Limba: RO
Currency: RON
  • RON
Bine ai venit in libraria noastra online! |

Cosul de Cumparaturi

0 items

Dropdown Categories

Ce drepturi are sotul supravietuitor la mostenirea sotului decedat? | Autor: Genoiu Ilioara

Code: 978-606-18-0122-0
Descriere

Aceasta lucrare îşi propune să prezinte, de o manieră accesibilă şi cuprinzătoare, publicului larg, aspectele juridice pe care le presupune vocaţia (chemarea) la moştenire a soţului supravieţuitor. În acest sens, sunt analizate, in detaliu, din perspectiva drepturilor succesorale ale soţului supravieţuitor:

-condiţiile cerute de lege pentru ca acesta să-l poată moşteni pe soţul defunct;

- categoriile de drepturi succesorale de care beneficiază în puterea legii şi caracterele juridice pe care acestea le prezintă;

- dreptul de opţiune succesorală, cu cele două valenţe ale sale (acceptarea şi renunţarea la moştenire);

- petiţia de ereditate şi certificatul de moştenitor;

- partajul succesoral.

Aceasta carte este concepută pentru uzul oricărei persoane interesate, recomandată, în egală măsură, juriştilor şi studenţilor de la facultăţile de profil, oferindu-le acestora o abordare corespunzătoare a unei instituţii juridice importante a dreptului succesoral, anume drepturile succesorale ale soţului supravieţuitor.

Detalii tehnice

ISBN: 978-606-18-0122-0
Titlul cartii: Ce drepturi are sotul supravietuitor la mostenirea sotului decedat?
Autor (i):: Genoiu Ilioara
Publicat de: Editura C.H. Beck
Data aparitiei: 15 Ianuarie 2013
Formatul: Carte brosata
Numar de pagini: 200
Price: 24.90 Lei
Cantitate:
Trimite unui prieten Voteaza / Scrie opinia ta Adauga la lista de dorinte Compara cu alte produse

Cuprins

Prefaţă

Abrevieri 

Capitolul I. Consideraţii generale

§1. Dubla vocaţie (chemare) la moştenire a soţului supravieţuitor

§2. Ce acte normative au reglementat, de-a lungul timpului, dreptul la moştenire al soţului supravieţuitor? Care este actul normativ care-l reglementează în prezent?

§3. Ce condiţii trebuie să îndeplinească soţul supravieţuitor pentru a putea moşteni?

3.1. Capacitatea succesorală a soţului supravieţuitor

3.1.1. Care sunt persoanele care deţin calitatea de soţ supravieţuitor şi care au capacitatea de a moşteni?

3.1.2. Care sunt persoanele care deţin calitatea de soţ supravieţuitor, dar care nu au capacitatea de a moşteni?

3.2. Nedemnitatea soţului supravieţuitor

3.2.1. Ce semnificaţie are nedemnitatea succesorală a soţului supravieţuitor?

3.2.2. Care sunt cauzele care atrag/ pot atrage nedemnitatea succesorală a soţului supravieţuitor?

3.2.3. Care este regimul juridic al nedemnităţii succesorale a soţului supravieţuitor?

3.2.4. Ce efecte juridice generează nedemnitatea succesorală a soţului supravieţuitor?

3.2.5. Poate fi înlăturată nedemnitatea soţului supravieţuitor?

3.3. Condiţia (specială) ca soţul moştenitor să aibă calitatea de soţ, la data deschiderii succesiunii

§4. Există vreo legătură între dreptul la moştenire al soţului supravieţuitor şi regimul matrimonial ales?

Capitolul II. Categoriile de drepturi succesorale ale soţului supravieţuitor

§1. Care sunt categoriile de drepturi succesorale de care beneficiază soţul supravieţuitor?

§2. Cât i se cuvine soţului supravieţuitor în concurs cu oricare dintre clasele de moştenitori sau în lipsa acestora?

2.1. Care este cota soţului supravieţuitor în concurs cu clasele de moştenitori sau în lipsa acestora?

2.2. Ce caractere juridice prezintă dreptul la moştenire al soţului supravieţuitor?

§3. Dreptul de abitaţie al soţului supravieţuitor

3.1. Ce reprezintă dreptul de abitaţie?

3.2. Care sunt condiţiile ce trebuie îndeplinite pentru a dobândi dreptul de abitaţie?

3.3. Ce caractere juridice prezintă dreptul de abitaţie?

§4. Dreptul special de moştenire al soţului supravieţuitor.

4.1. Ce semnifică dreptul special de moştenire?

4.2. Ce condiţii trebuie îndeplinite?

4.3. Dreptul special în cazul defunctului bigam

4.4. Căror bunuri este circumscrisă noţiunea de „mobilier” şi cea de „bunuri ale gospodăriei casnice”?

4.5. Situaţii particulare privind dreptul special

§5. Care sunt drepturile băneşti de care beneficiază soţul supravieţuitor în temeiul unor legi speciale?

§6. Care este procedura de calcul al drepturilor succesorale ale soţului supravieţuitor?

Capitolul III. Caracterele juridice ale dreptului la moştenire al soţului supravieţuitor

§1. Rezerva succesorală a soţului supravieţuitor

1.1. Ce semnifică rezerva succesorală şi cotitatea disponibilă?

1.2. Care este cuantumul rezervei succesorale a soţului supravieţuitor?

1.3. Cotitatea disponibilă specială a soţului supravieţuitor

1.3.1. Ce reprezintă cotitatea disponibilă specială?

1.3.2. Cum se determină cuantumul cotităţii disponibile speciale?

1.4. Care este sancţiunea depăşirii cotităţii disponibile speciale?

1.5. Reducţiunea liberalităţilor excesive

1.5.1. Ce este reducţiunea liberalităţilor excesive?

1.5.2. Cine poate invoca reducţiunea liberalităţilor excesive în interesul soţului supravieţuitor?

1.5.3. Care este ordinea în care se reduc liberalităţile excesive?

1.5.4. Care sunt căile procedurale de exercitare a dreptului la reducţiune?

1.5.5. Ce efecte produce reducţiunea liberalităţilor excesive?

1.5.6. Cum poate fi realizată reducţiunea unor liberalităţi speciale?

§2. Sezina soţului supravieţuitor

2.1. Ce reprezintă sezina?

2.2. Ce efecte juridice generează sezina?

§3. Raportarea donaţiilor de către soţul supravieţuitor

3.1. Ce reprezintă raportul donaţiilor?

3.2. Care este domeniul de aplicare a raportului?

3.3. Ce condiţii trebuie îndeplinite?

3.4. Cine poate cere raportul donaţiilor?

3.5. Care sunt donaţiile supuse raportului?

3.6. Care sunt donaţiile care nu sunt supuse raportului? .

3.7. Ce efecte produce scutirea de raport?

3.8. Care sunt modalităţile de realizare a raportului donaţiilor?

3.9. Care sunt căile procedurale de realizare a raportului?

3.10. Cum se realizează evaluarea bunului în cazul raportului prin echivalent?

§4. Soţul supravieţuitor poate fi instituit executor testamentar?

4.1. Ce presupune execuţia testamentară şi în ce condiţii poate fi aceasta atribuită?

4.2. Ce atribuţii are soţul supravieţuitor – executor testamentar?

4.2.1. Consideraţii generale

4.2.2. Atribuţiile soţului supravieţuitor – executor testamentar

4.3. Cum operează transmiterea execuţiei testamentare?

4.4. Cum încetează execuţia testamentară?

4.4.1. Cazurile de încetare a execuţiei testamentare

4.4.2. Obligaţia de a da socoteală şi răspunderea executorului testamentar

Capitolul IV. Dreptul de opţiune succesorală al soţului supravieţuitor

§1. Ce reprezintă opţiunea succesorală şi retransmiterea dreptului de opţiune succesorală?

§2. Cine are calitatea de succesibil?

§3. Ce condiţii de validitate trebuie să îndeplinească actul de opţiune succesorală?

§4. Care este sancţiunea nerespectării condiţiilor de validitate ale actului de opţiune succesorală?

§5. Exercitarea dreptului de opţiune succesorală

5.1. Care este termenul în care trebuie exercitat dreptul de opţiune succesorală?

5.2. De când începe să curgă termenul de opţiune succesorală?

5.3. Suspendarea şi repunerea în termenul de opţiune succesorală

5.3.1. Când se suspendă termenul de opţiune succesorală?

5.3.2. Când poate opera repunerea în termenul de opţiune succesorală?

5.4. Poate fi redus termenul de opţiune succesorală? .

5.5. Poate fi prorogat termenul de opţiune succesorală?

5.6. Ce efecte produce împlinirea termenului de opţiune succesorală?

§6. Acceptarea moştenirii

6.1. Ce semnificaţie are acceptarea moştenirii şi care sunt felurile acesteia?

6.2. Acceptarea voluntară

6.3. Acceptarea forţată

6.3.1. Când operează acceptarea forţată a moştenirii?

6.3.2. Care sunt condiţiile acceptării forţate?

6.4. Ce efecte produce acceptarea moştenirii?

6.4.1. În ce constau efectele generale ale acceptării moştenirii?

6.4.2. În ce constau efectele speciale ale acceptării moştenirii?

§7. Renunţarea la moştenire

7.1. Ce semnificaţie are renunţarea la moştenire?

7.2. Care sunt condiţiile de validitate ale renunţării la moştenire?

7.3. Care este sancţiunea nerespectării condiţiilor de validitate?

7.4. Ce efecte generează renunţarea la moştenire?

7.5. În ce condiţii poate fi revocată renunţarea la moştenire?

Capitolul V. Apărarea drepturilor succesorale ale soţului supravieţuitor prin petiţia de ereditate

§1. Ce reprezintă petiţia de ereditate?

§2. Cine poate fi pârât în cadrul petiţiei de ereditate?

§3. Petiţia de ereditate este o acţiune imprescriptibilă?

§4. Cum se poate realiza dovada calităţii de moştenitor a soţului supravieţuitor?

§5. Ce efecte generează petiţia de ereditate în ceea ce-l priveşte pe soţul supravieţuitor?

Capitolul VI. Partajarea bunurilor soţului defunct

§1. Ce efecte juridice generează partajul?

§2. Cine poate cere partajul în numele soţului supravieţuitor?

§3. Care este obiectul partajului succesoral?

§4. Ce forme poate îmbrăca partajul succesoral?

4.1. Când poate fi realizat un partaj prin bună învoială?

4.2. Când trebuie realizat partajul pe cale judecătorească?

4.3. Care sunt modalităţile de realizare a partajului pe cale judecătorească?

4.4. Care sunt etapele ce trebuie parcurse în cazul partajului în natură?

§5. Soţului supravieţuitor îi revine obligaţia de garanţie?

§6. Pentru ce motive poate soţul supravieţuitor să ceară desfiinţarea partajului?

§7. Ce drepturi au creditorii soţului supravieţuitor cu privire la partaj?

Bibliografie 

ISBN: 978-606-18-0122-0
Titlul cartii: Ce drepturi are sotul supravietuitor la mostenirea sotului decedat?
Autor (i):: Genoiu Ilioara
Publicat de: Editura C.H. Beck
Data aparitiei: 15 Ianuarie 2013
Formatul: Carte brosata
Numar de pagini: 200