 din Convenţie

§1. Consideraţii generale privind efectele art. 41 din Convenţie .

§2. Aspectul pozitiv al efectelor art. 41 din Convenţie

§3. Aspectul negativ al efectelor art. 41 din Convenţie

§4. Concluzii generale privind efectele art. 41 din Convenţie

Secţiunea a 3-a. Părţile art. 41 din Convenţie

§1. Consideraţii generale privind părţile art. 41 din Convenţie

§2. Creditorul obligaţiei de plată a satisfacţiei echitabile

§3. Debitorul obligaţiei de plată a satisfacţiei echitabile

Concluzii generale privind obligaţiile esenţiale în sistemul Convenţiei

Partea a II-a. Subiectele în sistemul Convenţiei

Capitolul I. Subiectele active ale angajării răspunderii Statului pârât

Secţiunea 1. Consideraţii generale privind subiectele active

Secţiunea a 2-a. Plângerile interstatale (art. 33 din Convenţie)

Secţiunea a 3-a. Plângerile individuale (art. 34 din Convenţie)

§1. Persoanele fizice

§2. Organizaţiile neguvernamentale

§3. Grupurile de particulari

Secţiunea a 4-a. Comitetul Miniştrilor (art. 46 §4 din Convenţie)

Secţiunea a 5-a. Concluzii generale privind subiectele active

Capitolul al II-lea. Subiectele pasive ale angajării răspunderii Statului pârât

Secţiunea 1. Consideraţii generale privind subiectele pasive

Secţiunea a 2-a. Competenţa teritorială a Statului pârât

Secţiunea a 3-a. Competenţa extrateritorială a Statului pârât

§1 Exercitarea funcţiilor diplomatice şi consulare

§2. Relaţiile paşnice sau militare interstatale

2.1. Acordul prin tratatele bilaterale

2.2. „Acordul” în urma operaţiunilor militare

Secţiunea a 4-a. Concluzii generale privind subiectele pasive

Capitolul al III-lea. Alte subiecte ale angajării răspunderii Statului pârât

Secţiunea 1. Terţii intervenienţi

§1. Intervenţia conform art. 36 §1 din Convenţie

§2. Intervenţia conform art. 36 §2 din Convenţie

2.1. Statele membre care nu sunt părţi în cauză

2.2. Persoanele interesate, altele decât reclamantul

2.2.1. Statele care nu sunt părţi la Convenţie

2.2.2. Persoanele implicate în procedura internă

2.2.3. Amici curiae stricto sensu

Secţiunea a 2-a. Comisarul pentru Drepturile Omului .

Secţiunea a 3-a. Uniunea Europeană

§1. Aspecte legislative privind aderarea Uniunii la Convenţie

§2. Aspecte juridice şi tehnice ale aderării Uniunii la Convenţie

2.1. Terminologia Convenţiei

2.2. Aderarea la Protocoale

2.3. Mecanismul co-pârâtului

2.4. Articolul 35 şi art. 55 din Convenţie

2.5. Participarea la organele de control

2.6. Subsidiaritatea controlului

Concluzii generale privind subiectele răspunderii Statului pârât

Partea a III-a. Repararea prejudiciului individual

Capitolul I. Principiile reparării prejudiciului individual

Secţiunea 1. Consideraţii generale

Secţiunea a 2-a. Principiul restitutio in integrum.

Secţiunea a 3-a. Principiul caracterului subsidiar

§1. Inexistenţa obligaţiei de epuizare a căilor interne

§2. Regula renunţării la principiul hotărârii separate

§3. Posibilitatea şi imposibilitatea unei reparări integrale

Secţiunea a 4-a. Principiul caracterului discreţionar

Secţiunea a 5-a. Principiul caracterului echitabil

§1. Satisfacţia pentru prejudiciul material

§2. Satisfacţia pentru prejudiciul moral

Secţiunea a 6-a. Concluzii generale

Capitolul al II-lea. Condiţiile reparării prejudiciului individual

Secţiunea 1. Condiţiile restitutio in integrum

§1. Constatarea unei violări

§2. Condiţia existenţei unei victime

2.1. Incompatibilitatea plângerii individuale

2.2. Caracterul vădit neîntemeiat al plângerii individuale

2.3. Caracterul abuziv al plângerii individuale

2.4. Concluzii privind calitatea de victimă

§3. Posibilitatea de restitutio in integrum

§4. Identificarea măsurii celei mai potrivite

Secţiunea a 2-a. Condiţiile pentru satisfacţia echitabilă

§1. Condiţia constatării unei violări

§2. Condiţia existenţei unui prejudiciu

2.1. Noţiunea de parte vătămată

2.2. Noţiunea de prejudiciu important

§3. Condiţia formulării cererii

Capitolul al III-lea. Modalităţi de reparare prin restitutio in integrum

Secţiunea 1. Consideraţii generale privind repararea prin restitutio in integrum

Secţiunea a 2-a. Cazul art. 1 din Protocolul nr. 1 la Convenţie

§1. Ipoteza deposedării ilicite

1.1. Constatarea imposibilităţii restitutio in integrum

1.2. Nepronunţarea asupra posibilităţii restituirii

§2. Ipoteza deposedării licite

§3. Exproprierea indirectă

Secţiunea a 3-a. Cazul art. 5 din Convenţie

Secţiunea a 4-a. Cazul art. 6 din Convenţie

§1. Contenciosul în injoncţiune

§2. Contenciosul în anulare

2.1. Jurisprudenţa Curţii

2.2. Dispoziţiile soft-law

2.3. Procedura de revizuire

Secţiunea a 5-a. Alte cazuri de restitutio in integrum

Secţiunea a 6-a. Injoncţiunea implicită

Secţiunea a 7-a. Refuzul de injoncţiune .

Secţiunea a 8-a. Concluzii generale privind repararea prin restitutio in integrum

Capitolul al IV-lea. Modalităţi de reparare prin satisfacţia echitabilă

Secţiunea 1. Consideraţii generale privind repararea prin satisfacţie

Secţiunea a 2-a. Indemnizaţia pecuniară

§1. Repararea prejudiciului material

1.1. Prejudiciul efectiv

1.2. Beneficiul nerealizat

1.2.1. Jurisprudenţa Curţii

1.2.2. Consideraţii teoretice

1.3. Pierderea unei şanse

§2. Repararea prejudiciului moral

2.1. Prejudiciul persoanelor fizice

2.1.1. Constatarea existenţei prejudiciului

2.1.2. Cuantumul indemnizaţiei

2.2. Prejudiciul persoanelor juridice

Secţiunea a 3-a. Constatarea violării

§1. Jurisprudenţa Curţii .

§2. Consideraţii teoretice

Secţiunea a 4-a. Concluzii generale privind repararea prin satisfacţie

Capitolul al V-lea. Restituirea cheltuielilor de judecată

Secţiunea 1. Consideraţii generale privind cheltuielile de judecată

Secţiunea a 2-a. Limitele subiective şi obiective ale restituirii cheltuielilor de judecată

§1. Inexistenţa dreptului Statelor la restituirea cheltuielilor de judecată

§2. Asistenţa judiciară acordată de Curte reclamantului

Secţiunea a 3-a. Condiţiile restituirii cheltuielilor de judecată

§1. Cererea specifică de restituire a cheltuielilor de judecată

§2. Existenţa reală a cheltuielilor de judecată solicitate

§3. Legătura de cauzalitate cu violările constatate

§4. Caracterul rezonabil al cuantumului cheltuielilor de judecată

Secţiunea a 4-a. Concluzii generale privind cheltuielile de judecată

Capitolul al VI-lea. Alte probleme privind repararea prejudiciului

Secţiunea 1. Moneda de plată a sumelor acordate

Secţiunea a 2-a. Termenul de plată a sumelor acordate

Secţiunea a 3-a. Dobânzile aferente sumelor acordate

§1. Daunele cominatorii

§2. Daunele remuneratorii

§3. Daunele punitive

Secţiunea a 4-a. Sesizabilitatea sumelor acordate

§1. Jurisprudenţa Curţii

§2. Practica Comitetului Miniştrilor

Concluzii privind modalităţile de reparare a prejudiciului individual .

Capitolul al VII-lea. Proceduri speciale de reparare a prejudiciului individual

Secţiunea 1. Consideraţii generale privind procedurile speciale

Secţiunea a 2-a. Prevenirea producerii sau agravării prejudiciului individual prin măsuri provizorii

§1. Consacrarea competenţei de a dispune măsuri provizorii

§2. Condiţiile necesare pentru dispunerea măsurilor provizorii

2.1. Sfera subiectelor active şi pasive

2.2. Condiţii de admisibilitate, natură şi scop

2.2.1. Condiţia urgenţei

2.2.2. Existenţa prejudiciului

2.2.3. Aparenţa violării

§3. Forţa obligatorie a măsurilor dispuse

3.1. Jurisprudenţa Curţii

3.1.1. Jurisprudenţa iniţială

3.1.2. Revirimentul jurisprudenţial

3.2. Consideraţii teoretice

3.3. Propuneri evolutive

Secţiunea a 3-a. Repararea prejudiciului individual prin regulamentul amiabil

§1. Consideraţii generale privind regulamentul amiabil

§2. Natura juridică a regulamentului amiabil

2.1. Caracteristicile procedurale

2.2. Caracteristicile substanţiale

§3. Radierea cauzei în urma verificării regulamentului amiabil

§4. Închiderea dosarului în urma executării regulamentului amiabil

Secţiunea a 4-a. Concluzii generale privind procedurile speciale

Partea a IV-a. Repararea prejudiciului colectiv

Capitolul I. Principiul reparării prejudiciului colectiv

Secţiunea 1. Principiul libertăţii de alegere a modalităţilor de reparare

Secţiunea a 2-a. Excepţii intrinseci de la principiul libertăţii de alegere

Secţiunea a 3-a. Excepţii extrinseci de la principiul libertăţii de alegere

Secţiunea a 4-a. Concluzii privind principiul reparării prejudiciului colectiv

Capitolul al II-lea. Condiţiile reparării prejudiciului colectiv

Secţiunea 1. Consideraţii privind condiţiile reparării prejudiciului colectiv

Secţiunea a 2-a. Condiţia existenţei unei violări

§1. Obligaţia de respectare a drepturilor omului

§2. Obligaţia de respectare a celorlalte obligaţii

2.1. Obligaţia de a se conforma hotărârilor Curţii

2.2. Obligaţiile reciproce asumate de Statele părţi

Secţiunea a 3-a. Condiţia existenţei unui prejudiciu

Secţiunea a 4-a. Condiţia legăturii de cauzalitate

Secţiunea a 5-a. Condiţia formulării cererii

Secţiunea a 6-a. Concluzii privind condiţiile reparării prejudiciului colectiv

Capitolul al III-lea. Repararea prejudiciului colectiv în (cvasi) cauzele pilot

Secţiunea 1. Geneza procedurii şi hotărârilor pilot

Secţiunea a 2-a. Procedura cauzelor (cvasi) pilot

Secţiunea a 3-a. Constatarea unei probleme structurale

Secţiunea a 4-a. Repararea prin restitutio in integrum

§1. Reclamantul în cauza pilot

§2. Persoanele aflate în situaţii similare

§3. Categoria „terţelor victime”

Secţiunea a 5-a. Repararea prin satisfacţia echitabilă .

Secţiunea a 6-a. Jurisprudenţa privind cauzele similare

Secţiunea a 7-a. Concluzii privind (cvasi) cauzele pilot

Capitolul al IV-lea. Repararea prejudiciului colectiv în cauzele interstatale

Secţiunea 1. Jurisprudenţa privind repararea prejudiciului în cazul plângerilor interstatale

Secţiunea a 2-a. Consideraţii teoretice privind repararea prejudiciului în cazul plângerilor interstatale

§1. Repararea prejudiciului în cazul violării obligaţiei de respectare a drepturilor omului

§2. Repararea prejudiciului în cazul violării obligaţiei de a se conforma hotărârilor Curţii

§3. Repararea prejudiciului cauzat prin încălcarea celorlalte clauze ale Convenţiei

Secţiunea a 3-a. Concluzii privind repararea prejudiciului în plângerile interstatale

Concluzii finale

Bibliografie

Hotărâri, decizii şi rezoluţii citate

Index

ISBN: 978-606-678-588-4
Titlul cartii: Repararea prejudiciului in contenciosul european al drepturilor omului
Autor (i):: Corina-Ruxandra Popescu
Publicat de: Editura Hamangiu
Data aparitiei: 24 Mai 2013
Formatul: Carte in format tiparit
Numar de pagini: 480