Limba: RO
Currency: RON
  • RON
Bine ai venit in libraria noastra online! |

Cosul de Cumparaturi

0 items

Dropdown Categories

Drept civil. Succesiuni. Caiet de seminar | Carte de: Genoiu Ilioara

Code: 978-606-18-0196-1 | Rating: Rating: 10
Descriere

Drept civil. Succesiuni. Caiet de seminar | Autor: Genoiu Ilioara este o lucrare cu un pronunţat caracter practic, cuprinzând sinteze, probleme de seminar şi bibliografia aferentă.

Sintezele conţin prezentarea sistematizată a problematicii moştenirilor, fiind realizate, în partea finală, inventare ale noutăţilor consacrate de Codul civil în vigoare (prin raportare la Codul civil de la 1864).

În cadrul problemelor de seminar, sunt propuse teme de reflecţie, teme pentru referate, întrebări clasice (posibile subiecte de examen), teste grilă (cu una, cu mai multe variante sau fără vreo variantă corectă de răspuns) şi speţe. Structurată astfel, cartea se doreşte a fi un instrument util pentru studenţii de la programele de studii Drept şi Administraţie publică, ajutându-i pe aceştia să-şi pregătească examenul de semestru la disciplina „Drept succesoral”, examenul de licenţă la disciplina „Drept civil”, precum şi examenele ulterioare absolvirii studiilor de licenţă (precum cel pentru admiterea la Institutul Naţional al Magistraturii sau cel pentru primirea în profesia de avocat).

Detalii tehnice

ISBN: 978-606-18-0196-1
Titlul cartii: Drept civil. Succesiuni. Caiet de seminar
Autor (i):: Genoiu Ilioara
Autor | Autori: Genoiu Ilioara
Publicat de: Editura C.H. Beck
Data aparitiei: 27 Mai 2013
Formatul: Carte in format tiparit
Numar de pagini: 312
Price: 34.90 Lei
Cantitate:
Trimite unui prieten Voteaza / Scrie opinia ta Adauga la lista de dorinte Compara cu alte produse

CUPRINS:

Abrevieri

Titlul I. Consideraţii generale privind materia moştenirii

Capitolul I. Noţiunea şi felurile moştenirii

Secţiunea 1. Sinteze

§1. Precizări terminologice

§2. Noţiunea de moştenire

§3. Reglementarea legală a moştenirii

§4. Felurile moştenirii

§5. Enumerarea noutăţilor aduse de Codul civil în vigoare faţă de reglementarea anterioară

Secţiunea a 2-a. Probleme de seminar

§1. Teme de reflecţie

§2. Temă pentru referat

§3. Întrebări

§4. Teste grilă

§5. Speţă

Capitolul II. Caracterele juridice ale transmiterii moştenirii

Secţiunea 1. Sinteze

§1. Transmiterea moştenirii este o transmisiune mortis causa

§2. Transmiterea moştenirii este o transmisiune universală

§3. Transmiterea moştenirii este o transmisiune unitară

§4. Transmiterea moştenirii este o transmisiune indivizibilă

§5. Enumerarea noutăţilor aduse de Codul civil în vigoare faţă de reglementarea anterioară

Secţiunea a 2-a. Probleme de seminar

§1. Teme de reflecţie

§2. Temă pentru referat

§3. Întrebări

§4. Teste grilă

§5. Speţă

Capitolul III. Deschiderea moştenirii

Secţiunea 1. Sinteze

§1. Consideraţii generale

§2. Data deschiderii moştenirii

§3. Locul deschiderii moştenirii

§4. Enumerarea noutăţilor aduse de Codul civil în vigoare faţă de reglementarea anterioară

Secţiunea a 2-a. Probleme de seminar

§1. Teme de reflecţie

§2. Temă pentru referat

§3. Întrebări

§4. Teste grilă

§5. Speţă

Capitolul IV. Condiţiile dreptului la moştenire

Secţiunea 1. Sinteze

§1. Enumerare

§2. Capacitatea de a moşteni

§3. Nedemnitatea succesorală

§4. Vocaţia la moştenire

Secţiunea a 2-a. Probleme de seminar

§1. Teme de reflecţie

§2. Teme pentru referat

§3. Întrebări

§4. Teste grilă

§5. Speţă

Bibliografie

Titlul II. Devoluţiunea succesorală legală

Capitolul I. Principiile devoluţiunii succesorale legale

Secţiunea 1. Sinteze

§1. Consideraţii generale

§2. Principiul chemării rudelor la moştenire în ordinea claselor de moştenitori

§3. Principiul proximităţii gradului de rudenie în cadrul aceleiaşi clase de moştenitori

§4. Principiul egalităţii între rudele din aceeaşi clasă şi de acelaşi grad

§5. Reprezentarea succesorală

Secţiunea a 2-a. Probleme de seminar

§1. Teme de reflecţie

§2. Teme pentru referat

§3. Întrebări

§4. Teste grilă

Capitolul II. Drepturile succesorale ale soţului supravieţuitor al defunctului

Secţiunea 1. Sinteze

§1. Consideraţii generale

§2. Un drept de moştenire, în concurs cu oricare dintre clasele de moştenitori sau, în lipsa acestora, un drept de moştenire exclusiv

§3. Un drept de abitaţie

§4. Un drept special de moştenire

§5. Procedură de calcul

§6. Enumerarea noutăţilor aduse de Codul civil în vigoare faţă de reglementarea anterioară

Secţiunea a 2-a. Probleme de seminar

§1. Teme de reflecţie

§2. Teme pentru referat

§3. Întrebări

§4. Teste grilă

§5. Speţă

Capitolul III. Drepturile succesorale ale rudelor defunctului

Secţiunea 1. Sinteze

§1. Clasa I de moştenitori legali (clasa descendenţilor)

§2. Clasa a II-a de moştenitori legali (clasa ascendenţilor privilegiaţi şi a colateralilor privilegiaţi)

§3. Clasa a III-a de moştenitori legali (clasa ascendenţilor ordinari)

§4. Clasa a IV-a de moştenitori legali (clasa colateralilor ordinari)

§5. Tabel recapitulativ

§6. Enumerarea noutăţilor aduse de Codul civil în vigoare faţă de reglementarea anterioară

Secţiunea a 2-a. Probleme de seminar

§1. Teme de reflecţie

§2. Teme pentru referat

§3. Întrebări

§4. Teste grilă

§5. Speţă

Capitolul IV. Moştenirea vacantă

Secţiunea 1. Sinteze

§1. Noţiune

§2. Beneficiari

§3. Natură juridică

§4. Particularităţi

§5. Situaţii atipice

§6. Enumerarea noutăţilor aduse de Codul civil în vigoare faţă de reglementarea anterioară

Secţiunea a 2-a. Probleme de seminar

§1. Temă de reflecţie

§2. Temă pentru referat

§3. Întrebări

§4. Teste grilă

§5. Speţă

Bibliografie

Titlul III. Devoluţiunea testamentară a moştenirii

Capitolul I. Testamentul

Secţiunea 1. Consideraţii generale

§1. Noţiune

§2. Caractere juridice

§3. Cuprins

§4. Probă

§5. Interpretare

§6. Condiţii esenţiale de validitate

§7. Enumerarea noutăţilor aduse de Codul civil în vigoare faţă de reglementarea anterioară

Secţiunea a 2-a. Formele testamentului

§1. Enumerare

§2. Testamentele ordinare

§3. Testamentele privilegiate

§4. Testamentul sumelor şi valorilor depozitate

§5. Conversiune

§6. Tabel sintetic

§7. Enumerarea noutăţilor aduse de Codul civil în vigoare faţă de reglementarea anterioară

Secţiunea a 3-a. Probleme de seminar

§1. Teme de reflecţie

§2. Teme pentru referat

§3. Întrebări

§4. Teste grilă

§5. Speţă

Capitolul II. Principalele dispoziţii testamentare

Secţiunea 1. Legatul

§1. Noţiune

§2. Condiţii

§3. Clasificare

§4. Enumerarea noutăţilor aduse de Codul civil în vigoare faţă de reglementarea anterioară

§5. Ineficacitatea legatului

Secţiunea a 2-a. Dezmoştenirea

§1. Noţiune

§2. Feluri

§3. Efecte

§4. Nulitate

§5. Enumerarea noutăţilor aduse de Codul civil în vigoare faţă de reglementarea anterioară

Secţiunea a 3-a. Execuţia testamentară

§1. Noţiune

§2. Modalităţi de desemnare

§3. Cine poate fi executor testamentar?

§4. Pluralitatea de executori testamentari

§5. Natură juridică

§6. Atribuţii

§7. Transmitere

§8. Încetare

§9. Enumerarea noutăţilor aduse de Codul civil în vigoare faţă de reglementarea anterioară

Secţiunea a 4-a. Probleme de seminar

§1. Teme de reflecţie

§2. Teme pentru referat

§3. Întrebări

§4. Teste grilă

§5. Speţă

Capitolul III. Limitele dreptului de a dispune asupra moştenirii

Secţiunea 1. Sinteze

Subsecţiunea 1. Oprirea actelor juridice asupra moştenirii nedeschise

Subsecţiunea a 2-a. Oprirea substituţiilor fideicomisare graduale şi veşnice

§1. Noţiune şi reglementare legală

§2. Condiţii

§3. Efecte

§4. Ineficacitate

§5. Revizuirea sarcinii administrării bunului/lor

§6. Liberalităţile reziduale

§7. Enumerarea noutăţilor aduse de Codul civil în vigoare faţă de reglementarea anterioară

Subsecţiunea a 3-a. Oprirea liberalităţilor care încalcă rezerva succesorală

§1. Noţiune şi reglementare legală

§2. Caractere juridice

§3. Întindere

§4. Calculul rezervei succesorale şi al cotităţii disponibile

§5. Reducţiunea liberalităţilor excesive

ISBN: 978-606-18-0196-1
Titlul cartii: Drept civil. Succesiuni. Caiet de seminar
Autor (i):: Genoiu Ilioara
Autor | Autori: Genoiu Ilioara
Publicat de: Editura C.H. Beck
Data aparitiei: 27 Mai 2013
Formatul: Carte in format tiparit
Numar de pagini: 312

by Admin 2013, 30 May 2013

cartea se doreşte a fi un instrument util pentru studenţii de la programele de studii Drept şi Administraţie publică, ajutându-i pe aceştia să-şi pregătească examenul de semestru la disciplina „Drept succesoral”, examenul de licenţă la disciplina „Drept civil”, precum şi examenele ulterioare absolvirii studiilor de licenţă (precum cel pentru admiterea la Institutul Naţional al Magistraturii sau cel pentru primirea în profesia de avocat).