Limba: RO
Currency: RON
  • RON
Bine ai venit in libraria noastra online! |

Cosul de Cumparaturi

0 items

Dropdown Categories

Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare si 12 legi uzuale [2013]

Code: 978-606-522-807-8
Descriere

EXTRAS:

Art. 15. (1) De la data deschiderii cărţilor funciare din oficiu, registrele de transcripţiuni şi inscripţiuni, cărţile funciare şi orice alte evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară se vor înlocui, pentru sectoarele cadas - trale respective, cu planul cadastral şi noile cărţi funciare. Vechile evidenţe se păstrează în arhiva biroului teritorial şi pot fi consultate pentru istoric. Identificarea şi numerotarea imobilelor cuprinse în titlurile de proprietate emise în baza legilor fondului funciar sau alte acte de proprietate, planuri şi alte evidenţe cadastrale şi de publicitate imobiliară anterioare realizării cadastrului şi deschiderii noilor cărţi funciare îşi pierd valabilitatea.

(2) Sarcinile care sunt stinse prin împlinirea termenului sau din orice alt motiv nu vor mai fi înscrise în cărţile funciare, iar dacă s-au înscris, acestea vor fi radiate la cererea proprietarului imobilului, a oricărei persoane inte - resate sau din oficiu.

(3) În cazul imobilelor înscrise în cartea funciară ca urmare a finaliză - rii lucrărilor de înregistrare sistematică pe unitatea administrativ-teritorială respectivă, dovada dreptului de proprietate se face cu extrasul de carte funciară. Dovada delimitării unui imobil faţă de alte imobile se face numai cu extrasul din planul cadastral.

Detalii tehnice

ISBN: 978-606-522-807-8
Titlul cartii: Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare si 12 legi uzuale
Autor (i):: Colectiv Editura Hamangiu
Publicat de: Editura Hamangiu
Colectia: Legislatie
Data aparitiei: 1 Aprilie 2013
Formatul: Carte in format tiparit
Numar de pagini: 368
Price: 15.00 Lei
Cantitate:
Trimite unui prieten Voteaza / Scrie opinia ta Adauga la lista de dorinte Compara cu alte produse

EXTRAS:

 

Cuprins general Legea nr. 7/199 6 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare

1. Hot ărârea nr. 1288/2012 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Ca dastru şi Publicitate Imobiliară

2. Regulamentul de organizare şi funcţionare a birourilor de cadastru şi publicitate imobiliară

3. Regulament privind conţinutul, modul de întocmire şi recepţie a documentaţiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară

4. Ordinul nr. 534/2001 privind aprobarea Normelor tehnice pentru introducerea cadastrului general

5. Ordinul nr. 61/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind procedurile de avizare, contractare, plată şi desemnare a persoanelor fizice sau juridice autorizate să execute documentaţii tehnice necesare realizării cărţii funciare şi publicităţii imobiliare

6. Ordinul nr. 537/2001 pentru aprobarea Regulamentului privind controlul activităţii persoanelor fizice şi juridice autorizate să realizeze şi să verifice lucrări de specialitate în domeniile cadastrului, geodeziei şi cartografiei pe teritoriul României

7. Ordinul nr. 897/798/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind conţinutul documentaţiilor referitoare la scoaterea terenurilor din circuitul agricol

8. Ordin nr. 212/1282/2006 privind aprobarea tarifului unic pentru activităţile specifice desfăşurate de Agenţia CP • IV Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi de instituţiile sale subordonate, perceput pentru terenurile agricole

9. Ordin nr. 58/274/2002 pentru aprobarea onorariilor minime şi maxime corespunzătoare activităţilor de specialitate desfăşurate de persoane fizice şi juridice autorizate în scopul efectuării înscrierilor cu caracter nedefinitiv în cărţile funciare

10. Ordinul nr. 39/2009 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi unităţile sale subordonate şi a taxei de autorizare pentru persoanele care realizează lucrări de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei şi cartografiei

11. Ordinul nr. 309/2010 pentru aprobarea Protocolului de colaborare încheiat între Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România privind modul de efectuare a operaţiunilor de publicitate imobiliară, în aplicarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

12. Ordinul nr. 558/2006 privind stabilirea persoanelor împuternicite să constate contravenţiile şi faptele ce pot fi considerate infracţiuni şi să aplice sancţiunile pentru contravenţiile constatate

 

ISBN: 978-606-522-807-8
Titlul cartii: Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare si 12 legi uzuale
Autor (i):: Colectiv Editura Hamangiu
Publicat de: Editura Hamangiu
Colectia: Legislatie
Data aparitiei: 1 Aprilie 2013
Formatul: Carte in format tiparit
Numar de pagini: 368