Limba: RO
Currency: RON
  • RON
Bine ai venit in libraria noastra online! |

Cosul de Cumparaturi

0 items

Dropdown Categories

Codul muncii si Legea dialogului social [Editia a 4-a] 2013

Code: 978-606-522-803-0 | Rating: Rating: 08
Descriere

EXTRAS:

Capitolul II. Executarea contractului individual de muncă

Art. 37. [Principiul negocierii]

Drepturile şi obligaţiile privind relaţiile de muncă dintre angajator şi salariat se stabilesc potrivit legii, prin negociere, în cadrul contractelor colective de muncă şi al contractelor individuale de muncă.

Art. 38. [Interdicţia renunţării la drepturile recunoscute salariaţilor prin lege]

Salariaţii nu pot renunţa la drepturile ce le sunt recu - noscute prin lege. Orice tranzacţie prin care se urmăreşte renunţarea la drepturile recunoscute de lege salariaţilor sau limitarea acestor drepturi este lovită de nulitate.

Notă: A se vedea Convenţia OIM nr. 95/1949 privind protecţia salariatului, ratifi cată de România prin Decretul nr. 284/1973 (B. Of. nr. 81 din 6 iunie 1973): „Art. 6. Se interzice celui care angajează să restrângă în orice fel libertatea lucră to rului de a dispune după voia sa de propriul salariu”

Detalii tehnice

ISBN: 978-606-522-803-0
Titlul cartii: Codul muncii si Legea dialogului social [Editia a 4-a] 2013
Autor (i):: Colectiv Editura Hamangiu
Publicat de: Editura Hamangiu
Colectia: Legislatie
Data aparitiei: 28 Martie 2013
Formatul: Carte in format tiparit
Numar de pagini: 224
Price: 15.00 Lei
Cantitate:
Trimite unui prieten Voteaza / Scrie opinia ta Adauga la lista de dorinte Compara cu alte produse
EXTRAS:
 

Codul muncii

CUPRINS

Titlul I. Dispoziţii generale 

Capitolul I. Domeniul de aplicare 

Capitolul II. Principii fundamentale

Titlul II. Contractul individual de muncă

Capitolul I. Încheierea contractului individual de muncă

Capitolul II. Executarea contractului individual de muncă

Capitolul III. Modificarea contractului individual de muncă

Capitolul IV. Suspendarea contractului individual de muncă

Capitolul V. Încetarea contractului individual de muncă

Secţiunea 1. Încetarea de drept a contractului individual de muncă

Secţiunea a 2-a. Concedierea

Secţiunea a 3-a. Concedierea pentru motive care ţin de persoana salariatului

Secţiunea a 4-a. Concedierea pentru motive care nu ţin de persoana salariatului

Secţiunea a 5-a. Concedierea colectivă. Informarea, consultarea salariaţilor şi procedura concedierilor colective

Secţiunea a 6-a. Dreptul la preaviz

Secţiunea a 7-a. Controlul şi sancţionarea concedierilor nelegale

Secţiunea a 8-a. Demisia 

Capitolul VI. Contractul individual de muncă pe durată determinată

Capitolul VII. Munca prin agent de muncă temporară

Capitolul VIII. Contractul individual de muncă cu timp parţial

Capitolul IX. Munca la domiciliu

Titlul III. Timpul de muncă şi timpul de odihnă

Capitolul I. Timpul de muncă

Secţiunea 1. Durata timpului de muncă

Secţiunea a 2-a. Munca suplimentară

Secţiunea a 3-a. Munca de noapte

Secţiunea a 4-a. Norma de muncă

Capitolul II. Repausuri periodice

Secţiunea 1. Pauza de masă şi repausul zilnic

Secţiunea a 2-a. Repausul săptămânal

Secţiunea a 3-a. Sărbătorile legale

Capitolul III. Concediile

Secţiunea 1. Concediul de odihnă anual şi alte concedii ale salariaţilor

Secţiunea a 2-a. Concediile pentru formare profesională

Titlul IV. Salarizarea

Capitolul I. Dispoziţii generale

Capitolul II. Salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată

Capitolul III. Plata salariului

Capitolul IV. Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale

Capitolul V. Protecţia drepturilor salariaţilor în cazul transferului întreprinderii, al unităţii sau al unor părţi ale acesteia

Titlul V. Sănătatea şi securitatea în muncă

Capitolul I. Reguli generale

Capitolul II. Comitetul de securitate şi sănătate în muncă

Capitolul III. Protecţia salariaţilor prin servicii medicale

Titlul VI. Formarea profesională

Capitolul I. Dispoziţii generale

Capitolul II. Contracte speciale de formare profesională organizată de angajator

Capitolul III. Contractul de ucenicie la locul de muncă

Titlul VII. Dialogul social

Capitolul I. Dispoziţii generale

Capitolul II. Sindicatele

Capitolul III. Reprezentanţii salariaţilor

Capitolul IV. Patronatul

Titlul VIII. Contractele colective de muncă

Titlul IX. Conflictele de muncă

Capitolul I. Dispoziţii generale

Capitolul II. Greva

Titlul X. Inspecţia Muncii

Titlul XI. Răspunderea juridică

Capitolul I. Regulamentul intern

Capitolul II. Răspunderea disciplinară

Capitolul III. Răspunderea patrimonială

Capitolul IV. Răspunderea contravenţională

Capitolul V. Răspunderea penală

Titlul XII. Jurisdicţia muncii

Capitolul I. Dispoziţii generale

Capitolul II. Competenţa materială şi teritorială

Capitolul III. Reguli speciale de procedură

Titlul XIII. Dispoziţii tranzitorii şi finale

Index

ISBN: 978-606-522-803-0
Titlul cartii: Codul muncii si Legea dialogului social [Editia a 4-a] 2013
Autor (i):: Colectiv Editura Hamangiu
Publicat de: Editura Hamangiu
Colectia: Legislatie
Data aparitiei: 28 Martie 2013
Formatul: Carte in format tiparit
Numar de pagini: 224

by Mihaela Drag, 29 Mar 2013

Cartea e completa, deci e buna