Limba: RO
Currency: RON
  • RON
Bine ai venit in libraria noastra online! |

Cosul de Cumparaturi

0 items

Dropdown Categories

EXAMEN BAROU: Drept Civil. SUBIECTE date la proba scrisa a examenului din 17 Octombrie 2012. Proba pentru DEFINITIVAT

Data: 2012-10-19

 

DEFINITIVI - Drept civil
 
 
1) Efectele obligaţiei de garanţie a vânzătorului în cazul evicţiunii (totale şi parţiale) consumate, inclusiv prescripţia acţiunii în garanţie. 3 p.
2) Acţiunea oblică – noţiune, exemple de situaţii în care se poate exercita, domeniul de aplicare, condiţiile intentării acţiunii, efectele produse. 3 p.
 
Speta
În anul 1968, când anexa gospodărească era terminată, fiind funcţională, iar din casa de locuit era finisată numai o cameră şi bucătăria, numita S.G. a părăsit locuinţa, încetând convietuirea cu soţul său, plecând definitiv din acea localitate şi stabilindu-se într-un oraş ce se dezvolta la vremea respectivă ca un puternic centru industrial.
La scurt timp după aceasta, numitul A.B. (în îngrijirea căruia au rămas cei doi copii rezultaţi din căsătoria cu S.G.), a intrat într-o relaţie de convieţuire cu numita C.H. cu care s-a ocupat împreună de creşterea şi îngrijirea celor doi copii ai lui A.B. În anul 1970, din relaţia lui A.B. cu C.H., s-a născut un copil, S.B. (clientul care vi se adresează dumneavoastră), căruia A.B. i-a recunoscut paternitatea şi a fost de acord să poarte numele său de familie.
În timpul relaţiei de concubinaj, A.B. împreună cu C.H. au finisat celelalte încăperi ale casei de locuit, au înlocuit acoperişul casei (care iniţial era cu stuf), montând acoperiş de tablă, şi au realizat finisarea exterioară a casei cu adăugarea unui cerdac. De asemenea, au construit gardul curţii din jurul locuinţei şi grădinii. Pentru realizarea acestor lucrări, s-a folosit şi o importantă sumă de bani, pe care C.H. a primit-o cu titlul de indemnizaţie de asigurare pentru o casă bunul său propriu ce a fost distrusă în proporţie de 90% de inundaţiile ce au avut loc în anul 1970.
În anul 1974 a intervenit divorţul dintre A.B. şi S.G., iar în anul 1975 a avut loc căsătoria lui A.B. cu numita C.H. În timpul acestei căsătorii, s-au născut doi copii.
După încheierea căsătoriei, A.B. şi C.H. au mai ridicat, pe acelaşi teren, o bucătărie de vară, un garaj şi au săpat şi dotat o fântână cu hidrofor.
Numitul A.B. a decedat în anul 1992, iar întrucât cu prima soţie nu a avut loc vreo împărţeală, nici voluntară nici judiciară, S.G., împreună cu cei doi copii ai lui A.B. şi SG (din prima căsătorie), au promovat acţiune de partaj, solicitând ca instanţa să reţină că toate bunurile enumerate sunt bunuri comune ale soţilor, dobândite de A.B. şi S.G., că de cujus şi S.G. au o cotă egală de contribuţie la dobândirea bunurilor comune şi să li se atribuie reclamanţilor în natură imobilul format din teren şi toate construcţiile situate pe acesta.
 
1. Ce îl sfătuiţi pe clientul S.B. cu privire la strategia pe care trebuie să o adopte atât acesta, cât şi C.H. şi cei doi copii născuţi din căsătoria lui A.B. cu C.H.?
a) Să formuleze întâmpinare prin care să fie de acord cu acţiunea aşa cum a fost formulată.
b) Să formuleze întâmpinare prin care să fie de acord cu admiterea numai în parte a acţiunii de partaj.
Motivaţi răspunsul dumneavoastră.
 
2. Ce apărare consideraţi că ar trebui făcută de către clientul S.B., C.H. şi cei doi copii născuţi din căsătoria lui A.B. cu C.H.?
a) În comunitatea de bunuri a soţilor A.B. şi C.H. intră un drept de proprietate cu privire la casa şi gardul împrejmuitor, precum şi cu privire la construcţiile edificate în timpul celei de-a doua căsătorii a lui A.B.
b) În comunitatea de bunuri a soţilor A.B. şi C.H. intră doar un drept de creanţă cu privire la bunurile enumerate, drept de creanţă ce se constituie ca pasiv al comunităţii de bunuri dintre A.B. şi S.G.
Motivaţi răspunsul dumneavoastră.
 
3. Ce sfat veţi da clientului dumneavoastră S.B. cu privire la valorificarea faptului că numita C.H. a întrebuinţat la executarea lucrărilor de construcţie suma primită cu titlul de indemnizaţie de asigurare?
a) conduce doar la recunoaşterea pentru C.H. a unei cote de contribuţie mai ridicate la dobândirea bunurilor comune în cadrul comunităţii de bunuri a soţilor A.B. şi C.H.
b) conduce atât la recunoaşterea pentru C.H. a unei cote de contribuţie mai ridicate la dobândirea bunurilor comune în cadrul comunităţii de bunuri a soţilor A.B. şi C.H., cât şi la modificarea cotelor-părţi ce revin moştenitorilor la succesiunea lui A.B.
Motivaţi răspunsul dumneavoastră.
 
4. Care va fi conţinutul consultaţiei pe care i-o veţi da clientului cu privire la cine are calitatea de moştenitor al lui A.B?
a) moştenitorii lui A.B. sunt: C.H., S.B. şi cei doi copii din căsătoria cu C.H.
b) moştenitorii lui A.B. sunt: copiii din prima căsătorie, C.H., S.B., S.G. şi cei doi copii din căsătoria cu C.H.
c) moştenitorii lui A.B. sunt: C.H., copiii din prima căsătorie, S.B. şi copiii din căsătoria cu C.H.
Motivaţi răspunsul dumneavoastră.
 
5. Luând în considerare datele speţei, soţia supravieţuitoare are, pe lângă cota sa legală din moştenire, şi dreptul special asupra mobilelor şi obiectelor aparţinând gospodăriei casnice?
 
 
 
 
DREPT CIVIL
(DEFINITIVI)
 
BAREM DE CORECTARE
 
 
 
1. Efectele obligaţiei de garanţie a vânzătorului în cazul evicţiunii (totale şi parţiale) consumate, inclusiv prescripţia acţiunii în garanţie. - 3 puncte
Evicţiunea totală
a) Vânzătorul este obligat să restituie preţul primit - 0,50 p
b) Vânzătorul este obligat să restituie valoarea fructelor pe care cumpărătorul le-a înapoiat terţului evingător-0,25 p
c) Vânzătorul este obligat să restituie cheltuielile de judecată şi a cheltuielilor contractului-0,50 p
d) Obligaţia vânzătorului de a plăti sporul de valoare dobândit de lucru între momentul încheierii contractului şi data producerii evicţiunii-0,25p
e) Obligaţia vânzătorului de a restitui cheltuielile necesare, utile şi, eventual, voluptuare-0,50p
Evicţiunea parţială
f) Ipoteza în care cumpărătorul poate cere rezoluţiunea vânzării-0,25p
g) Ipoteza în care cumpărătorul are dreptul la valoarea părţii pierdute-0,25p
h) Soluţia în cazul servituţilor sau a altor drepturi invocate -0,25p
Prescripţia 
i) Termenul (general) de prescripţie în care poate fi intentată acţiunea în garanţie curge de la data producerii evicţiunii-0,25p. 
 
2. Acţiunea oblică – noţiune, exemple de situaţii în care se poate exercita, domeniul de aplicare, condiţiile intentării acţiunii, efectele produse. 3 puncte
a) Noţiune - 0,25 puncte
b) Indicarea cel puţin a unui exemplu corect în care acţiunea oblică se poate exercita - 0,25puncte
c) Creditorul poate exercita acţiuni cu privire la drepturi existente în patrimoniul debitorului – 0,25 puncte
d) Creditorul nu se poate substitui debitorului în administrarea patrimoniului acestuia – 0,25 puncte 
e) Creditorul nu poate intenta acele acţiuni care au un caracter exclusiv personal – 0,25 puncte
f) Exemple de acţiuni care au un caracter exclusiv personal - 0,25 puncte
g) Debitorul să fie inactiv – 0,25 puncte
h) Creditorul să aibă un interes serios şi legitim – 0,25 puncte
i) Creanţa pe care o are creditorul să fie certă, lichidă şi exigibilă – 0,25 puncte
j) Opunerea de către pârât a apărărilor pe care poate să le opună debitorului – 0,25 puncte
k) Readucerea dreptului în patrimoniul debitorului - 0,25 puncte. 
l) Acţiunea profită tuturor creditorilor, nu numai reclamantului. Avantajele promovării acţiunii directe – 0,25 puncte
 
 
Speta 4 puncte
 
1. Ce îl sfătuiţi pe clientul S.B. cu privire la atitudinea pe care trebuie să o adopte atât acesta, cât şi C.H. şi cei doi copii născuţi din căsătoria lui A.B. cu C.H.?
a) Să formuleze întâmpinare prin care să fie de acord cu acţiunea aşa cum a fost formulată.
b) Să formuleze întâmpinare prin care să fie de acord cu admiterea numai în parte a acţiunii de partaj.
Motivaţi răspunsul dumneavoastră.
 
a) Se recomandă formularea unei întâmpinări în care se manifestă acordul pentru admiterea numai în parte a acţiunii. Răspuns corect b) – 0,40 puncte
b) motivarea constă în aceea că nu poate fi vorba despre o comunitate de bunuri a lui A.B. cu S.G., în care cota de contribuţie să fie una egală, cât timp construcţiile au fost edificate parţial în timpul căsătoriei acestora, A.B. a îngrijit singur copiii o perioadă însemnată de timp, parte din lucrările efectuate la unele imobile sunt şi cu contribuţia lui C.H., iar celelalte imobile sunt edificate numai cu contribuţia lui A.B. şi a lui C.H. – 0,60 puncte
 
2. Ce apărare consideraţi că ar trebui făcută de către clientul S.B., C.H. şi cei doi copii născuţi din căsătoria lui A.B. cu C.H.?
a) În comunitatea de bunuri a soţilor A.B. şi C.H. intră un drept de proprietate cu privire la casa şi gardul împrejmuitor, precum şi cu privire la construcţiile edificate în timpul celei de-a doua căsătorii a lui A.B.
b) În comunitatea de bunuri a soţilor A.B. şi C.H. intră doar un drept de creanţă cu privire la bunurile enumerate, drept de creanţă ce se constituie ca pasiv al comunităţii de bunuri dintre A.B. şi S.G.
Motivaţi răspunsul dumneavoastră.
 
a) Răspuns corect b). – 0,40 puncte
b) Pentru că dreptul de proprietate asupra terenului face parte din comunitatea de bunuri a numiţilor A.B. şi S.G., prin efectul accesiunii imobiliare artificiale, sub aspectul dreptului de proprietate, construcţiile intră în aceeaşi comunitate de bunuri. Prin urmare, în comunitatea de bunuri dintre A.B. şi C.H. intră numai un drept de creanţă rezultat din lucrările de construcţii efectuate asupra bunurilor ce constituie proprietatea numiţilor A.B. şi S.G. Acest drept de creanţă se înscrie în pasivul comunităţii de bunuri dintre A.B. şi S.G. – 0,60 puncte.
 
3. Ce sfat veţi da clientului dumneavoastră S.B. cu privire la valorificarea faptului că numita C.H. a întrebuinţat la executarea lucrărilor de construcţie suma primită cu titlul de indemnizaţie de asigurare?
a) conduce doar la recunoaşterea pentru C.H. a unei cote de contribuţie mai ridicate la dobândirea bunurilor comune în cadrul comunităţii de bunuri a soţilor A.B. şi C.H.
b) conduce atât la recunoaşterea pentru C.H. a unei cote de contribuţie mai ridicate la dobândirea bunurilor comune în cadrul comunităţii de bunuri a soţilor A.B. şi C.H., cât şi la modificarea cotelor-părţi ce revin moştenitorilor la succesiunea lui A.B.
Motivaţi răspunsul dumneavoastră.
 
a) Răspuns corect a) – 0,25 puncte
b) Cotele-părţi din succesiune ce revin moştenitorilor sunt stabilite de lege. Cota majorată a unui soţ la dobândirea bunurilor comune poate influenţa, eventual, întinderea masei succesorale a soţului decedat şi emolumentul părţii de moştenire ce revine unui moştenitor, dar nu cota-parte din moştenire. – 0,50 puncte.
 
4. Care va fi conţinutul consultaţiei pe care i-o veţi da clientului cu privire la cine are calitatea de moştenitor al lui A.B?
a) moştenitorii lui A.B. sunt: C.H., S.B. şi cei doi copii din căsătoria cu C.H.
b) moştenitorii lui A.B. sunt: copiii din prima căsătorie, C.H., S.B., S.G. şi cei doi copii din căsătoria cu C.H.
c) moştenitorii lui A.B. sunt: C.H., copiii din prima căsătorie, S.B. şi copiii din căsătoria cu C.H.
Motivaţi răspunsul dumneavoastră.
 
a) Răspuns corect c). – 0,25 puncte
b) Răspunsul de la lit. a) este greşit pentru că exclude de la moştenire descendenţii din prima căsătorie. Răspunsul de la lit. b) este greşit pentru că include în rândul moştenitorilor pe soţia din prima căsătorie care, prin divorţ, a pierdut calitatea de soţ şi, prin aceasta, dreptul la succesiunea fostului soţ. –0,50 puncte.
 
5. Luând în considerare datele speţei, soţia supravieţuitoare are, pe lângă cota sa legală din moştenire, şi dreptul special asupra mobilelor şi obiectelor aparţinând gospodăriei casnice?
 
Răspuns negativ. Dacă vine în concurs cu descendenţii defunctului (indiferent dacă aceştia provin din căsătoria cu soţul supravieţuitor sau dintr-o căsătorie anterioară), soţul supravieţuitor nu beneficiază de dreptul special asupra mobilelor şi obiectelor aparţinând gospodăriei casnice, acest drept fiindu-i recunoscut de lege doar dacă vine în concurs cu ascendenţi şi/sau colaterali. (0,50 puncte)
 
*Notă: prezentul barem cuprinde un total de 10 puncte. Nota 1 se acordă pentru un punctaj mai mic sau egal cu un punct.
 
 
 
  
 

Vezi si cartile utile pentru pregatirea examenului de ADMITERE in BAROU:

 

 

Like on FaceBook

V-a placut postarea noastra, dati-ne un like pe FaceBook! Multumim yessmiley

 
 

Recomandari din librarie