Limba: RO
Currency: RON
  • RON
Bine ai venit in libraria noastra online! |

Cosul de Cumparaturi

0 items

Dropdown Categories

Legea profesiei de avocat si 4 legi uzuale [Actualizata la data: 22 Februarie 2013]

Code: 978-606-678-040-7 | Rating: Rating: 06
Descriere

Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat

1. Statutul profesiei de avocat

2. Codul deontologic al avocatilor din Uniunea Europeanã

3. O.U.G. nr. 221/2000 privind pensiile si alte drepturi de asigurãri sociale ale avocatilor

4. Hotărârea nr. 04/2011 a Consiliului U.N.B.R.

EXTRAS:

 

Secţiunea a 2-a. Încetarea şi suspendarea calităţii de avocat

Art. 27. Calitatea de avocat încetează:

a) prin renunţarea scrisă la exerciţiul profesiei;

b) prin deces;

c) dacă împotriva avocatului s-a luat măsura excluderii din profesie ca sancţiune disciplinară;

d) dacă avocatul a fost condamnat definitiv pentru o faptă prevăzută de legea penală şi care îl face nedemn de a fi avocat, conform legii.

Art. 28. Calitatea de avocat este suspendată:

a) în caz de incompatibilitate, pe durata existenţei acestei stări;

b) pe perioada interdicţiei de a profesa, dispusă prin hotărâre judecăto - rească sau disciplinară;

c) în caz de neplată totală sau parţială a taxelor şi a contribuţiilor profe - sionale către barou, către U.N.B.R. şi către sistemul propriu de asigurări sociale, timp de 3 luni de la scadenţa acestora şi până la lichidarea integrală a datoriilor;

d) la cererea scrisă a avocatului

Detalii tehnice

ISBN: 978-606-678-040-7
Titlul cartii: Legea profesiei de avocat si 4 legi uzuale [Actualizata la data: 22 Februarie 2013]
Autor (i):: Colectiv Editura Hamangiu
Publicat de: Editura Hamangiu
Colectia: Legislatie
Data aparitiei: 5 Martie 2013
Formatul: Carte in format tiparit
Numar de pagini: 251
Price: 14.00 Lei
Cantitate:
Trimite unui prieten Voteaza / Scrie opinia ta Adauga la lista de dorinte Compara cu alte produse

CUPRINS:

Capitolul I. Dispoziţii generale

Capitolul II. Dobândirea calităţii de avocat

Secţiunea 1. Condiţiile de înscriere în avocatură

Secţiunea a 2-a. Încetarea şi suspendarea calităţii de avocat

Capitolul III. Drepturile şi îndatoririle avocatului

Secţiunea 1. Drepturile avocaţilor

Secţiunea a 2-a. Îndatoririle avocaţilor

Capitolul IV. Organizarea profesiei de avocat

Secţiunea 1. Baroul

Secţiunea a 2-a. Uniunea Naţională a Barourilor din România - U.N.B.R.

Capitolul V. Asistenţa judiciară

Secţiunea 1. Cazurile şi condiţiile de acordare a asistenţei judiciare

Secţiunea a 2-a. Organizarea activităţii de acordare a asistenţei judiciare

Capitolul VI. Răspunderea disciplinară

Capitolul VII. Casa de Asigurări a Avocaţilor

Capitolul VIII. Exercitarea în România a profesiei de către avocaţii care au obţinut calificarea profesională în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene şi ale Spaţiului Economic European

Secţiunea 1. Dispoziţii generale

Secţiunea a 2-a. Exercitarea cu caracter permanent a profesiei în România de către avocaţii care au obţinut calificarea profesională în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene şi ale Spaţiului Economic European

Secţiunea a 3-a. Exercitarea în România, prin prestarea de servicii, a profesiei de către avocaţii provenind din statele membre ale Uniunii Europene şi ale Spaţiului Economic European

Capitolul IX. Dispoziţii tranzitorii şi finale

ISBN: 978-606-678-040-7
Titlul cartii: Legea profesiei de avocat si 4 legi uzuale [Actualizata la data: 22 Februarie 2013]
Autor (i):: Colectiv Editura Hamangiu
Publicat de: Editura Hamangiu
Colectia: Legislatie
Data aparitiei: 5 Martie 2013
Formatul: Carte in format tiparit
Numar de pagini: 251

by Avocatura 2013, 28 Mar 2013

In aceasta lucrare sunt reunite reglementarile de baza ale profesiei de avocat: Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat, Statutul profesiei de avocat 2011, Codul deontologic al avocatilor din Uniunea Europeana, precum si O.U.G. nr. 221/2000 privind pensiile si alte drepturi de asigurari sociale ale avocatilor, toate actualizate la data de 22 februarie 2013