Limba: RO
Currency: RON
  • RON
Bine ai venit in libraria noastra online! |

Cosul de Cumparaturi

0 items

Dropdown Categories

Legea societatilor si 7 legi uzuale [Actualizare la data: 30 aprilie 2013]

Code: 978-606-678-630-0 | Rating: Rating: 08
Descriere

EXTRAS:

Detalii tehnice

ISBN: 978-606-678-630-0
Titlul cartii: Legea societatilor si 7 legi uzuale [Actualizare la data: 30 aprilie 2013]
Autor (i):: Colectiv Editura Hamangiu
Publicat de: Editura Hamangiu
Colectia: Legislatie
Data aparitiei: 10 Mai 2013
Formatul: Carte in format tiparit
Numar de pagini: 304
Price: 12.00 Lei
Cantitate:
Trimite unui prieten Voteaza / Scrie opinia ta Adauga la lista de dorinte Compara cu alte produse

Cuprins general

Legea societăţilor nr. 31/1990

1. Decretul-lege nr. 122/1990 privind autorizarea şi funcţionarea în România a reprezentanţelor societăţilor comerciale şi organizaţiilor economice străine

2. Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii

3. Legea nr. 161/2003 – Titlul V. Grupurile de interes economic

4. Ordonanţa de urgenţă nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice

5. Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului

6. Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice

7. O.U.G. nr. 116/2009 pentru instituirea unor măsuri privind activitatea de înregistrare în registrul comerţului

Cuprins

(Detalii)

Titlul I. Dispoziţii generale

Titlul II. Constituirea societăţilor

Capitolul I. Actul constitutiv al societăţii

Capitolul II. Formalităţi specifice pentru constituirea societăţii pe acţiuni prin subscripţie publică

Capitolul III. Înmatricularea societăţii

Capitolul IV. Efectele încălcării cerinţelor legale de constituire a societăţii

Capitolul V. Unele dispoziţii procedurale

Titlul III. Funcţionarea societăţilor

Capitolul I. Dispoziţii comune

Capitolul II. Societăţile în nume colectiv

Capitolul III. Societăţile în comandită simplă

Capitolul IV. Societăţile pe acţiuni

Secţiunea I. Despre acţiuni

Secţiunea a II-a. Despre adunările generale

Secţiunea a III-a. Despre administraţia societăţii

Subsecţiunea I. Sistemul unitar

Subsecţiunea a II-a. Sistemul dualist

A. Directoratul

B. Consiliul de supraveghere

Subsecţiunea a III-a. Dispoziţii comune pentru sistemul unitar şi sistemul dualist

Secţiunea a IV-a. Auditul financiar, auditul intern şi cenzorii

Secţiunea a V-a. Despre emiterea de obligaţiuni

Secţiunea a VI-a. Despre registrele societăţii şi despre situaţiile financiare anuale

Capitolul V. Societăţile în comandită pe acţiuni

Capitolul VI. Societăţile cu răspundere limitată

Titlul IV. Modificarea actului constitutiv

Capitolul I. Dispoziţii generale

Capitolul II. Reducerea sau majorarea capitalului social

Titlul V. Excluderea şi retragerea asociaţilor

Titlul VI. Dizolvarea, fuziunea şi divizarea societăţilor

Capitolul I. Dizolvarea societăţilor

Capitolul II. Fuziunea şi divizarea societăţilor

Capitolul III. Fuziunea transfrontalieră

Secţiunea 1. Domeniul de aplicare. Competenţa jurisdicţională

Secţiunea a 2-a Etape. Efecte. Nulitate

Titlul VII. Lichidarea societăţilor

Capitolul I. Dispoziţii generale

Capitolul II. Lichidarea societăţilor în nume colectiv, în comandită simplă sau cu răspundere limitată

Capitolul III. Lichidarea societăţilor pe acţiuni şi în comandită pe acţiuni

Titlul VII1 . Societatea europeană

Titlul VIII. Infracţiuni

Titlul IX. Dispoziţii finale şi tranzitorii

Dispoziţii tranzitorii cuprinse în actele normative de modificare şi completare a Legii nr. 31/1990, republicată


 
ISBN: 978-606-678-630-0
Titlul cartii: Legea societatilor si 7 legi uzuale [Actualizare la data: 30 aprilie 2013]
Autor (i):: Colectiv Editura Hamangiu
Publicat de: Editura Hamangiu
Colectia: Legislatie
Data aparitiei: 10 Mai 2013
Formatul: Carte in format tiparit
Numar de pagini: 304

by Admin 2013, 14 May 2013

Aflata la cea de-a 14-a editie, lucrarea cuprinde, pe langa Legea societatilor, si actele normative care reglementeaza regimul juridic al reprezentantelor societatilor straine, al IMM-urilor, al grupurilor de interes economic, legea registrului comertului si legea care reglementeaza formalitatile de inregistrare la registrul comertului, ordonanta privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu toate modificarile intervenite pana la data de 30 aprilie 2013.