Limba: RO
Currency: RON
  • RON
Bine ai venit in libraria noastra online! |

Cosul de Cumparaturi

0 items

Dropdown Categories

Contractul incheiat prin mijloace electronice in reglementarea Noului Cod Civil | Autor: Mihaela Tudorache

Code: 978-606-180-130-5 | Rating: Rating: 08
Descriere

Contractul incheiat prin mijloace electronice in reglementarea Noului Cod Civil | Autor: Mihaela Tudorache este o lucrare ce abordeaza contractul incheiat prin mijloace electronice in lumina Noului Cod civil si pune in evidenta particularitatile de implementare in dreptul intern a directivelor europene in materie.

De asemenea este rezultatul unei cercetari stiintifice cuprinzatoare a doctrinei romanesti si internationale si evidentiaza o abordare originala a tematicii, din prisma legislatiei actuale, cu scopul de a raspunde multor intrebari practice legate de faza contractuala a comertului electronic.

Detalii tehnice

ISBN: 978-606-180-130-5
Titlul cartii: Contractul incheiat prin mijloace electronice in reglementarea Noului Cod Civil
Autor (i):: Mihaela Tudorache
Publicat de: Editura C.H. Beck
Data aparitiei: 15 Ianuarie 2013
Numar de pagini: 392
Price: 49.90 Lei
Cantitate:
Trimite unui prieten Voteaza / Scrie opinia ta Adauga la lista de dorinte Compara cu alte produse

Cuprins

Capitolul I. Dreptul aplicabil contractelor încheiate prin mijloace electronice

Secţiunea 1. Scurt istoric al comerţului electronic

Secţiunea a 2-a. Principiile generale ale reglementării comerţului electronic

Secţiunea a 3-a. Izvoarele dreptului contractelor încheiate prin mijloace electronice

§1. Reglementări

1.1. Reglementări internaţionale aplicabile contractului încheiat prin mijloace electronice

1.2. Reglementări europene ale contractelor încheiate prin mijloace electronice

1.3. Reglementări interne aplicabile contractului încheiat prin mijloace electronice

§2. Uzanţele

2.1. Noţiunea de uzanţă. Delimitare de alte noţiuni

2.2. Elementele definitorii ale uzanţei

2.3. Forţa juridică a uzanţelor

§3. Auto-reglementarea

§4. Jurisprudenţa şi hotărârile arbitrale

Secţiunea a 4-a. Conceptul de contract încheiat prin mijloace electronice

§1. Absenţa unei definiţii legale

§2. Aspecte de incertitudine juridică cauzate de absenţa unei definiţii legale

§3. Propunere de definiţie a noţiunii de contract încheiat în formă electronică

Secţiunea a 5-a. Clasificarea contractelor încheiate prin mijloace electronice

§1. În funcţie de obiectul contractului

§2. În funcţie de părţile contractante

§3. În funcţie de mijlocul electronic folosit la încheierea contractului

Capitolul II. Dreptul comun în materia contractelor încheiate între absenţi

Secţiunea 1. Noţiunea de contract

Secţiunea a 2-a. Principiul libertăţii contractuale. Forma actului juridic

Secţiunea a 3-a. Condiţii esenţiale pentru încheierea unui contract .

§1. Capacitatea de a contracta

§2. Consimţământul părţilor

2.1. Obligaţii legale în faza precontractuală

2.2. Faza contractuală

§3. Obiectul contractului

§4. Cauza contractului

Secţiunea a 4-a. Nulitatea contractului

Secţiunea a 5-a. Interpretarea contractului

Capitolul III. Particularităţi ale încheierii contractului prin mijloace electronice

Secţiunea 1. Recunoaşterea legală a validităţii contractului încheiat prin mijloace electronice

Secţiunea a 2-a. Proba contractului încheiat prin mijloace electronice

§1. Înscrisul în formă electronică

§2. Semnătura electronică

2.1. Tipuri de semnături electronice în legislaţia română

2.2. Proba semnăturii electronice

§3. Marca temporară

Secţiunea a 3-a. Condiţii esenţiale pentru încheierea valabilă a contractelor prin mijloace electronice

§1. Capacitatea părţilor de a încheia contractul prin mijloace electronice

§2. Consimţământul la încheierea contractului prin mijloace electronice

2.1. Faza precontractuală

2.2. Faza contractuală

§3. Obiectul contractului încheiat prin mijloace electronice

§4. Cauza contractului

Secţiunea a 4-a. Nulitatea contractului încheiat prin mijloace electronice

Capitolul IV. Particularităţi ale executării contractului încheiat prin mijloace electronice

Secţiunea 1. Facturarea electronică (E-invoicing)

Secţiunea a 2-a. Plata electronică

Secţiunea a 3-a. Arhivarea electronică

Secţiunea a 4-a. Obligaţia de informare a consumatorilor în faza executării contractului la distanţă

Secţiunea a 5-a. Livrarea produsului sau prestarea serviciului obiect al contractului încheiat prin mijloace electronice

§1. Cantitatea bunurilor de livrat sau a serviciilor de prestat în contractele încheiate prin mijloace electronice

§2. Lipsa de conformitate între bunul comandat şi bunul livrat în contractele încheiate prin mijloace electronice

§3. Termenul de livrare în contractele încheiate prin mijloace electronice

§4. Livrarea unui produs sau prestarea unui serviciu pentru care nu există comandă

Secţiunea a 6-a. Dreptul consumatorului de denunţarea unilaterală a contractului încheiat prin mijloace electronice

§1. Principiul irevocabilităţii contractelor

§2. Dreptul consumatorului de denunţare unilaterală - excepţie de la principiul irevocabilităţii contractelor

§3. Condiţiile exercitării dreptului consumatorului de denunţare unilaterală a contractului încheiat prin mijloace electronice

§4. Modalitatea de exercitare a dreptului de denunţare

§5. Efectele denunţării contractului încheiat prin mijloace electronice

5.1. Obligaţiile profesionistului

5.2. Obligaţiile consumatorului

§6. Domeniului de aplicare a dreptului consumatorului de denunţare unilaterală a contractelor încheiate prin mijloace electronice

§7. Natura juridică a contractelor de vânzare încheiate prin mijloace electronice cu consumatori

Secţiunea a 7-a. Rezoluţiunea contractului încheiat prin mijloace electronice

Secţiunea a 8-a. Răspunderea civilă a furnizorilor intermediari de servicii ale societăţii informaţionale

§1. Cadrul de reglementare a răspunderii civile a furnizorilor de servicii ale societăţii informaţionale în dreptul românesc

1.1. Răspunderea civilă de drept comun

1.2. Răspunderea specială a furnizorilor de servicii ale societăţii informaţionale

§2. Regimul juridic al răspunderii civile delictuale a furnizorilor de servicii ale societăţii informaţionale în dreptul românesc

2.1. Intermedierea prin simpla transmitere (Mere Conduit) .

2.2. Stocarea temporară a informaţiei (stocarea-caching) .

2.3. Stocarea permanentă a informaţiei (stocarea-hosting)

2.4. Instrumente de căutare a informaţiilor şi legături cu alte pagini de web (Search engines and Hyperlinks)

§3. Obligaţia generală de supraveghere a informaţiilor

§4. Valoarea juridică a notificărilor venite de la terţi

§5. Aplicarea în spaţiu a dispoziţiilor speciale privind răspunderea civilă a furnizorilor de servicii reglementate de Legea nr. 365/2002 privind comerţul electronic

Capitolul V. Aspecte legale de drept internaţional privat aplicabile contractelor încheiate prin mijloace electronice

Secţiunea 1. Competenţa jurisdicţională în procesele izvorâte din contracte încheiate prin mijloace electronice

§1. Lipsa clauzei atributive de competenţă.

1.1. Competenţa jurisdicţională în procesele în care părţi sunt domiciliate pe teritoriul unui stat membru (Regulamentul Bruxelles I)

1.2. Competenţa jurisdicţională în litigiile în care una dintre părţi nu este domiciliată pe teritoriul unui stat membru

1.3. Drept comparat – SUA

§2. Clauza atributivă de competenţă

2.1. Competenţa jurisdicţională în procesele în care părţi sunt domiciliate pe teritoriul unui stat membru (Regulamentul Bruxelles I)

2.2. Competenţa jurisdicţională în litigiile în care una dintre părţi nu este domiciliată pe teritoriul unui stat membru

Secţiunea a 2-a. Legea aplicabilă contractului încheiat prin mijloace electronice

§1. Legea aplicabilă contractului este aleasă de părţi

1.1. Regulamentul Roma I

1.2. Raporturi de drept internaţional privat român în afara Uniunii Europene

§2. Legea aplicabilă în absenţa alegerii părţilor

2.1. Regulamentul Roma I

2.2. Raporturi de drept internaţional privat român în afara Uniunii Europene

Secţiunea a 3-a. Soluţionarea on-line a litigiilor izvorâte din contractele încheiate prin mijloace electronice .

§1. Scurt istoric privind aplicarea practică a procedurilor de soluţionare a litigiilor izvorâte din contracte încheiate prin mijloace electronice

§2. Cadrul legal pentru soluţionare online a litigiilor izvorâte din contracte încheiate prin mijloace electronice online

§3. Proceduri de soluţionare online a litigiilor izvorâte din contracte încheiate prin mijloace electronice online

3.1. Negocierea online

3.2. Medierea online

3.3. Arbitrajul online

§4. Principalele avantaje ale soluţionării online a litigiilor izvorâte din e-contracte

§5. Particularităţi ale soluţionării online a litigiilor născute contracte încheiate prin mijloace electronice

§6. Preocupările ICC şi OSCE de îmbunătăţire a procedurilor de rezolvare online a litigiilor

Capitolul VI. Concluzii şi propuneri de lege ferenda

Secţiunea 1. Concluzii

Secţiunea a 2-a. Propuneri de lege ferenda

Bibliografie

Index 

ISBN: 978-606-180-130-5
Titlul cartii: Contractul incheiat prin mijloace electronice in reglementarea Noului Cod Civil
Autor (i):: Mihaela Tudorache
Publicat de: Editura C.H. Beck
Data aparitiei: 15 Ianuarie 2013
Numar de pagini: 392

by Informatizat, 04 Feb 2013

Comertul electronic este intr-o continua crestere atat la nivel mondial, cat si in Romania, avand dimensiuni transfrontaliere. Exista particularitati de transpunere in dreptul roman a directivelor europene relevante, insa in Romania lipsesc o doctrina si o jurisprudenta bogate pe aceasta tema.