Limba: RO
Currency: RON
  • RON
Bine ai venit in libraria noastra online! |

Cosul de Cumparaturi

0 items

Dropdown Categories

Vol. 2 - Noul Cod civil - comentarii, doctrina, jurisprudenta | Mosteniri si liberalitati, Obligatii

Code: 978-606-522-731-6 | Rating: Rating: 08
Descriere

Cel de-al doilea volum al Noului Cod civil este consacrat Art. 953-1.649 - Mosteniri si liberalitati, Obligatii, este realizat pe baza analizelor si solutiilor dezvoltate in timp de doctrina si jurisprudenta, dar sunt aduse si noi comentarii conforme noilor reglementari.

 

VA RECOMANDAM:

VOL. I. Noul Cod civil | Art. 1-952 - Despre legea civila, Persoanele, Familia, Bunurile (CLICK AICI)

 
 
= SAU =

Detalii tehnice

ISBN: 978-606-522-731-6
Titlul cartii: Vol. 2 - Noul Cod civil - comentarii, doctrina, jurisprudenta | Mosteniri si liberalitati, Obligatii
Autor (i):: Alexandru BLEOANCA, Dragos CALIN, Dana CIGAN, Gheorghe DURAC, Cristina Gabriela FRENTIU, Ionica NINU, Gabriela RADUCAN, Vlad RADULESCU, Carmen Simona RICU, Carmen Tamara UNGUREANU, Dorina ZECA
Publicat de: Editura Hamangiu
Colectia: Noul Cod civil
Data aparitiei: 2012
Numar de pagini: 1088
Price: 150.00 Lei
Cantitate:
Trimite unui prieten Voteaza / Scrie opinia ta Adauga la lista de dorinte Compara cu alte produse

 

CUPRINS

CARTEA A IV-A. DESPRE MOŞTENIRE ŞI LIBERALITĂŢI 

Titlul I. Dispoziţii referitoare la moştenire în general 1

Capitolul I. Dispoziţii generale 1

Capitolul II. Condiţiile generale ale dreptului de a moşteni 15

Titlul II. Moştenirea legală 27

Capitolul I. Dispoziţii generale 27

Capitolul II. Reprezentarea succesorală 33

Capitolul III. Moştenitorii legali 42

Secţiunea 1. Soţul supravieţuitor 42

Secţiunea a 2-a. Descendenţii defunctului 56

Secţiunea a 3-a. Ascendenţii privilegiaţi şi colateralii privilegiaţi 59

Secţiunea a 4-a. Ascendenţii ordinari 68

Secţiunea a 5-a. Colateralii ordinari 69

Titlul III. Liberalităţile 71

Capitolul I. Dispoziţii comune 71

Secţiunea 1. Dispoziţii preliminare 71

Secţiunea a 2-a. Capacitatea în materie de liberalităţi 75

Secţiunea a 3-a. Substituţiile fideicomisare 86

Secţiunea a 4-a. Liberalităţile reziduale 94

Secţiunea a 5-a. Revizuirea condiţiilor şi sarcinilor 98

Secţiunea a 6-a. Dispoziţii speciale 101

Capitolul II. Donaţia 103

Secţiunea 1. Încheierea contractului 103

Secţiunea a 2-a. Efectele donaţiei 123

Secţiunea a 3-a. Revocarea donaţiei 128

§1. Dispoziţii comune 128

§2. Revocarea pentru ingratitudine 131

§3. Revocarea pentru neexecutarea sarcinii 139

Secţiunea a 4-a. Donaţiile făcute viitorilor soţi în vederea căsătoriei şi donaţiile între soţi 143

Capitolul III. Testamentul 149

Secţiunea 1. Dispoziţii generale 149

Secţiunea a 2-a. Formele testamentului 162

Secţiunea a 3-a. Revocarea voluntară a testamentului 183

Secţiunea a 4-a. Legatul 189

§1. Categorii de legate 189

§2. Efectele legatelor 195

§3. Ineficacitatea legatelor 203

Secţiunea a 5-a. Dezmoştenirea 217

Secţiunea a 6-a. Execuţiunea testamentară 221

Capitolul IV. Rezerva succesorală, cotitatea disponibilă şi reducţiunea liberalităţilor excesive 232

Secţiunea 1. Rezerva succesorală şi cotitatea disponibilă 232

Secţiunea a 2-a. Reducţiunea liberalităţilor excesive 242

Titlul IV. Transmisiunea şi partajul moştenirii 266

Capitolul I. Transmisiunea moştenirii 266

Secţiunea 1. Dispoziţii generale 266

Secţiunea a 2-a. Acceptarea moştenirii 283

Secţiunea a 3-a. Renunţarea la moştenire 311

Secţiunea a 4-a. Sezina 322

Secţiunea a 5-a. Petiţia de ereditate 329

Secţiunea a 6-a. Certificatul de moştenitor 333

Capitolul II. Moştenirea vacantă 338

Capitolul III. Amintirile de familie 347

Capitolul IV. Partajul succesoral şi raportul 348

Secţiunea 1. Dispoziţii generale referitoare la partajul succesoral 348

Secţiunea a 2-a. Raportul donaţiilor 355

Secţiunea a 3-a. Plata datoriilor 372

Secţiunea a 4-a. Partajul de ascendent 383

CARTEA A V-A. DESPRE OBLIGAŢII 

Titlul I. Dispoziţii generale 391

Titlul II. Izvoarele obligaţiilor 393 

Capitolul I. Contractul 393

Secţiunea 1. Dispoziţii generale 393

Secţiunea a 2-a. Diferite categorii de contracte 400

Secţiunea a 3-a. Încheierea contractului 414

§1. Dispoziţii preliminare 414

§2. Capacitatea părţilor 418

§3. Consimţământul 421

I. Formarea contractului 421

II. Valabilitatea consimţământului 449

III. Viciile consimţământului 454

§4. Obiectul contractului 487 §5. Cauza 501

§6. Forma contractului 507

Secţiunea a 4-a. Nulitatea contractului 516

§1. Dispoziţii generale 516

§2. Cauzele de nulitate 528

§3. Efectele nulităţii 544

§4. Validarea contractului 565

Secţiunea a 5-a. Interpretarea contractului 572

Secţiunea a 6-a. Efectele contractului 582

§1. Efectele între părţi 582

§2. Efectele faţă de terţi 606

I. Dispoziţii generale 606

II. Promisiunea faptei altuia 612

III. Stipulaţia pentru altul 614

IV. Simulaţia 620

Secţiunea a 7-a. Reprezentarea 631

Secţiunea a 8-a. Cesiunea contractului 649

Secţiunea a 9-a. Încetarea contractului 653

Capitolul II. Actul juridic unilateral 654

Secţiunea 1. Dispoziţii generale 654

Secţiunea a 2-a. Actul unilateral ca izvor de obligaţii 658

Capitolul III. Faptul juridic licit 661

Secţiunea 1. Gestiunea de afaceri 661

Secţiunea a 2-a. Plata nedatorată 669

Secţiunea a 3-a. Îmbogăţirea fără justă cauză 672

Capitolul IV. Răspunderea civilă 676

Secţiunea 1. Dispoziţii generale 676

Secţiunea a 2-a. Cauze exoneratoare de răspundere 680

Secţiunea a 3-a. Răspunderea pentru fapta proprie 686

Secţiunea a 4-a. Răspunderea pentru fapta altuia 699

Secţiunea a 5-a. Răspunderea pentru prejudiciul cauzat de animale sau de lucruri 

Secţiunea a 6-a. Repararea prejudiciului în cazul răspunderii delictuale 715

Titlul III. Modalităţile obligaţiilor 734

Capitolul I. Dispoziţii generale 734

Capitolul II. Condiţia 736

Capitolul III. Termenul 752

Titlul IV. Obligaţiile complexe 762

Capitolul I. Obligaţiile divizibile şi obligaţiile indivizibile 762

Capitolul II. Obligaţiile solidare 774

Secţiunea 1. Obligaţiile solidare între creditori 774

Secţiunea a 2-a. Obligaţiile solidare între debitori 777

§1. Dispoziţii generale 777

§2. Efectele solidarităţii în raporturile dintre creditor şi debitorii solidari 

I. Efectele principale în raporturile dintre creditor şi debitorii solidari 781

II. Efectele secundare în raporturile dintre creditor şi debitorii solidari 787

§3. Efectele solidarităţii în raporturile dintre debitori 788

Capitolul III. Obligaţiile alternative şi facultative 791

Secţiunea 1. Obligaţiile alternative 791

Secţiunea a 2-a. Obligaţiile facultative 795

Titlul V. Executarea obligaţiilor 797

Capitolul I. Plata 797

Secţiunea 1. Dispoziţii generale 797

Secţiunea a 2-a. Subiectele plăţii 801

Secţiunea a 3-a. Condiţiile plăţii 811

Secţiunea a 4-a. Dovada plăţii 839

Secţiunea a 5-a. Imputaţia plăţii 843

Secţiunea a 6-a. Punerea în întârziere a creditorului 849

Capitolul II. Executarea silită a obligaţiilor 856

Secţiunea 1. Dispoziţii generale 856

Secţiunea a 2-a. Punerea în întârziere a debitorului 859

Secţiunea a 3-a. Executarea silită în natură 867

Secţiunea a 4-a. Executarea prin echivalent 873

§1. Dispoziţii generale 873

§2. Prejudiciul 875

I. Evaluarea prejudiciului 875

II. Clauza penală şi arvuna 889

§3. Vinovăţia debitorului 902

Secţiunea a 5-a. Rezoluţiunea, rezilierea şi reducerea prestaţiilor 903

Secţiunea a 6-a. Cauze justificate de neexecutare a obligaţiilor contractuale 913

Capitolul III. Mijloacele de protecţie a drepturilor creditorului 918

Secţiunea 1. Măsurile conservatorii 918

Secţiunea a 2-a. Acţiunea oblică 919

Secţiunea a 3-a. Acţiunea revocatorie 924

Titlul VI. Transmisiunea şi transformarea obligaţiilor 931

Capitolul I. Cesiunea de creanţă 931

Secţiunea 1. Cesiunea de creanţă în general 931

Secţiunea a 2-a. Cesiunea unei creanţe constatate printr-un titlu nominativ, la ordin sau la purtător 959

Capitolul II. Subrogaţia965

Capitolul III. Preluarea datoriei 975 

Secţiunea 1. Dispoziţii generale 975

Secţiunea a 2-a. Preluarea datoriei prin contract încheiat cu debitorul 985

Capitolul IV. Novaţia 988

Titlul VII. Stingerea obligaţiilor 999

Capitolul I. Dispoziţii generale 999

Capitolul II. Compensaţia 1001

Capitolul III. Confuziunea 1013

Capitolul IV. Remiterea de datorie 1017

Capitolul V. Imposibilitatea fortuită de executare 1020

Titlul VIII. Restituirea prestaţiilor 1027

Capitolul I. Dispoziţii generale 1027

Capitolul II. Modalităţile de restituire 1032 

Capitolul III. Efectele restituirii faţă de terţi 1040

Bibliografie generală 1045

Index 1055

ISBN: 978-606-522-731-6
Titlul cartii: Vol. 2 - Noul Cod civil - comentarii, doctrina, jurisprudenta | Mosteniri si liberalitati, Obligatii
Autor (i):: Alexandru BLEOANCA, Dragos CALIN, Dana CIGAN, Gheorghe DURAC, Cristina Gabriela FRENTIU, Ionica NINU, Gabriela RADUCAN, Vlad RADULESCU, Carmen Simona RICU, Carmen Tamara UNGUREANU, Dorina ZECA
Publicat de: Editura Hamangiu
Colectia: Noul Cod civil
Data aparitiei: 2012
Numar de pagini: 1088

by Vol 2 NCC Hamangiu, 22 Feb 2013

Sectiunea de JURISPRUDENTA cuprinde in special hotararile CEDO si CJUE, deciziile Curtii Constitutionale si ale ICCJ, date in recursurile in interesul legii, precum si solutiile instantelor judecatoresti in materiile reglementate de NCC. Bineinteles, nu s-a conturat inca o practica judiciara in aplicarea NCC. Insa, acolo unde existau solutii anterioare, care isi pastreaza valabilitatea si in contextul noii reglementari, le-am inclus in lucrare, pentru a-i scuti pe practicieni sa caute raspunsuri noi, acolo unde acestea exista deja.