Limba: RO
Currency: RON
  • RON
Bine ai venit in libraria noastra online! |

Cosul de Cumparaturi

0 items

Dropdown Categories

EXAMEN BAROU: Drept Procesual Civil. SUBIECTE proba scrisa din 17 Octombrie 2012. Proba pentru DEFINITIVAT

Data: 2012-10-19

 

 
DEFINITIVI - Drept procesual civil
 
 
 
Subiecte teoretice :
 
1. Contestaţia în anulare specială (obiect, motive) 3.00 p
 
2. Invocarea nulităţii actelor de procedură (regim, mijloace de invocare, reguli de soluţionare) 3.00p
 
 
Speţă: 4.00p
 
Prin cererea formulată la Judecătoria sectorului 4 Bucureşti, AA a chemat în judecată pe AB solicitând instanţei să dispună desfacerea căsătoriei soţilor din culpa exclusivă a lui AB  şi partajarea bunurilor comune.
La prima zi de înfăţişare, pârâtul AB, a formulat cerere reconvenţională solicitând ca pentru aceleaşi fapte prezentate de reclamantă în cererea de chemare în judecată instanţa să dispună desfacerea căsătoriei din culpa ambilor soţi.
Reclamanta a invocat excepţia de tardivitate a cererii reconvenţionale, arătând că aceasta trebuia făcută odată cu întâmpinarea, cu cel puţin 5 zile înainte de primul termen de judecată, sub sancţiunea decăderii.
În cauză s-a formulat o cerere de intervenţie principală de către TT.  Intervenientul a solicitat să fie scos din masa bunurilor de împărţit autoturismul care îi fusese vândut printr-un act sub semnătură privată de către AA.
Reclamanta s-a opus la admiterea în principiu a cererii de intervenţie motivând că pricina are un caracter personal.
 
1.Care sunt particularităţile cererii reconvenţionale formulate într-un proces de divorţ ? 
2.Răspundeţi la excepţia de tardivitate a depunerii cererii reconvenţionale, invocată de AA .
3.Care este efectul neformulării unei cereri reconvenţionale de către AB ? 
4. Consideraţi că cererea de intervenţie este admisibilă ? Motivaţi. 
 
 
 
 
 
DREPT PROCESUAL CIVIL
(DEFINITIVI)
BAREM DE CORECTARE*
 
 
 
1. Contestaţia în anulare specială (obiect, motive) 3.00 p
- Obiect : hotărâri pronunţate de instanţe de recurs/detalieri – 1.50p
- Motive : 
dezlegarea recursului este rezultatul unei greşeli materiale/detalieri – evidente, nu greşeli de judecată, de apreciere probe, să fie esenţială, situaţia existentă în dosar – 0.75p; 
instanţa respingând recursul sau admiţându-l numai în parte, a omis din greşeală să cerceteze vreunul din motivele de modificare sau de casare/detalieri – nu în cazul admiterii în parte a recursului, formularea în termen a motivului de recurs, nu argumente – 0.75p.
 
2. Invocarea nulităţii actelor de procedură (regim, mijloace de invocare, reguli de soluţionare) 3.00p
- Nu există nulităţi de drept, trebuie hotărâre a instanţei – 0.25p
- Pe cale de excepţie, dacă judecata este în curs – 0.25p; 
- invocarea nulităţii absolute – regimul prevazut de art. 108 alin. 1 c.pr.civ– 0.50p; 
- invocarea nulităţii relative – regimul prevazut de art. 108 alin. 3 c.pr.civ, cazul prevăzut de art. 108 alin. 4 c.pr.civ. -0.50p
- Dacă s-a pronunţat o hotărâre, nulitatea poate fi invocată prin  intermediul căilor de atac -0.50p
- Dacă excepţia se respinge se pronunţă o încheiere interlocutorie care poate fi atacată odată cu fondul; dacă excepţia se admite se pronunţă o încheiere în cazul în care instanţa rămâne în continuare învestită, respectiv o hotărâre dacă instanţa se dezînvesteşte, hotărâre care se atacă potrivit dreptului comun – 1.00p
 
 
Speta.
1.Care sunt particularităţile cererii reconvenţionale formulate într-un proces de divorţ ? 
Obligatorie, dacă soţul pârât vrea să ceara desfacerea căsătoriei din vina soţului reclamant; se poate face până la prima zi de înfăţişare, în şedinţă publică pentru faptele petrecute până la acea dată. Pentru faptele ulterioare se poate face până la începerea dezbaterilor asupra fondului sau direct la instanţa de apel pentru faptele ivite după începerea dezbaterilor la prima instanţă; nu se poate disjunge; sancţiunea decăderii, pentru soţul pârât, din dreptul cere desfacerea căsătoriei – 1.00p
 
2.Răspundeţi la excepţia de tardivitate a depunerii cererii reconvenţionale, invocată de AA .
Cererea reconvenţională este formulată în termen. În procedura divorţului, cererea reconvenţională poate fi formulată până la prima zi de înfăţişare, pentru faptele petrecute înainte de această dată – 1.00p
 
3.Care este efectul neformulării unei cereri reconvenţionale de către AB ? 
Neintroducerea cererii reconvenţionale atrage decăderea pentru soţul pârât din dreptul de a cere divorţul, afară de cazul în care cererea reclamantului a fost respinsă şi motivele divorţului s-au ivit ulterior. De asemenea, instanţa va respinge cererea de divorţ dacă motivele de divorţ s-au produs din culpa exclusivă a reclamantului. – 1.00p
 
4. Consideraţi că cererea de intervenţie este admisibilă ?Motivaţi. 
Cererea de intervenţie este admisibilă, deoarece pretenţiile intervenientului nu au legătură cu cererea de divorţ, ci cu capătul de cerere privind partajarea bunurilor comune, acest capăt de cerere neavând un caracter personal – 1.00p
 
*Notă: prezentul barem cuprinde un total de 10 puncte. Nota 1 se acordă pentru un punctaj mai mic sau egal cu un punct.
 
 
 
 


 
 

Vezi si cartile utile pentru pregatirea examenului de ADMITERE in BAROU:

 

 

 

Like on FaceBook

V-a placut postarea noastra, dati-ne un like pe FaceBook! Multumim yessmiley

 
 

Recomandari din librarie