Limba: RO
Currency: RON
  • RON
Bine ai venit in libraria noastra online! |

Cosul de Cumparaturi

0 items

Dropdown Categories

Introducere in dreptul penal al mediului | Carte de: Mircea Dutu

Code: 978-606-678-626-3 | Rating: Rating: 08
Descriere

Consideraţii generale în legătură cu intervenţia penală în protecţia mediului

Înţeles, în sens larg, ca o ramură de drept având ca obiect studierea incriminării şi sancţionării de către stat a acţiunilor de natură a crea o tulburare în societate, dreptul penal nu creează, de cele mai multe ori, el însuşi, o obligaţie nouă, a cărei nerespectare să o pedepsească, ci se mărgineşte să asigure şi să aducă o sancţiune mai energică, suplimentară şi specifică încălcărilor regulilor stabilite de celelalte ramuri de drept.

Este, aşadar, din această perspectivă, un drept sancţionator, la care se recurge pentru a găsi sancţiuni suficiente în vederea asigurării respectării obligaţiilor edictate în diverse domenii şi aceasta cu atât mai mult cu cât ramura de drept respectivă este una tânără, în plin proces de afirmare a autonomiei şi specificităţii sale şi care, în acest context, nu dispune încă de sancţiuni proprii, suficient de eficiente şi instituie reguli noi, dificil de a le face rapid şi pe deplin acceptate.

Detalii tehnice

ISBN: 978-606-678-626-3
Titlul cartii: Introducere in dreptul penal al mediului
Autor (i):: Mircea Dutu
Publicat de: Editura Hamangiu
Data aparitiei: 30 Aprilie 2013
Formatul: Carte in format tiparit
Numar de pagini: 288
Price: 39.00 Lei
Cantitate:
Trimite unui prieten Voteaza / Scrie opinia ta Adauga la lista de dorinte Compara cu alte produse

EXTRAS:

 

Cuprins

Listă de abrevieri

Prefaţă

Introduction to Environmental Criminal Law. Summary

Introducere

1. Consideraţii generale în legătură cu intervenţia penală în protecţia mediului

2. Semnificaţiile principiului precauţiei în materia penală

Capitolul I. Valori majore protejate: dreptul fundamental la mediu sănătos şi echilibrat ecologic şi mediul „bun public”

1. Mediul, un concept complex?

2. Recunoaşterea şi garantarea constituţional-legislativă a dreptului fundamental la mediu în România

2.1. Emergenţa legislativă .

2.2. O nouă viziune asupra drepturilor omului: rolul Convenţiei (europene) pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale

2.3. Contribuţia reglementărilor internaţionale

2.4. Consacrarea dreptului la un mediu sănătos în Constituţia revizuită

2.5. Dreptul de proprietate şi dreptul la mediu

2.6. Implicaţiile recunoaşterii şi garantării constituţionale a dreptului la mediu sănătos şi echilibrat ecologic

2.7. Justiţiabilitatea dreptului fundamental la mediu sănătos şi echilibrat ecologic

Capitolul II. Dimensiuni,particularităţi şi trăsături ale dreptului penal al mediului

Consideraţii introductive

1. Evoluţia reglementărilor în materie

2. Necesitatea (obligaţia) afirmării unui drept penal al mediului

3. Contribuţia directivei nr. 2008/99/CE la impunerea şi dezvoltarea dreptului penal al mediului

4. Sediul materiei

5. Particularităţi ale penalului în domeniul protecţiei mediului

6. De la dependenţa administrativă absolută, la autonomia specifică

7. Sancţionarea penală a nerespectării unor obligaţii administrative. Dependenţa de dreptul administrativ .

8. Cazul generării unui pericol concret

9. Un delict de mediu autonom

10. Consideraţii de drept comparat privind incriminările de mediu

11. Crima internaţională de mediu

12. Dreptul penal al mediului şi fenomenul mondializării

13.Elemente pentru o definiţie. Concluzii

14. Dreptul penal forestier(silvic)

15. Dreptul penal al urbanismului

Capitolul III. Corelarea răspunderii penale cu celelalte forme de răspundere pentru prejudiciile aduse mediului

Introducere

1. Noţiunea de daună ecologică

2. Dimensiuni specifice ale prejudiciului adus mediului

3. Regimul general alrăspunderii de mediu (reglementat de art. 95 dinOrdonanţa de urgenţă aGuvernului nr. 195/2005)

4. Răspunderea de mediu privind prevenirea şi repararea daunelor aduse mediului

4.1.Prejudicii vizate

4.2. Regimulrăspunderii de mediu

4.3. Dreptul la acţiune

4.4. Repararea prejudiciilor aduse mediului

4.5. Natura juridică a răspunderii de mediu

4.6.Particularităţi ale răspunderii de mediu

4.7. Regimul general alrăspunderii de mediu şiregimul special instituit prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 68/2007

5. Răspunderea (repararea) civilă a daunei ecologice

5.1. Răspunderea bazată pe vinovăţie

5.2. Răspunderea independentă de culpă, din fapta lucrurilor

5.3. Răspunderea pentru tulburările de vecinătate

5.4. Răspunderea civilă derivată din săvârşirea unei contravenţii de mediu

5.5. Răspunderea civilă rezultată din comiterea unei infracţiuni

6. Răspunderea obiectivă de origine legislativă

7. Răspunderea pentru prejudiciile cauzate de produsele cu defecte

8. Concluzii

9. Corelaţia între Directiva 2004/35/CE privind răspunderea de mediu şi Directiva 2008/99/CE privind apărarea mediului prin intermediul dreptului penal

Capitolul IV. Dreptul internaţional penal al mediului

I. Convenţia Consiliului Europei din 4 noiembrie 1998 privind protecţia mediului prin dreptul penal

II. Infracţiuni privind poluarea mediului

1. Infracţiuni privind poluarea produsă de către nave

1.1. Cazul ERIKA

III. Represiunea penală a comerţului internaţional ilicit cu implicaţii ecologice

1. Infracţiuni vizând comerţul ilicit cu specii ameninţate cu dispariţia

2. Infracţiuni privind prevenirea şi combaterea comerţului ilegal cu lemn şi alte produse derivate

3. Infracţiuni vizând comerţul cu produse chimice periculoase.

4. Infracţiuni referitoare la comerţul ilicit cu substanţe care distrug stratul de ozon

5. Infracţiuni referitoare la comerţul ilicit cu organisme modificate genetic

IV. Infracţiuni la regimul protecţiei fizice a materialelor nucleare

1. Determinarea infracţiunilor

2. Determinarea competenţei judiciare

V.Alte infracţiuni internaţionale de mediu

Capitolul V. Dreptul penal unional-european al mediului

1. Emergenţa unui drept penal unional-european.

2. Formarea dreptului penal unional-european al mediului

2.1. Regimul juridic aferentDirectivei 2008/99/CE

2.2. Infracţiunea de poluare cauzată de nave

Capitolul VI. Dimensiuni şi probleme ale dreptului român al mediului

I. Consideraţii privind incriminările vizând protecţia mediului.

II. Răspunderea penală a persoanei juridice

1. Răspunderea socială şi răspunderea penală a întreprinderii (persoanei juridice)

2. Răspunderea persoanei juridice pentru infracţiuni ecologice

3. Contribuţia Consiliului Europei la reglementarea răspunderii penale a persoanei juridice

4. Răspunderea (penală) a persoanei juridice în dreptul U.E.

5. Răspunderea persoanei juridice în dreptul international

6. Răspunderea penală a persoanei juridice în dreptul român

6.1. Reglementarea răspunderii penale a persoanei juridice în Codul penal

6.2. Comparaţie între pedeapsa complementară prevăzută în art. 713 Cod penal (art. 140 din noul Cod penal) şi sancţiunea prevăzută în art. 17 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare

Capitolul VII. Oportunitatea, posibilitatea şi particularităţile jurisdicţiilor specializate în materie de mediu. Consideraţii introductive

1. Elemente de drept comparat

1.1. Austria

1.2. Belgia

1.3. Finlanda

1.4. Noua Zeelandă

1.5. Suedia

1.6. Experienţa Republicii Chile

2. Valoarea exemplului

3. Contribuţia Convenţiei de la Aarhus (1998) la promovarea jurisdicţiilor specializate în probleme de mediu

4. Recurgerea la arbitraj pentru soluţionarea conflictelor de mediu

5. Situaţia din dreptul român

6. Un proces evolutiv

Concluzii

Capitolul VIII. Criminologia mediului

1. Preliminarii

2. Rolul decisiv al Şcolii de la Chicago

2.1. Contribuţiile „Şcolii ecologice”

3. Constituirea criminologiei mediului

4. Elemente definitorii ale criminologiei mediului

5. Concluzii şi delimitări conceptuale

Capitolul IX. Criminalistica în domeniul infracţiunilor de mediu. Criminalistica nucleară

Capitolul X. Concluzii. Spre un drept penal al ecosistemului?

Bibliografie (selectivă)

ISBN: 978-606-678-626-3
Titlul cartii: Introducere in dreptul penal al mediului
Autor (i):: Mircea Dutu
Publicat de: Editura Hamangiu
Data aparitiei: 30 Aprilie 2013
Formatul: Carte in format tiparit
Numar de pagini: 288

by Admin 2013, 10 May 2013

Drept sanctionator prin excelenta, dreptul penal vine in ajutorul asigurarii respectarii normelor de drept al mediului, alaturi de mijloacele proprii acesteia, rol pentru care are nevoie de importante ajustari si adaptari. Intersectarea dintre dreptul penal si dreptul mediului a imbracat si generat o forma juridica specifica, marcata de caracterul traditional si particularizat al primului, si de noutatea, modernitatea si complexitatea celui de-al doilea.