Limba: RO
Currency: RON
  • RON
Bine ai venit in libraria noastra online! |

Cosul de Cumparaturi

0 items

Dropdown Categories

Vol. 1 - Noul Cod civil - comentarii, doctrina, jurisprudenta | Despre legea civila, Persoanele, Familia, Bunurile

Code: 978-606-522-730-9 | Rating: Rating: 08
Descriere

Primul volum al Noului Cod civil este consacrat Art. 1-952 - Despre legea civila, Persoanele, Familia, Bunurile, este realizat pe baza analizelor si solutiilor dezvoltate in timp de doctrina si jurisprudenta, dar sunt aduse si noi comentarii conforme noilor reglementari. 

Aceasta lucrare reprezinta un ghid indispensabil pentru juristi, avocati, studenti etc.; este elaborata intr-un mod sintetic si explicit, comentariile fiind realizate de o echipa de oameni profesionisti: judecatori, avocati, procurori si notari publici, cadre universitare etc.

 

VA RECOMANDAM SI: 

 

 
 
= SAU =

Detalii tehnice

ISBN: 978-606-522-730-9
Titlul cartii: Vol. 1 - Noul Cod civil - comentarii, doctrina, jurisprudenta | Editura Hamangiu
Autor (i):: Madalina AFRASINIE, Dana CIGAN, Marius COSMA, Mirela CROITORU, Marius EFTIMIE, Eugenia FLORESCU, Cristina Gabriela FRENTIU, Lucia IRINESCU, Loreley MIREA, Florina MOROZAN, Mihaela PAPUREANU, Ovidiu PODARU, Ioan Popa, Eugen ROSIORU, Andreea Corina TARSIA,
Publicat de: Editura Hamangiu
Colectia: Noul Cod civil
Data aparitiei: 2012
Numar de pagini: 1440
Price: 170.00 Lei
Cantitate:
Trimite unui prieten Voteaza / Scrie opinia ta Adauga la lista de dorinte Compara cu alte produse

Extras:

 

CUPRINS

Titlul preliminar. Despre legea civilă

Capitolul I. Dispoziţii generale

Capitolul II. Aplicarea legii civile

Capitolul III. Interpretarea şi efectele legii civile

Capitolul IV. Publicitatea drepturilor, a actelor şi a faptelor juridice

CARTEA I. DESPRE PERSOANE

Titlul I. Dispoziţii generale

Titlul II. Persoana fizică

Capitolul I. Capacitatea civilă a persoanei fi zice

Secţiunea 1. Capacitatea de folosinţă

Secţiunea a 2-a. Capacitatea de exerciţiu

Secţiunea a 3-a. Declararea judecătorească a morţii

Capitolul II. Respectul datorat fi inţei umane şi drepturilor ei inerente

Secţiunea 1. Dispoziţii comune

Secţiunea a 2-a. Drepturile la viaţă, la sănătate şi la integritate ale persoanei fi zice

Secţiunea a 3-a. Respectul vieţii private şi al demnităţii persoanei umane

Secţiunea a 4-a. Respectul datorat persoanei şi după decesul său

Capitolul III. Idenificarea persoanei fizice

Secţiunea 1. Numele

Secţiunea a 2-a. Domiciliul şi reşedinţa

Secţiunea a 3-a. Actele de stare civilă

Titlul III. Ocrotirea persoanei fizice

Capitolul I. Dispoziţii generale

Capitolul II. Tutela minorului

Secţiunea 1. Deschiderea tutelei

Secţiunea a 2-a. Tutorele

Secţiunea a 3-a. Consiliul de familie

Secţiunea a 4-a. Exercitarea tutelei

§1. Dispoziţii generale

§2. Exercitarea tutelei cu privire la persoana minorului

§3. Exercitarea tutelei cu privire la bunurile minorului

Secţiunea a 5-a. Controlul exercitării tutelei

Secţiunea a 6-a. Încetarea tutelei

Capitolul III. Ocroi rea interzisului judecătoresc

Capitolul IV. Curatela

Titlul IV. Persoana juridică

Capitolul I. Dispoziţii generale

Capitolul II. Înfi inţarea persoanei juridice

Secţiunea 1. Dispoziţii comune

Secţiunea a 2-a. Nulitatea persoanei juridice

Secţiunea a 3-a. Înregistrarea persoanei juridice

Capitolul III. Capacitatea civilă a persoanei juridice

Secţiunea 1. Capacitatea de folosinţă a persoanei juridice

Secţiunea a 2-a. Capacitatea de exerciţiu şi funcţionarea persoanei juridice

§1. Capacitatea de exerciţiu

§2. Funcţionarea persoanei juridice

§3. Dispoziţii speciale

Capitolul IV. Idenifi carea persoanei juridice

Capitolul V. Reorganizarea persoanei juridice

Capitolul VI. Încetarea persoanei juridice

Secţiunea 1. Dispoziţii generale

Secţiunea a 2-a. Dizolvarea persoanei juridice

Secţiunea a 3-a. Dispoziţii speciale

Titlul V. Apărarea drepturilor nepatrimoniale

CARTEA A II-A. DESPRE FAMILIE

Titlul I. Dispoziţii generale

Titlul II. Căsătoria

Capitolul I. Logodna 

Capitolul II. Încheierea căsătoriei

Secţiunea 1. Condiţiile de fond pentru încheierea căsătoriei

Secţiunea a 2-a. Formalităţile pentru încheierea căsătoriei

Capitolul III. Formalităţi ulterioare încheierii căsătoriei

Capitolul IV. Nulitatea căsătoriei

Secţiunea 1. Nulitatea absolută a căsătoriei

Secţiunea a 2-a. Nulitatea relai vă a căsătoriei

Secţiunea a 3-a. Efectele nulităţii căsătoriei

Capitolul V. Drepturile şi îndatoririle personale ale soţilor

Capitolul VI. Drepturile şi obligaţiile patrimoniale ale soţilor

Secţiunea 1. Dispoziţii comune

§1. Despre regimul matrimonial în general

§2. Locuinţa familiei

§3. Cheltuielile căsătoriei

§4. Alegerea regimului matrimonial

Secţiunea a 2-a. Regimul comunităţii legale

Secţiunea a 3-a. Regimul separaţiei de bunuri

Secţiunea a 4-a. Regimul comunităţii convenţionale

Secţiunea a 5-a. Modifi carea regimului matrimonial

§1. Modifi carea convenţională

§2. Modifi carea judiciară

Capitolul VII. Desfacerea căsătoriei

Secţiunea 1. Cazurile de divorţ

§1. Dispoziţii generale

§2. Divorţul prin acordul soţilor pe cale judiciară

§3. Divorţul prin acordul soţilor pe cale administrai vă sau prin procedură notarială

§4. Divorţul din culpă

§5. Divorţul din cauza stării sănătăţii unui soţ _

Secţiunea a 2-a. Efectele divorţului

§1. Data desfacerii căsătoriei

§2. Efectele divorţului cu privire la raporturile nepatrimoniale dintre soţi

§3. Efectele divorţului cu privire la raporturile patrimoniale dintre soţi

I. Efecte cu privire la regimul matrimonial

II. Dreptul la despăgubiri

III. Obligaţia de întreţinere între foşi i soţi

IV. Prestaţia compensatorie

§4. Efectele divorţului cu privire la raporturile dintre părinţi şi copiii lor minori

Titlul III. Rudenia

Capitolul I. Dispoziţii generale

Capitolul II. Filiaţia

Secţiunea 1. Stabilirea fi liaţiei

§1. Dispoziţii generale

§2. Prezumţia de paternitate

§3. Recunoaşterea copilului

§4. Acţiuni privind fi liaţia

I. Contestarea fi liaţiei

II. Acţiunea în stabilirea fi liaţiei faţă de mamă

III. Acţiunea în stabilirea paternităţii din afara căsătoriei

IV. Acţiuni privind fi liaţia faţă de tatăl din căsătorie

V. Dispoziţii comune privind acţiunile referitoare la filiaţie

Secţiunea a 2-a. Reproducerea umană asistată medical cu terţ donator _

Secţiunea a 3-a. Situaţia legală a copilului

Capitolul III. Adopţia

Secţiunea 1. Dispoziţii generale

Secţiunea a 2-a. Condiţiile de fond ale adopţiei

§1. Persoanele care pot fi adoptate

§2. Persoanele care pot adopta

§3. Consimţământul la adopţie

Secţiunea a 3-a. Efectele adopţiei

Secţiunea a 4-a. Încetarea adopţiei

Titlul IV. Autoritatea părintească

Capitolul I. Dispoziţii generale

Capitolul II. Drepturile şi îndatoririle părinteşi

Capitolul III. Exercitarea autorităţii părinteşi

Capitolul IV. Decăderea din exerciţiul drepturilor părinteşi

Titlul V. Obligaţia de întreţinere

Capitolul I. Dispoziţii generale

Capitolul II. Persoanele între care există obligaţia de întreţinere şi ordinea în care aceasta se datorează

Capitolul III. Condiţiile obligaţiei de întreţinere

Capitolul IV. Stabilirea şi executarea obligaţiei de întreţinere

CARTEA A III-A. DESPRE BUNURI

Titlul I. Bunurile şi drepturile reale în general

Capitolul I. Despre bunuri în general

Secţiunea 1. Despre disi ncţia bunurilor

Secţiunea a 2-a. Produsele bunurilor

Capitolul II. Drepturile reale în general

Titlul II. Proprietatea privată

Capitolul I. Dispoziţii generale

Secţiunea 1. Conţinutul, îni nderea şi si ngerea dreptului de proprietate privată

Secţiunea a 2-a. Apărarea dreptului de proprietate privată

Capitolul II. Accesiunea

Secţiunea 1. Dispoziţii generale

Secţiunea a 2-a. Accesiunea imobiliară naturală

Secţiunea a 3-a. Accesiunea imobiliară arifi cială

§1. Dispoziţii comune

§2. Realizarea lucrării cu materialele altuia

§3. Realizarea unei lucrări autonome cu caracter durabil asupra imobilului altuia

§4. Realizarea unei lucrări adăugate cu caracter durabil asupra imobilului altuia

§5. Înţelesul unor termeni

§6. Dispoziţii speciale

Secţiunea a 4-a. Accesiunea mobiliară

Capitolul III. Limitele juridice ale dreptului de proprietate privată

Secţiunea 1. Limite legale

§1. Dispoziţii comune

§2. Folosirea apelor

§3. Picătura streşinii

§4. Distanţa şi lucrările intermediare cerute pentru anumite construcţii, lucrări şi plantaţii

§5. Vederea asupra proprietăţii vecinului

§6. Dreptul de trecere

§7. Alte limite legale

Secţiunea a 2-a. Limite convenţionale

Secţiunea a 3-a. Limite judiciare

Capitolul IV. Proprietatea comună

Secţiunea 1. Dispoziţii generale

Secţiunea a 2-a. Coproprietatea obişnuită

Secţiunea a 3-a. Coproprietatea forţată

§1. Dispoziţii comune

§2. Coproprietatea asupra părţilor comune din clădirile cu mai multe etaje sau apartamente

I. Părţile comune

II. Drepturile şi obligaţiile coproprietarilor

III. Asociaţia de proprietari

§3. Coproprietatea asupra despărţiturilor comune

Secţiunea a 4-a. Proprietatea comună în devălmăşie

Secţiunea a 5-a. Partajul

Capitolul V. Proprietatea periodică

Titlul III. Dezmembrămintele dreptului de proprietate privată

Capitolul I. Superficia

Capitolul II. Uzufructul

Secţiunea 1. Dispoziţii generale

Secţiunea a 2-a. Drepturile şi obligaţiile uzufructuarului şi ale nudului proprietar

§1. Drepturile uzufructuarului şi ale nudului proprietar

§2. Obligaţiile uzufructuarului şi ale nudului proprietar

§3. Dispoziţii speciale

Secţiunea a 3-a. Si ngerea uzufructului

Capitolul III. Uzul şi abitaţia

Capitolul IV. Servituţile

Secţiunea 1. Dispoziţii generale

Secţiunea a 2-a. Drepturile şi obligaţiile proprietarilor

Secţiunea a 3-a. Si ngerea servituţilor

Titlul IV. Fiducia

Titlul V. Administrarea bunurilor altuia

Capitolul I. Dispoziţii generale

Capitolul II. Formele de administrare

Secţiunea 1. Administrarea simplă

Secţiunea a 2-a. Administrarea deplină

Capitolul III. Regimul juridic al administrării

Secţiunea 1. Obligaţiile administratorului faţă de benefi ciar

Secţiunea a 2-a. Obligaţiile administratorului şi ale benefi ciarului în raporturile cu terţii

Secţiunea a 3-a. Inventar, garanţii şi asigurare

Secţiunea a 4-a. Administrarea coleci vă şi delegarea

Secţiunea a 5-a. Plasamentele considerate sigure

Secţiunea a 6-a. Repariţia profi turilor şi a pierderilor

Secţiunea a 7-a. Darea de seamă anuală

Capitolul IV. Încetarea administrării

Secţiunea 1. Cauzele de încetare

Secţiunea a 2-a. Darea de seamă şi predarea bunurilor

Titlul VI. Proprietatea publică

Capitolul I. Dispoziţii generale

Capitolul II. Drepturile reale corespunzătoare proprietăţii publice

Secţiunea 1. Dispoziţii generale

Secţiunea a 2-a. Dreptul de administrare

Secţiunea a 3-a. Dreptul de concesiune

Secţiunea a 4-a. Dreptul de folosinţă cu i tlu gratuit

Titlul VII. Cartea funciară

Capitolul I. Dispoziţii generale

Capitolul II. Înscrierea drepturilor tabulare

Capitolul III. Notarea unor drepturi, fapte şi raporturi juridice

Capitolul IV. Recifi carea înscrierilor de carte funciară

Titlul VIII. Posesia

Capitolul I. Dispoziţii generale

Capitolul II. Viciile posesiei

Capitolul III. Efectele posesiei

Secţiunea 1. Dispoziţii generale

Secţiunea a 2-a. Uzucapiunea imobiliară

Secţiunea a 3-a. Dobândirea proprietăţii mobiliare prin posesia de bună-credinţă

Secţiunea a 4-a. Ocupaţiunea

Secţiunea a 5-a. Dobândirea fructelor prin posesia de bună-credinţă

Capitolul IV. Acţiunile posesorii

Bibliografie

Index

ISBN: 978-606-522-730-9
Titlul cartii: Vol. 1 - Noul Cod civil - comentarii, doctrina, jurisprudenta | Editura Hamangiu
Autor (i):: Madalina AFRASINIE, Dana CIGAN, Marius COSMA, Mirela CROITORU, Marius EFTIMIE, Eugenia FLORESCU, Cristina Gabriela FRENTIU, Lucia IRINESCU, Loreley MIREA, Florina MOROZAN, Mihaela PAPUREANU, Ovidiu PODARU, Ioan Popa, Eugen ROSIORU, Andreea Corina TARSIA,
Publicat de: Editura Hamangiu
Colectia: Noul Cod civil
Data aparitiei: 2012
Numar de pagini: 1440

by NCC Vol 1, 22 Feb 2013

Veti regasi la fiecare articol o analiza succinta si bine sistematizata, un comentariu logic si unitar, impletit din ideile extrase din doctrina si opiniile autorului. Notele de doctrina si comentariile autorilor sunt redate impreuna, in aceeasi sectiune, intrucat si unele si altele ofera explicatii si solutii cu privire la interpretarea si aplicarea in practica a articolului analizat. In cazul institutiilor care s-au schimbat substantial fata de vechea reglementare sau al institutiilor noi (cum ar fi fiducia sau dreptul de administrare), explicarea textului s-a facut numai pe baza doctrinei straine si a comentariilor autorilor.