Limba: RO
Currency: RON
  • RON
Bine ai venit in libraria noastra online! |

Cosul de Cumparaturi

0 items

Dropdown Categories

Codul de procedura civila si 13 legi uzuale actualizat: 25 ianuarie 2013 Editura Hamangiu

Code: 978-606-522-914-3 | Rating: Rating: 08
Descriere

EXTRAS:

(...)

Art. 4. Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie judecă:

1. recursurile declarate împotriva hotărârilor curţilor de apel şi a altor hotărâri, în cazurile prevăzute de lege;

2. recursurile în interesul legii;

3. [2] abrogat; 4. în orice alte materii date prin lege în competenţa sa.

Notă: 1. A se vedea şi:

– art. 9 (1) şi art. 21 din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului (…) (M. Of. nr. 196 din 13 martie 2008), care prevede competenţa Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie de a judeca contestaţia împotriva deciziilor Biroului Electoral Central de admitere/respingere a protocoalelor de constituire a alianţelor electorale sau împotriva modului de formare şi a componenţei Biroului Electoral Central;

– art. 51 din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii (republicată în M. Of. nr. 628 din 1 septembrie 2012), care prevede competenţa Completului de 5 judecători al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie de a judeca recursul împotriva hotărârilor secţiilor Consiliului Superior al Magistraturii prin care s-a soluţionat acţiunea disciplinară.

2. Competenţa secţiilor Înaltei Curţi este stabiltă prin art. 21 şi urm. din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată (M. Of. nr. 827 din 13 septembrie 2005), cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4 1 . Competenţa ce revine instanţelor judecătoreşti în legătură cu arbitrajul reglementat de cartea IV aparţine instanţei care ar fi fost competentă să soluţioneze litigiul în fond, în lipsa unei convenţii arbitrale.

(...)

 

Detalii tehnice

ISBN: 978-606-522-914-3
Titlul cartii: Codul de procedura civila si 13 legi uzuale actualizat: 25 ianuarie 2013 | Editura Hamangiu
Autor (i):: Colectiv editura Hamangiu
Publicat de: Editura Hamangiu
Colectia: Coduri
Data aparitiei: 5 Februarie 2013
Numar de pagini: 400
Price: 15.00 Lei
Cantitate:
Trimite unui prieten Voteaza / Scrie opinia ta Adauga la lista de dorinte Compara cu alte produse

Cuprins

Cartea I. Competenţa instanţelor judecătoreşti

Titlul I. Competenţa după materie

Titlul II. Competenţa teritorială

Titlul III. Dispoziţii speciale_

Titlul IV. Conflicte de competenţă

Titlul V. Incompatibilitatea, abţinerea şi recuzarea judecătorilor

Titlul VI. Strămutarea pricinilor

Cartea II. Procedura contencioasă

Titlul I. Părţile

Capitolul I. Folosinţa şi exerciţiul drepturilor procedurale

Capitolul II. Persoanele care sunt împreună reclamante sau pârâte

Capitolul III. Alte persoane care pot lua parte la judecată

Secţiunea I. Intervenţia

Secţiunea a II-a. Chemarea în judecată a altor persoane

Secţiunea a III-a. Chemarea în garanţie

Secţiunea a IV-a. Arătarea titularului dreptului_

Capitolul IV. Reprezentarea părţilor în judecată

Capitolul V. Asistenţa judiciară (abrogat)

Titlul II. Dispoziţii generale de procedură

Capitolul I. Cererile

Capitolul II. Citaţiile şi comunicarea actelor de procedură

Capitolul III. Termenele

Capitolul IV. Nulitatea actelor de procedură

Capitolul IV1 . Amenzi judiciare şi despăgubiri

Titlul III. Procedura înaintea primei instanţe

Capitolul I. Procedura înainte de judecată

Secţiunea I. Dispoziţii generale

Secţiunea a II-a. Chemarea în judecată

Secţiunea a III-a. Întâmpinarea

Secţiunea a IV-a. Cererea reconvenţională

Secţiunea a V-a. Plângerea (abrogată)

Capitolul II. Şedinţele şi poliţia lor

Capitolul III. Judecata

Secţiunea I. Înfăţişări şi dezbateri

Secţiunea a II-a. Excepţiile de procedură şi excepţia puterii de lucru judecat

Secţiunea a III-a. Administrarea dovezilor

§1. Dispoziţii generale

§2. Dovada cu înscrisuri

§3. Verificarea de scripte

§4. Dovada cu martori

§5. Expertiza

§6. Cercetarea la faţa locului

§7. Interogatoriul

§8. Jurământul (abrogat)

§9. Asigurarea dovezilor

Secţiunea a III 1 -a. Cercetarea procesului în cazul administrării probelor de către avocaţi

Secţiunea a IV-a. Suspendarea judecăţii

Secţiunea a V-a. Renunţarea la judecată şi renunţarea la drept

Secţiunea a VI-a. Perimarea

Capitolul IV. Hotărârile

Secţiunea I. Dispoziţii generale

Secţiunea a II-a. Hotărârile parţiale

Secţiunea a III-a. Hotărârile care consfinţesc învoiala părţilor

Secţiunea a IV-a. Cheltuielile de judecată

Secţiunea a V-a. Execuţia vremelnică

Secţiunea a VI-a. Îndreptarea, lămurirea şi completarea hotărârii

Titlul IV. Apelul

Capitolul I. Termenul şi formele apelului

Capitolul II. Judecarea apelului

Titlul V. Căile extraordinare de atac

Capitolul I. Recursul

Secţiunea I. Termenul şi formele recursului

Secţiunea a II-a. Judecarea recursului şi efectele casării

Capitolul I 1 . Contestaţia în anulare

Capitolul II. Revizuirea hotărârilor

Titlul VI. Recursul în interesul legii

Cartea III. Dispoziţii generale privitoare la procedurile necontencioase

Cartea IV. Despre arbitraj

Capitolul I. Dispoziţii generale

Capitolul II. Convenţia arbitrală

Capitolul III. Arbitrii. Constituirea tribunalului arbitral. Termenul şi locul arbitrajului

Capitolul IV. Sesizarea tribunalului arbitral. Cuprinsul cererii de arbitrare. Întâmpinarea. Cererea reconvenţională

Capitolul V. Procedura arbitrală

Capitolul VI. Cheltuielile arbitrale

Capitolul VII. Hotărârea arbitrală

Capitolul VIII. Desfiinţarea hotărârii arbitrale

Capitolul IX. Executarea hotărârii arbitrale

Capitolul X. Arbitrajul internaţional

Capitolul XI. Recunoaşterea şi executarea hotărârilor arbitrale străine

Cartea V. Despre executarea silită

Capitolul I. Dispoziţii generale

Secţiunea I. Scopul şi obiectul executării silite

Secţiunea I 1 . Sesizarea organului de executare. Titlul executoriu

Secţiunea a II-a. Persoanele şi bunurile supuse executării silite (abrogată)

Secţiunea a III-a. Când se poate exercita executarea silită

Secţiunea a IV-a. Despre cauţiuni

Secţiunea a V-a. Executarea în contra moştenitorilor

Secţiunea a VI-a. Contestaţia la executare

Secţiunea a VI1-a. Întoarcerea executării

Secţiunea a VI 2 -a. Prescripţia dreptului de a cere executarea silită

Capitolul II. Urmărirea silită asupra bunurilor mobile

Secţiunea I. Bunurile mobile care nu se pot urmări

Secţiunea a II-a. Urmărirea bunurilor mobile

Secţiunea a III-a. Vânzarea bunurilor mobile urmărite

Secţiunea a IV-a. Distribuţia preţului (abrogată)

Secţiunea a V-a. Poprirea

Capitolul III. Urmărirea silită a fructelor neculese şi recoltelor prinse de rădăcini

Capitolul IV. Urmărirea silită asupra bunurilor imobile

Secţiunea I. Bunuri imobile care pot fi urmărite

Secţiunea a II-a. Formalităţile premergătoare vânzării la licitaţie

Secţiunea a III-a. Vânzarea la licitaţie

Secţiunea a IV-a. Actul de adjudecare

Secţiunea a V-a. Efectele adjudecării

Secţiunea a VI-a. Dispoziţii speciale

Capitolul V. Eliberarea şi distribuirea sumelor realizate prin executarea silită

Capitolul VI. Predarea silită a bunurilor şi executarea silită a altor obligaţii de a face sau de a nu face

Secţiunea I. Dispoziţii comune

Secţiunea a II-a. Predarea silită a bunurilor mobile

Secţiunea a III-a. Predarea silită a bunurilor imobile

Secţiunea a IV-a. Executarea silită a altor obligaţii de a face sau a obligaţiilor de a nu face

Cartea VI. Proceduri speciale

Capitolul I. Ordonanţe preşedinţiale

Capitolul II. Refacerea înscrisurilor şi hotărârilor dispărute

Capitolul III. Despre oferte de plată şi consemnaţii

Capitolul IV. Măsurile asigurătorii

Secţiunea I. Sechestrul asigurător

Secţiunea a II-a. Poprirea asigurătorie

Secţiunea a III-a. Sechestrul judiciar

Capitolul V. Deliberările consiliului de familie (abrogat)

Capitolul VI. Divorţul

Capitolul VII. Proceduri relative la deschiderea unei succesiuni (abrogat)

Capitolul VII 1 . Procedura împărţelii judiciare

Capitolul VIII. Cererile privitoare la posesiune

Capitolul IX. Despărţirea averilor dintre bărbaţi şi femei (abrogat)

Capitolul X. Despre interdicţie (abrogat)

Capitolul XI. Cesiunea bunurilor (abrogat)

Capitolul XII. Convenţiile matrimoniale (abrogat)_

Capitolul XIII. Transcrierea actelor de strămutare şi urmărirea proprietăţii şi despre inscripţia privilegiilor, ipotecilor şi amanetelor

Capitolul XIV. Dispoziţii privind soluţionarea litigiilor dintre profesionişti

Cartea VII. Dispoziţii finale

Dispoziţii tranzitorii cuprinse în actele de modificare a Codului de procedură civilă

1. O.U.G. nr. 138/2000 pentru modificarea şi completarea Codului de procedură civilă

2. O.U.G. nr. 290/2000 privind modificarea art. IX din O.U.G. nr. 138/2000 şi pentru abrogarea O.G. nr. 13/1998

3. O.U.G. nr. 58/2003 privind modificarea şi completarea Codului de procedură civilă

4. Legea nr. 195/2004 pentru aprobarea O.U.G. nr. 58/2003 privind modificarea şi completarea Codului de procedură civilă

5. O.U.G. nr. 65/2004 pentru modificarea Codului de procedură civilă

6. Legea nr. 219/2005 privind aprobarea O.U.G. nr. 138/2000 pentru modificarea şi completarea Codului de procedură civilă

7. Legea nr. 459/2006 pentru modificarea şi completarea Codului de procedură civilă

8. Legea nr. 202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluţionării proceselor

9. Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil

10. Legea nr. 60/2012 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2011 pentru reglementarea unor măsuri necesare intrării în vigoare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil

ISBN: 978-606-522-914-3
Titlul cartii: Codul de procedura civila si 13 legi uzuale actualizat: 25 ianuarie 2013 | Editura Hamangiu
Autor (i):: Colectiv editura Hamangiu
Publicat de: Editura Hamangiu
Colectia: Coduri
Data aparitiei: 5 Februarie 2013
Numar de pagini: 400

by CPC 2013, 06 Feb 2013

Sunt redate, integral sau in extras, 13 dintre cele mai uzuale acte normative care intregesc cadrul legal al procedurii civile, reglementari privind: regimul juridic al probelor in procesul civil, somatia de plata si ordonanta de plata, medierea, solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate, organizarea judiciara, taxele de timbru si timbrul judiciar, ajutorul public judiciar in materie civila etc. Precizam insa ca unele dintre acestea vor fi abrogate odata cu intrarea in vigoare a noului Cod de procedura civila, care le-a preluat dispozitiile. Cartea este insotita de un index alfabetic detaliat, intocmit atat pentru Codul de procedura civila, cat si pentru legile uzuale.