Limba: RO
Currency: RON
  • RON
Bine ai venit in libraria noastra online! |

Cosul de Cumparaturi

0 items

Dropdown Categories

EXAMEN BAROU. Organizarea si Exercitarea Profesiei de avocat - SUBIECTE date la proba scrisa a examenului din 18 Octombrie 2012 -

Data: 2012-10-18

 

Publicăm subiectele şi baremele la proba scrisă din ziua de joi, 18 octombrie 2012 susţinută la disciplina: Organizarea şi exercitarea profesiei de avocat

 
DEFINITIVI - Organizarea si exercitarea profesiei de avocat
 
 
1. Răspunderea disciplinară a avocatilor (termen de exercitare, instanţele disciplinare si competenţele acestora, sancţiuni aplicabile). 4,50p.
 
2. Enumeraţi formele de publicitate profesională prevazute în statutul profesiei de avocat, permise în exercitarea profesiei. 2,50p.
 
Speta: 3 p.
 
Petentul AA s-a adresat Baroului X pentru a se dispune, în baza Legii nr. 51/1995 şi a Statutului profesiei de avocat următoarele:
 
a). Obligarea avocatului X, cu care a încheiat contract de asistenţă juridică pentru reprezentarea sa într-un litigiu civil, la restituirea sumei de 1000 de lei, motivând ca acesta, cu acordul său, şi-a substituit serviciile unui alt avocat. Deşi prestaţia avocatului substituent a fost corespunzatoare, iar solutia pronunţată de instanţă i-a fost favorabilă, petentul se consideră indreptătit la restituirea sumei mentionate, întrucât este de notorietate faptul că avocatul de al cărui serviciu a beneficiat în substituire percepe onorarii cu jumatate mai mici decât avocatul cu care a incheiat contractul de asistenta juridică. 
 
b). Obligarea avocatului Y la reducerea onorariului convenit cu clientul Z (asistat de avocatul Y), întrucat intr-un alt proces decât cel de la punctul a), AA a fost obligat fata de Z la plata sumei de 5.000 de lei cu titlu de cheltuieli de judecta – onorariu de avocat.  Petentul apreciază că această suma este disproportionată faţă de prestatia avocatului Y si solicită reducerea onorariului, pentru a putea obtine o modificare a hotararii, in calea de atac, pe aceasta baza. Petentul arata ca activitatea avocatului angajat de Z s-a redus numai la invocarea exceptiei de prescriptie a dreptului la actiune si care a fost admisa de instanta. Prin urmare, nu se justifica un onorariu calculat in raport cu activitatea pentru intregul litigiu cât timp acesta s-a soluţionat la primul termen de judecată, pe cale de excepţie, nemaifiind administrate probe şi efectuate dezbateri pe fond.
 
Cerinte:
 
1. Care este organul competent sa solutioneze contestatiile cu privire la onorarii?  Care sunt caile de atac impotriva masurii dispuse de respectivul organ abilitat?
2. Argumentati solutia de admitere/respingere a cererii de restituire a onorariului de la punctul a).
3. Argumentati solutia de admitere/respingere a cererii de reducere a onorariului de la punctul b).
 
 
 
ORGANIZAREA SI EXERCITAREA PROFESIEI DE AVOCAT
(DEFINITIVI)
BAREM DE CORECTARE
 
1. Raspunderea disciplinara a avocatilor (termenul de exercitare, instantele disciplinare si competentele acestora, sanctiuni aplicabile). 4,50 p.
- termenul de exercitare – cel mult un an de la data savarsirii abaterii; 0,50 p.
- instantele disciplinare si competentele acestora - instanţele disciplinare sunt:
a) comisia de disciplină a baroului - judecă, în primă instanţă, abaterile disciplinare săvârşite de avocaţii din acel barou; 0,50 p.
b) Comisia centrală de disciplină – judecă, ca instanţă de fond, abaterile săvârşite de membrii Consiliului U.N.B.R. şi de decanii barourilor iar ca instanta de recurs, contestatiile impotriva deciziilor pronuntate de comisiile de disciplina de la nivelul barourilor. 0,50 p.
c) Consiliul U.N.B.R., în plenul său – judeca recursurile declarate impotriva deciziilor pronuntate de Comisia centrala de disciplina. 0,50 p.
 
- sanctiuni aplicabile:
a) mustrarea; 0,50 p.
b) avertismentul; 0,50 p.
c) amendă; 0,50 p.
d) interdicţia de a exercita profesia pe o perioadă de la o lună la un an; 0,50 p.
e) excluderea din profesie. 0,50 p.
 
2. Prezentati formele de publicitate profesionala prevazute in statutul profesiei de avocat permise in exercitarea profesiei. 2,50 p.
Formele de exercitare a profesiei de avocat pot utiliza una sau mai multe mijloace de publicitate, respectiv:
a) plasarea unei firme; este amplasată la intrarea imobilului şi/sau a spaţiului ocupat în care forma de exercitare a profesiei îşi are sediul profesional principal sau secundar ori biroul de lucru; 0,50 p.
b) anunțuri de publicitate in formele prevazute in Statutul profesiei (anunţuri în mica sau în marea publicitate numai în presa scrisă, cu ocazia stabilirii ori a schimbării sediului profesional, a sediului secundar şi/sau a biroului de lucru, precum şi a modificării formelor acestora; anunţurile publicate în anuarele profesionale privesc activitatea formelor de exercitare a profesiei, numele şi principalele domenii în care avocaţii îşi desfăşoară activitatea) 0,75 p.
c) anunțuri și mențiuni în anuare și cărți de telefon; 0,25 p.
d) invitații, broșuri  și anunțuri de participare la conferințe, colocvii profesionale  și de specialitate; 0,50 p. 
e) corespondență profesională și cărți de vizită profesionale; 0,25 p.
f) adresă de Internet. 0,25 p.
 
Speta 3 p.
 
1. Care este organul competent sa solutioneze contestatiile cu privire la onorarii?  Care sunt caile de atac impotriva masurii dispuse de respectivul organ abilitat?
 
Contestatiile privind onorariile se solutioneaza de decanul baroului. 0,50 p.
Decizia decanului poate fi atacata la consiliul baroului. 0,50 p.
 
2. Argumentati solutia de admitere/respingere a cererii de restituire a onorariului de la punctul a).
 
Solutia: respingerea cererii de restituire. 0,50 p.
Onorariile se stabilesc liber intre client si avocat. Avocatul isi poate substitui un alt avocat, daca are consimtamantul clientului sau. In speta, substituirea s-a produs cu acordul clientului X. Nu exista temeiuri pentru restituirea onorariului deoarece serviciul avocatial a fost prestat iar clientul nu invoca vreo culpa in executarea acestuia din partea avocatului X sau a avocatului pe care acesta si l-a substituit. (orice alta motivare care este in concordanta cu solutia adoptata si se intemeiaza pe dispozitii legale sau statutare aplicabile in speta). 0,50 p.
 
3. Argumentati solutia de admitere/respingere a cererii de reducere a onorariului de la punctul b).
 
Solutie: respinge cererea de reducere a onorariului avocatului Y. 0,50 p.
Petentul AA nu este in raporturi contractuale cu avocatului Y. Acesta are o relatie contractuala cu Z. Onorariile se stabilesc liber intre client si avocat. Organele profesionale nu pot interveni in acest raport. Este chiar interzisa fixarea de onorarii minime, recomandate sau maxime de catre organele profesiei. Numai instanta de judecata va putea aprecia asupra cheltuielilor de judecata ce decurg din onorariul de avocat. (orice alta motivare care este in concordanta cu solutia adoptata si se intemeiaza pe dispozitii legale sau statutare aplicabile in speta). 0,50 p.
 
 
 
 

Vezi si cartile utile pentru pregatirea examenului de ADMITERE in BAROU:

 

 
 
 
 

Like on FaceBook

V-a placut postarea noastra, dati-ne un like pe FaceBook! Multumim yessmiley

 
 

Recomandari din librarie