Limba: RO
Currency: RON
  • RON
Bine ai venit in libraria noastra online! |

Cosul de Cumparaturi

0 items

Dropdown Categories

EXAMEN BAROU. Drept Procesual Penal. SUBIECTE date la proba scrisa din 19 octombrie 2012. Proba pentru STAGIARI

Data: 2012-10-19

 

STAGIARI – Drept procesual penal
 
 
 
I. Titularii apelului – 3p
 
II. Soluţiile care pot fi pronunţate de judecător în soluționarea plângerii întemeiate pe dispozițiile art.2781 C.proc.pen (plângerea în faţa judecătorului împotriva rezoluţiilor sau ordonanţelor procurorului de netrimitere în judecată) – 3p
 
III. Speţa 1 – 2p
Prin sentința penală nr. Z pronunțată de Tribunalul București în cauza penală X/3/2011, inculpatul AB a fost condamnat la pedeapsa închisorii de 3 ani pentru săvârșirea tentativei la infracțiunea de omor, prevăzută și pedepsită de dispozițiile art. 20 rap. la disp. art 174.C.pen., și deasemenea l-a obligat la plata sumei de 5.000 lei către partea civilă B.C.
Împotriva sentinței au declarat apel în termen:
- procurorul, care în apelul său critica faptul că instanţa de fond l-a condamnat pe inculpat la pedeapsa închisorii cu executare în penitenciar, deși în raport cu circumstanțele cauzei și cu persoana inculpatului executarea pedepsei ar fi trebuit suspendată;
- C.D.- soția părții civile, care în apelul său formulat pentru soţul său, fără a avea procură în acest sens, critica faptul că instanța de fond l-a obligat pe inculpat la plata sumei de 5.000 lei către partea civilă B.C., deși la dosarul cauzei acesta probase daune materiale în cuantum de 7000 lei;
Curtea de Apel București a admis ambele apeluri și, rejudecând cauza, prin decizia penală W l-a condamnat pe inculpatul AB la pedeapsa închisorii de 4 ani cu executare pentru săvârșirea tentativei la infracțiunea de omor, prevăzută și pedepsită de dispozițiile art. 20 rap. la disp. art 174.C.pen., și de asemenea l-a obligat la plata sumei de 7.000 lei către partea civilă B.C.
Cerinţe:
1. Considerați că instanța de apel a soluționat corect apelul procurorului?
2. Considerați că instanța de apel a soluționat corect apelul lui C.D.?
 
IV. Speţa 2 – 2p
La al treilea termen de judecată la Judecătoria Arad al cauzei penale având ca obiect infracțiunea prevăzută și pedepsită de disp. art 180 alin 2 C.pen, săvârșită în Pitești de inculpatul AB, domiciliat în Arad, după audierea inculpatului, partea vătămată BC, domiciliată în Piteşti, a invocat în temeiul disp. art. 39 C.proc.pen., excepția de necompetență teritorială a Judecătoriei Arad, motivând că, deoarece fapta fusese săvârșită în Pitești, Judecătoria Pitești este competentă teritorial să soluționeze cauza.
Judecătoria Arad, a admis excepția de necompetență teritorială invocată de B.C. și, prin sentință, și-a declinat competența către Judecătoria Pitești.
La primul termen de judecată al cauzei, Judecătoria Pitești, din oficiu, a ridicat excepția necompetenței teritoriale, întemeiată pe faptul că partea vătămată sesizase cu plângerea sa prealabilă Poliția Arad, și si-a declinat competența către Judecătoria Arad.
Cerinţe:
1. Considerați corectă sentința de declinare a competenței pronunțată de Judecătoria Arad ?
2. Considerați corectă sentința de declinare a competenței pronunțată de Judecătoria Pitești? În caz contrar ce ar fi trebuit să dispună Judecătoria Pitești?
 
 
 
 
DREPT PROCESUAL PENAL
(STAGIARI)
BAREM DE CORECTARE
 
 
  
I. Titularii apelului - 3p
- procuror - 0,25p; pe latura penala si civilă - 0,25p
- inculpat - 0,25 p; pe latura penala si civilă - 0,25p
- partea vătămată - 0,25p; pe latura penala - 0,25p
- partea civilă și partea responsabilă civilmente - 0,25p; pe latura penala si civilă - 0,25p
- martor expert, interpret - 0,25p; pe cheltuieli judiciare cuvenite - 0,25p
- orice persoana vătămată prin masurile sau actele instanței - 0,5p
 
II. Soluţiile care pot fi pronunţate de judecător în soluționarea plângerii întemeiate pe dispozițiile art.2781 C.proc.pen - 3p
- respingerea plângerii ca: - tardivă - 0,25
- inadmisibilă - 0,5
- nefondată - 0,25
- admiterea plângerii, prin sentință, desființarea rezoluţiei sau ordonanței atacate și trimiterea cauzei procurorului - 0,5p; motivarea și indicarea faptelor și mijloacelor de probă - 0,5p
- admiterea plângerii, prin încheiere, desființarea rezoluţiei sau ordonanței atacate și reținerea cauzei spre judecare - 1p
 
III. Speţa 1 – 2p
1. Apelul procurorului era făcut în favoarea inculpatului, ca atare, prin admiterea acestuia, instanța de apel nu putea să-i agraveze situația inculpatului, deci decizia este nelegală - 1p
2. În dispozițiile art.362 alin. 2 soţia părţii civile nu are calitatea de substituit procesual pentru partea civilă, ca atare apelul acesteia trebuia respins ca inadmisibil - 1p
 
IV. Speţa 2 – 2p
1. În conformitate cu disp. art.39 C.proc.pen., excepția de necompetență teritorială trebuia ridicată până la citirea actului de sesizare, moment care era deja depășit, fiind audiat inculpatul. Instanța trebuia să respingă excepția - 1p
2. Judecătoria Pitești, dacă se considera necompetentă, nu trebuia sa mai trimită cauza Judecătoriei Arad, deoarece exista un conflict negativ de competență - 0,5p
 În acest caz ea, ca ultima instanță, care s-a declarat necompetentă, trebuia să trimită cauza instanței superioare și comune, în acest caz ICCJ – art.43 alin.3 C.proc.pen. - 0,5p
 
 
*Notă: prezentul barem cuprinde un total de 10 puncte. Nota 1 se acordă pentru un punctaj mai mic sau egal cu un punct.
 
 
 
 


 
 

Vezi si cartile utile pentru pregatirea examenului de ADMITERE in BAROU:

 

 
 

Like on FaceBook

V-a placut postarea noastra, dati-ne un like pe FaceBook! Multumim yessmiley

 
 

Recomandari din librarie