Limba: RO
Currency: RON
  • RON
Bine ai venit in libraria noastra online! |

Cosul de Cumparaturi

0 items

Dropdown Categories

TVA national versus intracomunitar. Cazuri si necazuri | Carte de: Patroi D., Cuciureanu F., A. Benta

Code: 978-606-18-0139-8 | Rating: Rating: 08
Descriere

Datorită caracterului exhaustiv al subiectului supus analizei, este de la sine înţeles că abordarea noastră nu putea fi decât una selectivă, deşi temele expuse nu sunt prezentate singular, ci de o manieră corelată şi integrată într-o succesiune logică, având în vedere inclusiv modificările şi noutăţile din domeniu publicate în Monitorul Oficial până la data de 31 decembrie 2012 şi aplicabile de la 1 ianuarie 2013.

Spaţii generoase din prezenta lucrare sunt dedicate „marjei de eroare” din actuala legislaţie în materie de TVA, conştienţi fiind că – din dorinţa de a se situa pe o poziţie dominantă – acestea pot conduce la demersuri abuzive, fie din partea contribuabililor, fie din partea organelor fiscale.

 

 STOC EPUIZAT!

 

Detalii tehnice

ISBN: 978-606-18-0139-8
Titlul cartii: TVA national versus intracomunitar. Cazuri si necazuri
Autor (i):: Patroi Dragos, Cuciureanu Florin, Adrian Benta
Publicat de: Editura C.H. Beck
Data aparitiei: 4 Marttie 2013
Formatul: Carte brosata
Numar de pagini: 272
Price: 34.90 Lei
Cantitate:
Trimite unui prieten Voteaza / Scrie opinia ta Adauga la lista de dorinte Compara cu alte produse

CUPRINS:

Prefaţă

Aprecieri introductive

Capitolul I. Unde ne aflăm: cadrul legislativ în domeniu

Secţiunea 1. Înregistrarea normală în scopuri de TVA şi posibilitatea renunţării la această calitate: când şi cum?

§1. Înregistrarea normală în scopuri de TVA

§2. Înregistrarea unei persoane impozabile cu sediul fix în România

§3. Înregistrarea în scopuri de TVA a persoanelor străine ce desfăşoară activităţi în sfera TVA în România

3.1. Instituţia reprezentantului fiscal - procedură de înregistrare.

3.2. Alte aspecte relevante privind activităţile economice desfăşurate în România de persoane impozabile străine

§4. Renunţarea la calitatea de plătitor de TVA: când şi cum?

Secţiunea a 2-a. Ce specific au obligaţiile de înregistrare în scopuri de TVA în cazul tranzacţiilor intracomunitare?

§1. Procedura înscrierii în Registrul operatorilor intracomunitari .

§2. Soluţionarea cererii de înregistrare

§3. Radierea din Registrul operatorilor intracomunitari

Secţiunea a 3-a. Implicaţiile şi riscurile fiscale ca urmare a neînregistrării în Registrul operatorilor intracomunitari

Secţiunea a 4-a. Tranzacţiile intracomunitare: ce înţelegem prin livrare şi achiziţie intracomunitară 

§1. Noţiunea de livrare intracomunitară, operaţiuni asimilate, exigibilitatea TVA, condiţii pentru acordarea scutirii de taxă, cazuri particulare

§2. Noţiunea de achiziţie intracomunitară, operaţiuni asimilate acestora, categorii de achiziţii intracomunitare neimpozabile în România, locul achiziţiei intracomunitare

Secţiunea a 5-a. Cât de „speciale” sunt nontransferurile şi vânzările la distanţă?

§1. Nontransferul: definire conceptuală, situaţii practice, registrul nontransferurilor de bunuri, deosebirea dintre un transfer şi un nontransfer

§1.Tratamentul contabil al nontransferurilor

§2. Cum deosebim nontransferul de transfer

§3. Regimul fiscal al vânzărilor la distanţă: plafonul, dreptul de opţiune şi cazuistică

3.1. Ce este, pe fond, o vânzare la distanţă?

3.2. Cum se determină locul vânzărilor la distanţă? .

3.3. Care este plafonul aplicabil şi cum se determină acesta?

3.4. Dreptul de opţiune privind impozitarea pe linie de TVA în cazul vânzărilor la distanţă

3.5. Cazuri practice

Secţiunea a 6-a. Obligaţiile de raportare în materie de TVA: de la formularistica aferentă la aspectele practice

§1. Decont de taxă pe valoarea adăugată, cod 300

1.1. Perioada şi termenul de raportare

1.2. Sumele declarate în decontul de taxă

1.3. Modalitatea de depunere

§2. Decont special de taxă pe valoarea adăugată cod 301

2.2. Conţinutul decontului

2.3. Modalitatea de depunere

§3. Declaraţie recapitulativă privind livrările/ achiziţiile/ prestările intracomunitare cod 390 VIES

3.1. Termenul de raportare

3.2. Cuprinsul declaraţiei recapitulative

3.3. Modalitatea de depunere

§4. Declaraţie informativă privind livrările/ prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA cod 394.

4.1. Perioada şi termenul de raportare

4.2. Cuprinsul formularului 394

4.3. Modalitatea de depunere

§5. Declaraţie privind taxa pe valoarea adăugată cod 311

5.1. Cine este obligat să depună acest formular?

5.2. Termenul de raportare

5.3. Cuprinsul declaraţiei de TVA cod 311

5.4. Modalitatea de depunere

§6. Declaraţia Intrastat

Secţiunea a 7-a. Cazuri particulare privind perioada fiscală a taxei în anul 2013

§1. Excepţii privind perioada fiscală

§2. Situaţiile şi condiţiile în care se poate folosi o altă perioadă fiscală decât luna sau trimestrul calendaristic

Secţiunea a 8-a. Grupul de TVA: armonizare „originală”.

§1. Implementarea grupului fiscal unic

§2. Obligaţiile grupului fiscal unic

Capitolul II. Aspecte controversate cu implicaţii fiscale directe privind TVA la nivel naţional

Secţiunea 1. TVA în domeniul imobiliar: da sau ba?

§1. Tratament fiscal la firma A din România

1.1. Cazul 1. Vânzare-cumpărare construcţie

1.2. Cazul 2. Donaţie

§2. Tratament fiscal la persoana fizică străină (non-U.E.) rezident în România

Secţiunea a 2-a. Limitele de interpretabilitate în cazul tranzacţiilor intracomunitare cu autoturisme noi şi second hand

§1. Achiziţie intracomunitară de autoturisme noi efectuată de o persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA

§2. Achiziţie intracomunitară de autoturisme noi efectuată de o persoană juridică neînregistrată în scopuri de TVA

§3. Achiziţie intracomunitară de autoturisme noi efectuată de o persoană fizică

§4. Achiziţia intracomunitară de autoturisme ce nu sunt noi, efectuată de o persoană impozabilă înregistrată în scopuri normale de TVA

§5. Achiziţia intracomunitară de autoturisme ce nu sunt noi, efectuată de o persoană juridică neînregistrată în scopuri normale de TVA

§6. Achiziţia intracomunitară de autoturisme ce nu sunt noi, efectuată de o persoană fizică

§7. Regimul special al bunurilor second-hand în cadrul achiziţiei intracomunitare de autoturisme ce nu sunt noi

Secţiunea a 3-a. Regula deducerii de „50%” aferentă achiziţiei şi utilizării autoturismelor, aplicabilă de la 1 iulie 2012

§1. Ce înţelegem prin cheltuieli legate de vehicule?

§2. Vehicule care se încadrează la excepţii

§3. Unde se evidenţiază limitarea dreptului de deducere a TVA?

Secţiunea a 4-a. Plata TVA la încasare: o „mică păcăleală” sau pantera roz cu dinţii ascuţiţi

§1. Cum stăm cu directivele europene şi ce a rezultat în legislaţia românească?

§2. Care este esenţa TVA la încasare?

2.1. Colectare TVA şi exigibilitatea TVA

2.2. TVA la achiziţie şi deducerea TVA

2.3. Ce este în neregulă în actualele reglementări privind implementarea TVA-ului la încasare?

§3. Pentru cine este valabilă măsura aplicării sistemului TVA la încasare şi de când se aplică?

§4. Cum îi identificăm pe contribuabilii care aplică sistemul de TVA la încasare?

§5. Când nu se aplică sistemul de TVA la încasare, chiar dacă furnizorul bunurilor sau serviciilor este o persoană obligată la aplicarea sistemului de TVA la încasare?

§6. Regulile de exigibilitate a TVA-ului. Determinarea datei încasării facturii: cazul plăţilor parţiale, încasarea prin compensare, cesiunea de creanţe, alte instrumente de plată

§7. Reguli de deducere a TVA-ului. Justificarea deducerii TVA în cazul operaţiunilor supuse TVA la încasare

§8. Reguli aplicabile pentru facturi emise înainte de intrarea în sistem sau de ieşirea din sistem

Secţiunea a 5-a. Să ne întoarcem la exigibilitatea normală a TVA în cazul cesiunilor de creanţă şi de părţi sociale: mai complicat decât pare

§1. Regimul fiscal al cesiunilor de creanţă în funcţie de scopul acestora

§2. Aspecte fiscale privind cesiunea părţilor sociale

Secţiunea a 6-a. Sfera de aplicare a TVA şi garanţiile de bună execuţie

Secţiunea a 7-a. Cum procedăm în cazul bunurilor de natura stocurilor degradate calitativ?

Secţiunea a 8-a. Situaţiile care implică ajustarea TVA: între conotaţiile teoretice şi valenţele practice

§1. Ajustarea pentru servicii şi bunuri mobile

§2. Ajustarea pentru bunuri de capital

Secţiunea a 9-a. Regimul fiscal al transferului de active: controverse şi soluţii

Capitolul III. Partea „nevăzută” a implicaţiilor fiscale pe linie de TVA în cazul tranzacţiilor intracomunitare

Secţiunea 1. Situaţii particulare de determinare a taxei, în raport de unele servicii prestate în state membre şi non-U.E.

Secţiunea a 2-a. „Geometria” fiscalităţii: operaţiunile triunghiulare şi „derivatele” acestora

Secţiunea a 3-a. Frauda de tip carusel: unde se termină teoria şi începe „practica băieţilor deştepţi”?

§1. Frauda de tip carusel privind TVA „la intrare”

§2. Frauda de tip carusel privind TVA „la ieşire”

§3. Frauda carusel de tip „triunghi”

Capitolul IV. Rambursarea TVA: eterna şi fascinanta „dilemă”

Secţiunea 1. De unde provin, când şi cum putem corecta erorile contabile şi implicaţiile fiscal-declarative ale acestora?

Secţiunea a 2-a. Specificul inspecţiilor fiscale. Inspecţia în materia rambursărilor de TVA. Situaţii particulare

§1. Inspecţia fiscală: aspecte procedurale şi consecinţe

1.1. Aspecte procedurale premergătoare inspecţiei fiscale

1.2. Aspecte procedurale privind inspecţia fiscală

1.3. Efectuarea propriu-zisă a inspecţiei fiscale

1.4. Finalizarea inspecţiei fiscale

§2. Aspecte specifice legate de rambursarea taxei pe valoarea adăugată

Secţiunea a 3-a. Contribuabilii inactivi şi implicaţiile fiscale la nivel de TVA

Capitolul V. Jurisprudenţă

Consideraţii finale

Bibliografie selectivă

ISBN: 978-606-18-0139-8
Titlul cartii: TVA national versus intracomunitar. Cazuri si necazuri
Autor (i):: Patroi Dragos, Cuciureanu Florin, Adrian Benta
Publicat de: Editura C.H. Beck
Data aparitiei: 4 Marttie 2013
Formatul: Carte brosata
Numar de pagini: 272

by TVA 2013, 20 Feb 2013

Lucrarea de faţă urmăreşte o evaluare a referenţialului normativ în domeniul taxei pe valoarea adăugată, accentul fiind pus, deopotrivă, pe prezentarea aspectelor esenţiale, cu incidenţă relevantă în practica de zi cu zi, precum şi pe decriptarea unor aspecte legislative controversate şi, pe cale de consecinţă, supuse unor interpretări arbitrare şi neuniforme.